Czy suplementacja hormonem tarczycy wpływa na rozwój dziecka z ZD?

Wrzesień 26, 2014 by
Kategoria: Tarczyca

Trwa ciągle dyskusja: czy należy suplementować dziecko z ZD hormonami tarczycy, czy też nie? Czy są jakieś istotne efekty mierzone sprawnością fizyczną, czy też umysłową? Zajęli się tym Holendrzy. Oto ich wnioski:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25243574

 

image

Badano w tym raporcie wpływ bardzo wczesnego podania hormonu tarczycy stymulującego ft 4 na:

-rozwój motoryczny i funkcjonalny

-komunikację, koordynację

Porównano grupę otrzymującą hormon do osób bez tej suplementacji.

WYNIKI:

1.”Mental or motor development, communication skills, or fine-motor coordination did not differ between T4 (N=64) and placebo treated-children (N=59).” czyli nie było różnic ani w rozwoju motorycznym, ani kognitywnym czy też w komunikacji między dziećmi suplementowanymi i tymi otrzymującymi placebo.

2.Dzieci, które miały w okresie noworodkowym TSH  ≥5 mIU/L i były suplementowane były wyższe od dzieci z grupy kontrolnej.

Wnioski podobne można znaleźć w polskich badaniach, które potwierdzają istotny wpływ suplementacji tarczycy na wzrost dzieci z ZD.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23468266/

Te najnowsze dane potwierdzają wcześniejsze doniesienia z badań dużych grup dzieci. Pokazywały one, że typowa niedoczynność tarczycy, niski poziom ft 4 dotyczy między 21,7% dzieci a 40% i jest kojarzona mimo wszystko z hypotonią (niskim napięciem) anemią i niskim wzrostem.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22922417/

Co jest istotne według tych badań wskazuje się, że wraz z wiekiem poziom ft 4 maleje. Stąd pojawiają się wnioski jednoznacznie świadczące o konieczności stałego regulowania poziomu ft 4 u osób z ZD przez cały okres ich życia: “We suggest that all patients with DS should be screened for thyroid dysgenesis, and if present, lifelong treatment with L-T4 should immediately be started”.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701917/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18386545

Co jest istotne, gdy następuje powiązanie ft 4 z poziomem TSH grupa objęta koniecznością kontroli funkcjonowania tarczycy i potencjalnej niedoczynności istotnie wzrasta. Choć to co jest bardzo ważne, wysoki poziom TSH w dużej ilości przypadków ustępuje.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21965810/

http://www.nature.com/pr/journal/v73/n5/abs/pr201326a.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16995846

Innymi kwestiami, które muszą być analizowane w przypadku funkcjonowania tarczycy to wielkość płatów bocznych tarczycy. W ZD są nawet o 30% mniejsze i stan ten może dotyczyć istotnej części populacji osób z ZD.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23748065/

Kolejnym aspektem, z którym musi być wiązana suplementacja tarczyc to poziom cynku. Biorąc pod uwagę, że duża część osób z ZD ma istotnie niski poziom cynku wsparcie tarczycy musi mieć miejsce.

http://europepmc.org/abstract/MED/2142391

Dlaczego to wszystko jest ważne?

Niedoczynność tarczycy/efektywność jej działania ma istotny wpływ na wiele obszarów działania. Z tej perspektywy dzisiaj sugeruje się, by tarczyca była stale suplementowana, nawet jeżeli nie wykazuje klinicznych objawów niedoczynności, tym bardziej że badania z lat 90tych wskazujące na takie podejście są jak na razie niepodważone.

http://www.down-syndrome.org/reviews/95/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...