APOE 4 modyfikuje negatywnie reakcję immunologiczną komórek w mózgu.

wrzesień 23, 2019 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Skoro dzisiaj piszę tak dużo o chorobie Alzheimera, to nie może zabraknąć informacji o wyjaśnieniu roli genu APOE4. Jest to nowe odkrycie.

“Badanie przeprowadzone na nowym modelu pochodzącym z ludzkich komórek macierzystych ujawnia, że najbardziej rozpowszechniony genetyczny czynnik ryzyka choroby Alzheimera (CHA), apolipoproteina E4 (APOE4), zaburza funkcję komórek odpornościowych ludzkiego mózgu, mikrogleju. Te odkrycia torują drogę dla nowych, skutecznych metod leczenia AD.”

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190916101856.htm

image

1.Jak oglądam panele genetyczne, to gen APOE4 przynajmniej na allelu głównym u dzieci z ZD w Polsce, jest w polimorfizmie homozygotycznym u zdecydowanej większości osób.

2.Jest on brany jako czynnik ryzyka i im więcej badań, tym bardziej podkreśla się to ryzyko.

3.Obecne badanie wskazuje na jednoznaczny wpływ tego polimorfizmu na deregulację reakcji zapalnej w komórkach w mózgu, co może przyspieszać progres choroby.

Jak to działa, a raczej jak działa niewłaściwie:

“Mikroglej usuwa amyloid z mózgu za pomocą mechanizmu zwanego fagocytozą i zajmuje się innymi procesami zapalnymi w mózgu.”

“APOE4 zwiększa odpowiedź zapalną ludzkiego mikrogleju, ale jednocześnie zmniejsza zdolność komórek do migracji i fagocytozy materiału patogennego. Funkcje te są ważne dla utrzymania homeostazy mózgu, ochrony przed patogenami i kontrolowania normalnej śmierci komórki, która towarzyszy starzeniu się.”

“APOE4 zaburza metaboliczną aktywność mikrogleju ludzkiego.”

Z tej perspektywy leczenie mikroglia i ich aktywności może być kluczowym elementem terapii choroby Alzheimera…i  tutaj zastosowanie może mieć przeszczep komórek.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...