TREM2 typologią choroby Alzheimera u osób z zespołem Downa.

luty 4, 2020 by
Kategoria: Odporność

“Wczoraj dotarła do mnie kolejna w tym kontekście kluczowa informacja: gen zlokalizowany na chromosomie 6p21.1 o nazwie TREM2 jest głównym czynnikiem rozwoju patologii choroby Alzheimera w ZD! O tym mówią BADANIA prowadzone w Wielkiej Brytanii.” tak zaczynałem mój wpis o genie TREM2 w 2017 roku.

Czytając wtedy dane otrzymywaliśmy istotną informację jak wpływa on na funkcjonowanie organizmu osoby z ZD, jaki jest też wpływ tego genu. Tak to opisałem wtedy:

http://www.zespoldowna.info/trem2-znajduje-sie-na-6-chromosomie-i-jest-uwazany-za-jeden-z-kluczowych-genow-w-rozwoju-choroby-alzheimera-w-zespole-downa.html

WNIOSKI Z BADANIA:

1.Poziom białek TREM2 spada wraz z upływem wieku u osób z ZD.

2.Wykazano, że TREM2 bierze udział w fagocytozie czerwonych krwinek

3.Obwodowe TREM2 pochodzące z komórek erytromieloidalnych znacząco determinuje neuropatologię choroby Alzheimera u osób z ZD

4.Polimorfizm TREM2 R47H jeżeli występuje daje skrajną wersję choroby Alzheimera u osób z ZD.

Dzisiaj wracamy do tego genu tytułem nowego, bardziej już spersonalizowanego raportu na ten temat.

https://www.jimmunol.org/content/early/2020/01/17/jimmunol.1901166

Zaczyna się on od stwierdzenia i przypomnienia, że TREM 2 jest w dużej mierze odpowiedzialny za neuropatologię i stan zapalny fenotypowy dla choroby Alzheimera. Wręcz twierdzi się, że to on determinuje chorobę Alzheimera i jej przebieg w ZD.

“Naszym celem było zbadanie związku między sTREM2 a markerami zapalnymi u młodych dorosłych z ZD, zanim pojawią się objawy demencji. Ponieważ TREM2 odgrywa rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej i jest związany z demencją, hipoteza tego badania eksploracyjnego była taka, że młodzi dorośli z predemencją i ZD (n = 15, średni wiek = 29,5 lat) wykazywaliby inną zależność między sTREM2 a stanem zapalnym markery w osoczu, w porównaniu z neurotypowymi, dopasowanymi do wieku grupami kontrolnymi (n = 16, średni wiek = 29,6 lat).”

Tak to opisują naukowcy z perspektywy celu badania, który bardzo szybko został zweryfikowany. Stwierdzają oni, że:

*sTREM2

*biomarkery stanu zapalnego

są znacząco podniesione w stosunku do grupy kontrolnej w taki sposób, że fenotypowo wzorcują osoby z ZD.

Dodatkowo 24 cytokiny korelowały z aktywnością sTREM2

Co to oznacza?

Cóż poszukiwanie substancji korygującej aktywność genu TREM2 przez co wpływających na cytokiny i stan zapalny na tyle, że demencja będzie mniejszym zagrożeniem. Sugestie już są:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2019.00457/full

Wskazuje się tutaj tez na korelację między aktywnością TL4 a RCAN1 wpływającą na TREM2. Wydaje się to być mocno skomplikowane tym bardziej, że mamy odniesienia do ADAM 10. Uśmiech

Nie zostawię Was z tym bełkotem, proponując na to od razu kurkumę longvidę, która stymuluje TREM2 via TLR4, a jak dodamy do tego resveratrol trans to wpłyniemy na niego via RCAN1.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589019303736

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...