Inteligencja osób z zespołem Downa…a geny DYRK 1A, CBS, RCAN1, APP

listopad 10, 2015 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

“Napisałeś, że geny DYRK 1A, CBS, RCAN1, APP nie wpływają na IQ osób z ZD w ostatnim artykule o IQ osób z ZD, gdy wcześniej wielokrotnie podkreślałeś, że one mają kluczowe znaczenie dla inteligencji osób z ZD! Jak to jest, mógłbyś to wytłumaczyć?”

Zgadza się, we wczorajszym artykule być może mało precyzyjnie to ująłem i potrzeba dodatkowych wyjaśnień, co też dziś czynię. http://www.zespoldowna.info/inteligencja-osob-z-zespolem-downa.html

“Gdy wrócimy do tego raportu w kontekście genów, typowych dla ZD, tak jak wspominałem gen DYRK 1 A jawi się jako ten, który wpływa na wszystkich w jednakowy sposób. Ciekawiej, choć nie jest to jednoznaczna dominanta, wygląda kwestia z genami CBS, APP i GART.Wydaje się, że nadekspresja tych genów powinna jednoznacznie łączyć się z poziomem IQ u osób z ZD, gdyż są potrojone. Jednakże, w badaniu poniżej wręcz sugeruje się, że nie jest to istotny czynnik, a w przypadku GART i CBS można odnieść wrażenie, że są to geny stymulujące rozwój IQ u osób z ZD!”

Jak należy interpretować te słowa. Otóż w badaniu, na które się powoływałem, analizowano osoby z ZD, które mają PROSTĄ TRISOMIĘ I NIE SĄ SUPLEMENTOWANE. Oznacza, to że sprowadzono powyższe geny do jednego poziomu dla wszystkich. Jednakże jak widać też na wynikach tego badania, pomimo tego pojawiły się pewne odchylenia w działaniu tych genów powodując, negatywny wpływ na osobę z ZD…ale wciąż uważano, że jest to stan obiektywny, typowy dla wszystkich osób biorących w badaniu.

Na tej stronie chyba prawie cały czas podkreślam, że suplementowanie w kierunku REGULACJI działania genów krytycznych, zwiększają poziom inteligencji u osób z ZD. Obniżenie ekspresji genu DYRK 1 A poprzez zastosowanie EGCG daje już istotne korzyści w “objętości” pamięci i jej “długości”. Wniosek zatem jaki się nasuwa w kontekście tego artykułu jest taki:

-autorzy nie uwzględniali suplementacji/regulacji genów jako czynnika zmieniającego poziom IQ u osób z ZD, wręcz poszukiwali obiektywnych czynników i obrazów do opisania

-każda zmiana działania genów krytycznych w ZD takich jak DYRK 1 A, APP, RCAN 1 A, DSCAM może wpływać na inne funkcjonowanie osoby z ZD, co może oznaczać pozytywny rozwój i wzrost poziomu IQ!!!

-za każdą zmianę, w przypadku powyższych genów uważam ich inhibicję, czyli wyhamowanie ich aktywności, co oznacza że im mniej aktywne te geny są, tym wyższy poziom IQ może mieć dziecko z ZD

Mam nadzieję, że tym razem dobrze to wyjaśniłem Uśmiech

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...