Drzemka zakłóca proces uczenia się osób z zespołem Downa.

listopad 6, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Nie uwierzyłbym w to, gdyby nie fakt że za tym projektem badawczym stoją badacze z doświadczeniem i poważne instytuty medyczne. Szok…ale znów w ZD jest inaczej i jakoś to specjalnie mnie nie dziwi.

www.pnas.org/content/early/2018/10/23/1811488115

Drzemka, jak piszą autorzy badania, zazwyczaj pomaga młodym ludziom “zachować-utrwalić” informację, którą zdobyli-nauczyli się przed nią…nowe badania sugerują, że w ZD jest inaczej. Ba taki odpoczynek może się przyczyniać do utraty pamięci u dzieci z ZD!!!

Jak to możliwe?

Odpowiedź brzmi następująco:

“It’s unclear why napping seemed to have a negative influence on the children with Down syndrome, but the researchers said it could reflect difficulty transitioning between various sleep stages. Among those with Down syndrome who were studied, 44 percent did not reach REM sleep during their naps while nearly all of the typically-developing kids did.

“There might be something about getting too little REM sleep and not completing that REM stage that could be related to difficulties with retention,” Edgin said. “There are some recent studies that suggest that people show poorer retention if they get just a little bit of REM than if they get a whole REM cycle. More work needs to be done, but REM sleep is definitely something to consider.”

https://www.disabilityscoop.com/2018/11/01/napping-learning-down-syndrome/25682/

czyli

"Nie jest jasne, dlaczego drzemki zdawały się mieć negatywny wpływ na dzieci z zespołem Downa, ale naukowcy stwierdzili, że może to odzwierciedlać trudności w przechodzeniu pomiędzy różnymi etapami snu. Wśród osób z zespołem Downa, które były badane, 44 procent nie osiągnęło snu REM podczas drzemek, podczas gdy prawie wszystkie typowo rozwijające się dzieci ten etap osiągało. Może to być coś na temat zbyt płytkiego/krótkiego snu REM i nieukończenia tego etapu REM, który może być związany z trudnościami z utrzymaniem tego co się nauczyły", powiedział Edgin. "Istnieje kilka ostatnich badań, które sugerują, że ludzie wykazują gorszą retencję, jeśli otrzymują tylko trochę REM, niż gdy otrzymują cały cykl REM. Potrzeba więcej pracy, ale sen REM to zdecydowanie coś do rozważenia. "

Przypomnę, że osoby z ZD nie utrzymują całego REM, tudzież nie mają go w ogóle, stąd przyspieszona choroba Alzheimera i dużo słabsza pamięć.Dzisiaj mamy kolejne potwierdzenie, jak ważny jest sen w przypadku naszych dzieci…ale ten z REM.

Komentarze

Liczba komentarzy: 3 do “Drzemka zakłóca proces uczenia się osób z zespołem Downa.”
  1. Anna pisze:

    Potwierdzam na podstawie naszych doświadczeń. Od kiedy córka (niecałe 3latka) nie śpi w dzień, to nastąpił ogromny krok do przodu w rozwoju. Sen nocny trwa 11-12h.

  2. Joanna pisze:

    Czy melatonina “załatwi” tutaj sprawę REM?

  3. Can pisze:

    Opiszę to precyzyjnie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...