Dlaczego w przypadku mitochondriów w ZD, mówi się o konieczności regulacji metylacji

wrzesień 10, 2014 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Metylacja jest procesem regulującym działanie organizmu, poprzez aktywność poszczególnych genów. Metylacja wpływa na poziom ich aktywności. To jest to nad czym wszyscy się skupiamy i chyba już rozumiemy Uśmiech

Po raz pierwszy mam do czynienia z pytaniem, które tak jednoznacznie doszukuje się powiązań między metylacją a funkcjonowaniem mitochondriów w ZD.

Mitochondria w ZD funkcjonują od urodzenia źle, a przy dodatkowym obciążeniu mutacją genu MTHFR, dużo mniej efektywnie niż w grupie osób bez trisomii 21.

http://www.zespoldowna.info/wczesna-interwencja-jak-powinno-byc-wedlug-mnie-cz-1.html

http://www.zespoldowna.info/jasia-suplementy-cz-7-koenzym-q-10-ubiquinol.html

Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego należy wiązać metylację z problemami w mitochondriach? Popatrzmy na te zdanie:

“…mitochondrial function is also regulated by the methyl status due to the presence on Chr21 of the gens for specific CBS, which participates in recycling of methionine/homocysteine in the methyl cycle sequence of reactions. In fact, methylation is a necessary event in mitochondria and relies on the availability and uptake of the methyl donor S-adenosylmethionine. Indeed mitochondrial dysfunctions have been widely described in DS, but they have never been correlated to a possible mitochondrial methyl unbalance. Infantino et al. [93] recently showed that the mitochondrial levels of S-adenosylmethionine were reduced in DS compared to control cells consistent with a methyl imbalance on mitochondria functionality.”

http://www.hindawi.com/journals/cggr/2012/724904/

W skrócie odnosi się ono do faktu, iż na 21 chromosomie mamy gen CBS. W ZD jest on potrojony. Bierze on udział w części cyklu metylacji nazywanego recyklingiem metioniny/homocysteiny. Wpływa w ten sposób na ilość  “dawcy” grup metylowych  S-Adenozylometioniny.

Metylacja, odpowiedni jej poziom jest konieczna dla prawidłowego działania mitochondriów (komórkowych elektrowni). W ZD opis złego działania mitochondriów jest szeroko znany, ale dopiero ostatnio pokazano, że na poziomie mitochondriów, w ZD,     S-Adenozylometionina (dostawca grup metylowych istotnych w całym procesie) jest znacząco zredukowana w stosunku do normalnej komórki, co potwierdza fakt nierównowagi metylowej na poziomie funkcjonowania mitochondriów.

Oznacza to jednoznacznie, że właściwe wsparcie procesu metylacji za pomocą witamin: B 9, B 12, B 6 oraz choliną jest konieczne w już pierwszej fazie życia dziecka z ZD, by poprawić status funkcjonalności mitochondriów poprzez właściwą metylację.

Innym tematem, który zazwyczaj ulega zapomnieniu przy tej okazji jest obecność mutacji MTHFR…co oznacza, że tym bardziej należy wykorzystywać siłę i skuteczność witamin z grupy B.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...