“Skąd wiemy, że metabolizm w zespole Downa jest inny?”

maj 24, 2018 by
Kategoria: Metabolizm

Jest wiele badań prezentujących statystykę poszczególnych metabolitów, zachowujących się dokładnie w proporcji 3:2, gdzie 3 to typologia nadmiernej aktywności wynikającej z ZD, a 2 to grupa kontrolna.

Bardzo dobrym przykładem jest ten raport opisujący metabolity zbadane w osoczu, gdzie:

*pirogronian w ZD był w proporcji 1,23

*bursztynian 1,47

*fumaran 1,39

*mleczan 1,33

*mrówczan 1,4

https://www.nature.com/articles/s41598-018-20834-y

W raporcie tym odwołuje się także do wcześniejszych badań pokazujących:

1.zwiększone poziomy fenyloalaniny i tyrozyny w surowicy krwi po obciążeniu 1-fenyloalaniną i z powodu niższej szybkości hydroksylacji fenyloalaniny

2.niższe poziomy histydyny, lizyny, tyrozyny, fenyloalaniny, leucyny, izoleucyny i tryptofanu w osoczu

3.zwiększone stężenia leucyny, izoleucyny, cysteiny i fenyloalaniny w osoczu w wieku wrażliwym na inicjację kaskady choroby Alzheimera

4. zmniejszone stężenie seryny w surowicy w dowolnym wieku, prawdopodobnie z powodu efektu dawkowania genu dla syntazy cystationiny beta (CBS)

5. zwiększone stężenie lizyny w osoczu u pacjentów w wieku powyżej 10 lat, prawdopodobnie z powodu przedwczesnego starzenia się

W kontekście metylacji podkreśla się inny wzorzec ilościowy dla:

1.cysteiny

2.cystationiny

3.choliny

4.DMG

które są w sposób istotny podwyższone w ZD.

W zakresie funkcjonalności mitochondriów prezentowane są w powyższym raporcie dane dotyczące niskiego poziomu kreatyny tak istotnej dla gospodarki energetycznej, co przekłada się na niskie napięcie mięśniowe. W tym zakresie wskazuje się na istotny wpływ genu NRIP1, który potrojony uszkadza biogenezę mitochondriów via gen PPARGC1A.

Jak widać z kilku przykładów, zmiany metabolizmu analizowane tylko w tym ujęciu są tak intensywne, że kaskadowo muszą zmieniać w istocie wszystkie procesy, stąd podejście do ZD musi zawsze uwzględniać ten element inności, który wraz ze starzeniem się zmienia.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...