Rola genu DYRK1A w zespole Downa.

grudzień 15, 2017 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Mamy kolejne badania, które analizują rolę genu DYRK1A w zespole Downa, jego wpływ na mózg i chorobę Alzheimera.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29221819

image

Zmiany w móżdżku w modelu zespołu Downa: rola genu Dyrk1A. Jest to tytuł pierwszego raportu, który skupia się na wpływie genu DYRK1A, redukującym wielkość mózgu i móżdżku. Tak jak to jest przyjęte w teorii ZD, zmiany móżdżku obejmują redukcje jego objętości o ponad 30%, co przekłada się na zdolności motoryczne i niepełnosprawność intelektualną.

http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-90-miesiacach-zycia-mozdzek-rownowaga.html

W raporcie powyższym postawiono problem, dotyczący normalizowania ekspresji genu DYRK1A i konsekwencji tego stanu rzeczy w przypadku móżdżku. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że normalizacja działania genu DYRK1A nie działa protekcyjnie w przypadku móżdżku, co może oznaczać że gen DYRK1A nie jest kluczowym elementem tej patologii. Jednakże normalizacja ekspresji tego genu przełożyła się na strukturę, rozmiar warstw, gęstość komórek i ustabilizowała relację pobudzająco/hamującą co przekłada się na sprawność chodzenia.

Kolejny raport dotyczy też kwestii normalizowania ekspresji genu DYRK1A, ale z perspektywy choroby Alzheimera.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28647555/

image

Czytając ten raport znajdujemy potwierdzenie, że gen DYRK1A ma istotny wpływ na poszczególne fenotypy choroby Alzheimera w ZD.To co jest czytelne najbardziej: normalizacja ekspresji genu DYRK1A, powoduje redukcję ekspresji genu APP i poziom amyloidów beta w hipokampie, wpływa na metabolizm protein tau, czyli podstawowych kaskad choroby Alzheimera.

Wnioski są zatem dla mnie jednoznaczne: EGCG trzeba podawać by normalizować ekspresję genu DYRK1A.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...