Mitochondria i mózg.

sierpień 22, 2023 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Daniela Valenti oraz Rosa Anna Vacca to osoby, które w zakresie opisania funkcjonowania mitochondriów oraz ich bioenergetyczności, zbudowały wiedzę, którą obecnie się posługujemy w ZD. Rosa jest też mamą sportowca z ZD, który świetnie biega na dystanse krótkodystansowe. Obie po raz kolejny przygotowały raport poszerzający naszą wiedzę w zakresie mitochondriów, tym razem odnosząc się do ich istotności w mózgu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10419900/

image

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-14-na-co-wplywaja-mitochondria.html

Czym mnie zaskoczyły już na samym początku ich omówienia: mózg konsumuje 20% energii jakie ciało wytwarza,a  u dzieci stanowi to około 50% nawet. Z czego to wynika? Z rozwoju jak to opisują Panie:

“Neurony odpowiadają za dużą część zużycia energii przez mózg, która jest niezbędna do utrzymania dynamiki cytoszkieletu aktynowego i złożonego tworzenia synaps. Astrocyty utrzymują również większość masy metabolicznej w celu kontrolowania składu płynu śródmiąższowego, magazynowania energii w postaci glikogenu, dostarczania neuronom źródeł paliwa i metabolitów do biosyntezy oraz recyklingu neuroprzekaźników, produktów utleniania i innych produktów przemiany materii. Na rozwój mózgu w okresie krytycznym embriologicznym i noworodkowym wpływa kilka czynników, kiedy programowanie genetyczne w połączeniu z danymi środowiskowymi wpływa na modelowanie mózgu i wytwarza obwody nerwowe, które pośredniczą w bardzo złożonym zestawie zachowań. Kluczowym wydarzeniem w neurorozwoju jest proces neurogenezy, który obejmuje proliferację, migrację i różnicowanie komórek nerwowych, neuroplastyczność, tworzenie połączeń neuronowych i rearanżację synaptyczną, a ostatecznie dojrzewanie funkcjonalne szlaków neurologicznych odpowiedzialnych za zdolność mózgu do uczenia się oraz rozwijanie pamięci oraz umiejętności społecznych i emocjonalnych. We wszystkich tych procesach mitochondria odgrywają główną rolę regulacyjną.”

Oznacza to, że bez energii w mózgu nie ma rozwoju!

Od razu pojawia się zatem pytanie: czy pierwszym suplementem poprawiającym ten fakt nie powinien być ubiquinol, ale i kwas foliowy w terapii dzieci z ZD?! Zdecydowanie tak, choć wciąż EGCG ma swoją istotną nadrzędna rolę.

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-9-jakie-suplementy.html

Panie odniosły się przy tej okazji co do konieczności podawania EGCG w ZD. Oto ich opinia w tym kontekście:

“Naszym zdaniem suplementacja czystego bezkofeinowego EGCG w połączeniu z innymi nutraceutykami poprawiającymi jego biodostępność, powinna być zalecana u dzieci i dorosłych z trisomią 21 w kontrolowanej dawce pod nadzorem lekarza, w celu poprawy deficytów energii mitochondriów i zmniejszenia stresu oksydacyjnego.”

W raporcie naukowcy analizowali różne przypadki deficytów energetycznych. Zestawiali to z sobą. Ja połączę ich wiedzę z tym co się dzieje obecnie w autyzmie. Jedną z  kluczowych teorii, dotycząca szeroko pojętego autyzmu mówi, że jest on skutkiem niewłaściwego, nieefektywnego działania mitochondriów, przez co mózg nie funkcjonuje należycie. Wskazuje się w niej, że poprawa funkcjonowania mitochondriów poprawia funkcjonowanie osoby z autyzmem, dając możliwość rozwijania się i korygowania efektów tej dysfunkcji.

Wróćmy do definicji zespołu Downa, którą stworzyłem. Tam piszę, że ZD jest elementem dysfunkcji metabolizmu energetycznego i destrukcji mitochondriów. Jest to ten sam wątek, jaki pojawia się w powyższych opracowaniach dotyczących autyzmu, jak i w dzisiejszym raporcie dr.Danieli Valenti i dr.Rosy Anny Vacca.

https://www.zespoldowna.info/definicja-zespolu-downa-2023.html

Oznacza to tylko jedno: poprawa funkcjonowania osoby z ZD od urodzenia jest zależna od wsparcia jakie dostaje organizm na poziomie wytwarzania energii, gdyż błąd genetyczny uniemożliwia znormalizowane funkcjonowanie mitochondriów i metabolizmu energetycznego, w szczególności w momencie, gdy tego komórka, organizm potrzebuje najbardziej. Możemy to robić, umiemy to robić choć w pewnej części. Skąd? Należy wrócić do tego cyklu: https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-1-geny-z-21-chromosomu.html i próbować tą wiedzę wdrażać od samego początku. 

Trzymam za Was kciuki, oby się udało.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...