Cerebrolizyna 2010, trochę po “amerykańsku”

wrzesień 23, 2010 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

O tym leku pisałem już wielokrotnie. Mam też o nim już wyrobione zdanie ze względu na fakt, iż stosuję go u mojego drugiego syna. Dzisiaj chcę przedstawić dane na temat leku z perspektywy USA i Australii, które jeszcze do 2008 nie akceptowały tego leku.

Dla tych którzy po raz pierwszy trafiają na ten lek proponuję poczytać chociażby te artykuły:

http://www.zespoldowna.info/cerebrolisyna-czyli-64h-z-zycia-neuronu/

http://www.zespoldowna.info/cerebrolizyna-na-koniec-2009-roku/

Jak zatem jest z cerebrolizyną w tym roku. Po pierwsze nastąpiła zmiana i właścicielem leku została firma EVER, która powstała na bazie działu firmy EBEWE zajmującego się tym lekiem.

Z drugiej strony pomimo tego, że wciąż nie ma pełnej rejestracji leku w USA, to jest on już tam dostępny “w przypadkach uzasadnionych” w kontekście leczeń interwencyjnych. W przypadku choroby Alzheimera  został już wpisany do rejestrów stowarzyszeń wspierających osoby chore na tą chorobę.

image

http://www.alzforum.org/drg/drc/detail.asp?id=39

Przypomnę na początek czym jest cerebrolizyna. Posłużę się teraz amerykańskimi informacjami, jakie są obecnie publikowane (http://www.antiaging-systems.com/PRG-61/cerebrolysin.htm)

Cerebrolizyna jest lekiem neurotropowym, którego podawanie ma na celu działanie neuroprotekcyjne (chroniące przed udarem, uszkodzeniem), którego efektywność jest potwierdzona u pacjentów jako lek wspomagający funkcjonowanie mózgu po udarze, w przypadku demencji czy też w przypadku deficytów poznawczych.

Skład Cerebrolizyna to: aminokwasy, neuropeptydy, witaminy, makro i mikroelementy, enzymy antyoksydacyjne, peptydy (typ protein).

Cerebrolizyna penetruje barierę krew-mózg, reguluje międzykomórkową wymianę jak i poprawia przekazywanie poprzez synapsy impulsów. Usprawnia metabolizm komórkowy, wewnątrz komórkową syntezę protein, redukuje poziom kwasu mlekowego w organizmie. Cerebrolizyna dodatkowo stymuluje transfer trans-synaptyczny, zwiększając obecność i aktywność neuronów podczas niedotlenienia oraz innych szkodliwych czynników.

Obecnie uważa się, że cerebrolizyna jest zwyczajnym neuroprotektorem, którego funkcjonowanie jest identyczne do takich czynników jak NGF (czynnik wzrostu nerwów), CNTF (rzęskowy czynnik neurotropowy), GDNF (glejowy czynnik neurotropowy), czy IGF 1 i 2, które zostało potwierdzone zarówno in vivo jak in vitro. Definiuje to zatem jako czynnik pobudzający neurotrofię i neuroplastyczność, jak i regenerację. Cerebrolisyna chroni zatem komórki mózgowe od niedotlenia, niedokrwienia.

W Kanadzie lek jest powszechnie wykorzystywany podczas operacji, gdy w USA uzyskał status “leku operacyjnego do prywatnego użycia” potwierdzony przez FDA (Agencję zatwierdzającą i rejestrującą leki).

Powyższej opinii towarzyszy bardzo głęboka analiza leku, chociażby na tej stronie: http://www.hypermed.com.au/HyperMED%20Clinical%20Research/HyperMED%20Clinical%20Research%20-%20Cerebrolysin.htm

Jest to australijska organizacja, która zajmuje się analizą dostępnych leków, które mogą wpłynąć na neuroregenerację komórek nerwowych, jak i w przypadku neuroprotekcji i neuroplastyczności.

image

Na tej stronie znajduje się kompletna wiedza we wszystkich aspektach leku.

image

O czym można dowiedzieć się tam:

-cerebrolizyna wspomaga aktywność neurotroficzną, która wspomaga rozwój funkcji poznawczych oraz ogólne funkcjonowanie w przypadkach uszkodzeń mózgu i chorób neurodegeneracyjnych

-cerebrolizyna wzmacnia aktywność fal alfa w mózgu, redukuje powoli częstotliwości delta EEG i poprawia pamięć u osób starszych, co sugeruje istnienie mechanizmu oddziaływującego na pamięć i koncentrację uwagi

– cerebrolizyna jest bezpiecznym lekiem podawanym w postaci iniekcji lub wlewek dożylnych

-cerebrolizyna jest lekiem, która w sposób istotny wpływa na chorych na stwardnienie rozsiane,choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, demencję, po urazach wypadkowych

-cerebrolizyna pozytywnie wpływa na dzieci chore na autyzm i porażenie mózgowe

image

Czytając dalej informacje można prześledzić wszystkie dostępne wyniki badań naukowych na temat leku, łącznie z opisem badań klinicznych, jak i większość publikacji medycznych.

image

Podsumowując powyższe dane można powiedzieć, że skuteczność w różnych naukowych badaniach w kontekście zastosowania cerebrolizyny, jest co raz głębiej potwierdzana.

W przypadku ZD dostrzega się przede wszystkim skuteczność we wspomaganiu transportu NGF (nowe podejście), o którym chociażby pisałem tutaj:http://www.zespoldowna.info/jak-dodatkowa-kopia-genu-app-powoduje-degeneracje-komorek-mozgowych-w-zd/

Zdolności do inicjonowania neuroregeneracji z jednej strony, z drugiej do redukcji ilości amyloidów są to elementy, których efektywność jest bardzo silnie poszukiwana w ZD i to w całym okresie funkcjonowania osób z ZD. Zatem okazuje się, że lek pomimo wielu słów krytyki na bazie etycznej, czy też kwestii jego podania (zastrzyk) staje się lekiem “ratującym” życie pierwszego wyboru w wyniku wszelkich uszkodzeń mózgu nawet w tak konserwatywnych krajach jak Kanada czy USA.

Jakie są najnowsze doniesienia:

1.Cerebrolizyna obniża produkcję amyloidu-beta.

Badania rozpoczęte jeszcze w 2004 roku zakończyły się w USA ostatecznie potwierdzeniem skuteczności leku w tym zakresie.

image

2.W czerwcu 2009 opublikowano pracę naukowców Uniwersytetu kalifornijskiego UCLA dotyczącą choroby Alzheimera i występujących w jego przypadku protein TAU.

“Białko tau warunkuje odległości między mikrotubulami, od której cechy zależy średnica aksonu. Powinowactwo białka tau do mikrotubul zależy od stopnia jego fosforylacji. Nadmierna fosforylacja (widoczna w mikroskopie elektronowym) powoduje zmiany określane jako zwyrodnienie neurofibrylarne, którego ilość koreluje z nasileniem objawów choroby Alzheimera, co stało się podstawą łączenia anomalii białka tau z patogenezą tej choroby” (żródło: wikipedia.org).

Okazuje się, że cerebrolizyna redukuje ilość białek TAU poprzez regulację aktywności kinaz. Efektem jest blokowanie i redukcja objawów choroby Alzheimera.

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19252918

3.Cerebrolizyna jest lekiem wpływającym na NGF (czynnik wzrostu nerwów) przez co staje się lekiem rehabilitującym w przypadku uszkodzeń mózgu.

 image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20108748

4.Cerebrolizyna w efekcie 3 letnich badań okazała się być skutecznym lekiem przeciwko chorobie Alzheimera

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20436440

5.W hiszpańskich badaniach cerebrolizyna potwierdziła swoją skuteczność i bezpieczność w przypadkach średnio nasilonej choroby Alzheimera.

image

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20500802

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...