EGCG w leczeniu choroby Alzheimera…z wyraźnym postępem dla zespołu Downa.

sierpień 18, 2017 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Ciągle powtarzam, do znudzenia, że nie możemy oczekiwać postępu w badaniach nad zespołem Downa, bo my sami rodzice dzieci z ZD nie za bardzo tego chcemy i rozumiemy. Zatem musimy obserwować to co się dzieje w przypadku innych problemów, gdzie z ich doświadczeń możemy coś wykorzystać u nas.

Z wcześniejszego dzisiejszego artykułu musicie już wiedzieć, że EGCG konieczne jest do przyjmowania przez osoby z ZD przez całe życie by było to skuteczne…ale wciąż pozostaje problem absorpcji EGCG i jego skuteczności. Ten wpis jest właśnie o tym Uśmiech

Pomocne będzie nam przede wszystkim doświadczenie z choroby Alzheimera (CHA). Jak pamiętacie na pewno, CHA jest swoistą, mozaikową formą ZD, która charakteryzuje się potrojeniem genu DYRK1 w niektórych komórkach. W poniższym raporcie analizowane jest wykorzystanie EGCG w CHA.

Co jest ciekawe w pierwszej kolejności analizowane są właściwości EGCG w kierunku neuroinflamacji, by dopiero w kolejnych etapach zająć się EGCG jako stymulantem neurogenezy i stresu oksydacyjnego…ale nie jako inhibitora DYRK 1A.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5477123/

image

Podstawowe wnioski tym zakresie zatem są następujące:

-EGCG was able to suppress the neurotoxicity induced by Aβ czyli EGCG było w stanie zdusić neurotoksyczność wywołaną przez amyloid beta

-EGCG was able to suppress the expression of TNFα, IL-1β, IL-6, and inducible nitric oxide synthase (iNOS) and to restore the levels of intracellular antioxidants against free radical-induced pro-inflammatory effects in microglia, the nuclear erythroid-2 related factor 2 (Nrf2) and the heme oxygenase-1 (HO-1) czyli EGCG było wstanie powstrzymać ekspresję TNFα, IL-1β, IL-6 i indukowanej syntazy tlenku azotu, jak i przywrócić odpowiedni poziom antyutleniaczy międzykomórkowych istotnych przeciwko wywołanym przez wolne rodniki efektom prozapalnym w mikrogleju związany z NRF2 i HO-1.

-EGCG reduced β-amyloid (Aβ) accumulation, czyli EGCG redukuje akumulację amyloidu beta

-EGCG in DIV8 primary rat cortical neurons, was able to enhance the clearance of AD-relevant phosphorylated tau species, indicating that EGCG could be used as an adjuvant agent for AD’s treatment czyli EGCG było w stanie poprawić oczyszczanie sfosforylozowanych protein tau typowych dla ZD

Z naszej perspektywy są to wnioski WSPANIAŁE, jednoznacznie dowodzące tego, że EGCG może być środkiem terapeutycznym w CHA.

Jednak, w wielu badaniach podkreśla się fakt bardzo słabego poziomu absorpcji EGCG. Analizując przykłady autorzy tego raportu wskazują, że dopiero istotne dawki sięgające 300 mg dziennie w istocie wpływamy na funkcje poznawcze.

O bardziej dokładną analizę pokusił się ten raport bazując na modelu mysim. W istocie przygotowując specjalne emulsje uwzględniające olej rybi i wodę, nie uzyskano istotnej poprawy w absorpcji EGCG.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28737454/

image

Ciekawą próbą był test liposomalnego EGCG w połączeniu z kwasem foliowym. Taka formuła zdecydowanie poprawia wchłanianie EGCG. Próba ta była przeprowadzona w kierunku uzyskania odpowiedniego preparatu zarówno w CHA jak i w terapiach raka.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28764070/

 

image

Z perspektywy powyższych doświadczeń jednoznacznie wynika, że istnieje możliwość stworzenia EGCG terapeutycznego o poprawionej absorpcji, jednak musimy dowiadywać się o tym z badań nad CHA i rakiem, a nie w ZD.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...