Zespół Downa jest chorobą metaboliczną.

sierpień 17, 2020 by
Kategoria: Metabolizm

Pisałem to już wiele lat temu: zespół Downa jest chorobą metaboliczną. Po wielu latach co raz częściej pojawiają się takie oceny w raportach naukowych. W ramach tych prac analizowane są poszczególne ścieżki metaboliczne, w ZD zawsze w istotnym odchyleniu, co powoduje jednoznaczną konsekwencję. Czy nam się to podoba, czy też nie, zespół Downa jest chorobą metaboliczną.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7360727/

image

Powyższy raport jest świetnym dowodem, że tak jest. Analizuje on wpływ insuliny na funkcje mózgu jak i układu nerwowego.

Założenie podstawowe tego raportu to potwierdzenie następujących zaburzeń metabolicznych w postaci defektu w funkcjonowaniu metabolizmu energetycznego na poziomie mitochondriów wywołanego zwiększeniem stresu oksydacyjnego, czy nieprawidłowym metabolizmem glukozy i tłuszczy. Powoduje to zmniejszenie się produkcji energii komórkowej oraz zaburzeń funkcjonowania komórki. Ma to wpływ na takie problemy jak:

-cukrzycę

-otyłość

-chorobę Alzheimera

Szczególną rolę w tym aspekcie naukowcy upatrują w deregulacji funkcjonowania ścieżki sygnalizacyjnej insuliny i powiązanych z nią, co dziś jest już leczone i są leki w tym kierunku.

Wracając na chwilę do doktora Jerome Lejeune  twórcy bazowej teorii zespołu Downa, to już w jego uwagach była jednoznaczna sugestia mówiąca o tym że ZD jest chorobą metaboliczną. W późniejszych latach jedynie potwierdzaną. Analizy jakie były prowadzone do tej pory potwierdzały dysproporcje i odchylenia na poziomie białek, aminokwasów:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5813015/

“(i) podwyższone poziomy fenyloalaniny i tyrozyny; (ii) obniżone poziomy histydyny, lizyny, tyrozyny, fenyloalaniny, leucyny, izoleucyny i tryptofanu; (iii) wyższe poziomy leucyny, izoleucyny, cysteiny i fenyloalaniny w wieku podatnym na zmiany Alzheimera; (iv) obniżone stężenie seryny w każdym wieku; oraz (v) zwiększone stężenie lizyny u pacjentów w wieku powyżej 10 lat, prawdopodobnie związane z przyspieszonym starzeniem się, zgodnie z przeglądem”

Także analiza parametrów metylacji przez profesor Rimę Obeidę pokazywała znaczące odchylenia na poziomie parametrów metylacji:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22930479/

“Niedawne badanie wykazało również zmiany w poziomach metabolitów biorących udział w cyklu metylacji, w tym cysteiny, cystationiny, choliny i dimetyloglicyny. Analiza spektrometrii mas wykazała znaczny wzrost stężeń tych aminokwasów w osoczu ZD, podbnie SAM i SAH”

Efekty tych zmian to kwestia potrojenia genu CBS, który również ma wpływ na complex IV w metabolizmie energetycznym w mitochondriach.

Kolejnym elementem koniecznym do analizy jest efekt potrojonego genu FTCD na kwas foliowy i histydynę.

Następnym wpływ PFK na metabolizm glukozy, który jest przyspieszony w mózgu co z pewnością przekłada się na niepełnosprawność intelektualną w ZD.

Konieczne jest też wspomnienie o destabilizacji gospodarki lipidowej, charakteryzującej się większą strukturalną dominacją LDL i trójglicerydów w ZD, co przekłada się na:

“…stosunek cholesterolu do stężenia fosfolipidów, fosfatydylocholiny i fosfatydyloetanoloaminy był obniżony w korze czołowej ZD. Sugerowano, że zmiany te wynikają z upośledzonego szlaku sygnalizacji endokannabinoidów w ZD.”

Te zmiany metaboliczne prowadzą w istocie do jednego:

“W tym scenariuszu defekty funkcji mitochondriów przyczyniają się do ogólnej utraty funkcji komórkowych, z których większość ściśle zależy od dostępności ATP.”

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-4-wyjasnienia-genow-zd.html

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-5-jak-stabilizowac-membrany-mitochondriow-w-zespole-downa.html

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-6-cykl-krebsa-pirogronian-glukoneogeneza.html

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-7-fosforylacja-oksydacyjna-synteza-atp-beta-oksydacja.html

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-9-jakie-suplementy.html

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-10-adenozylokonalamina-witamina-b12.html

https://www.zespoldowna.info/jak-naprawiac-mitochondria-i-hamowac-starzenie-w-zespole-downa.html

https://www.zespoldowna.info/naturalne-skladniki-wspierajace-pgc-1-i-mitochondria.html

https://www.zespoldowna.info/cbs-i-mitochondria.html

Jak ważne są mitochondria, powtórzę to cytując:

“Zmniejszone tempo metabolizmu energii z powodu dysfunkcji mitochondriów znacząco upośledza funkcje neuronalne, a także rozwój neuronów i przeżycie (Mattson i in., 2008). Rzeczywiście, produkcja ATP i homeostaza redoks w mitochondriach mózgu są niezbędne do podtrzymania neuronalnych procesów rozwojowych, w tym proliferacji i różnicowania komórek, wzrostu aksonalnego i dendrytycznego oraz tworzenia synaptycznego kręgosłupa i przedziałów pre-synaptycznych (Mattson i in., 2008). Deficyty mitochondrialne w ZD wynikają głównie ze zmniejszonej wydajności wytwarzania ATP przez OXPHOS, wraz ze zmniejszoną wydolnością oddechową oraz zaburzeniem potencjału błonowego i dynamiki mitochondriów. Te nieprawidłowości mitochondrialne obserwowano we wszystkich typach komórek ZD, od komórek obwodowych do komórek OUN, jak omówiono w Valenti i in. (2018). Zatem dysfunkcja mitochondriów jest uważana za nieodłączną cechę ZD, związaną ze zwiększonym stresem oksydacyjnym (Perluigi i Butterfield, 2012).”

Jak do tego wszystkiego ma się insulina od której rozpoczęliśmy? Nie ma na 21 chromosomie genu ściśle skorelowanego z insuliną, jednakże jej funkcjonowanie ma bezpośrednie przełożenie na wszystkie procesy jakie nadmieniłem powyżej za naukowcami będącymi specjalistami w tej dziedzinie, którzy przeprowadzili swoje obserwacje na OSOBACH Z ZESPOŁEM DOWNA a nie tylko na modelach mysich. Część z nich ma dzieci z ZD jak dr.Rosa Anna Vacca.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30615933/

Uważa się obecnie, że zaburzenia na poziomie ścieżki sygnalizacji wykorzystującej insulinę w ZD jest na tyle zaburzona, że prowadzi to do patologicznych zmian w układzie nerwowym,co jest kolejną tezą potwierdzającą metaboliczny charakter ZD. Kluczowe sygnały, że tak jest opierają się na:

-otyłości powyżej populacyjnej za co odpowiada DYRK1 A, ADAMTS1, APP, GABPA, HSPA13, LIPI, NRIP1, AIRE i mIR-99a deregulujące geny INSULIN oraz CHRNA1

-dyslipidemii typowej dla każdej osoby z ZD

-cukrzycach będących typologią objawów chorób autoimmunologicznych w ZD w tym stałej hiperglikemii odnoszącej się do potrojonego genu RCAN1, w ten sposób redukującego efektwyności metabolizmu energetycznego

-zespołach metabolicznych

-wyższego poziomu leptyny i wysokiej liczby przypadków leptynooporności

 

Insulina odgrywa kluczową rolę w regulacji centralnego układu nerwowego. Reguluje ekspresję genów i metabolizmu komórkowego. Insulinooporność mózgu w ZD przekłada się na chorobę Alzheimera, czyli niewystarczająca odpowiedź na zapotrzebowanie na insulinę przez komórki. Z tego też powodu chorobę Alzheimera w szczególności w ZD nazywa się cukrzycą typu 3 tudzież cukrzycą mózgu.

Patologia ta jest związana z pewnością z fenotypem ZD i jego błędami metabolicznymi w szczególności związanym z chorobami autoimmunologicznymi, tudzież nadmierną obecnością amyloidu beta. Autorzy raportu jaki omawiam wskazali, że mózg młodej osoby z ZD jest porównywalny do mózgu osoby z chorobą Alzheimera na wielu płaszczyznach w wyniku błędu metabolicznego funkcjonowania insuliny.

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7360727/

Zatem czy ZD jest chorobą metaboliczną? Na to wygląda, że trudno dziś z tym dyskutować. Jedynie nie uczący się mogą to negować, ale niestety tak jest. Oznacza to, że musimy wprowadzać do wspierania naszych dzieci produkty sterujących odpowiednim metabolizmem, uzupełniający go i wspomagający. Bez tego determinujemy długość i jakość życia naszych dzieci, a każdy z nas chce jak najlepiej. Nieprawdaż?

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...