Efektywność EGCG w leczeniu choroby Alzheimera.

grudzień 17, 2018 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Niedawno pisałem o szczepionce na chorobę Alzheimera i o zapobieganiu demencji. Dzisiaj postaram się to uzupełnić o EGCG zgodnie z Waszymi sugestiami.

Podstawą dla analizy tego przypadku będzie poniższy raport: https://infectagentscancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13027-017-0145-6

 

image

Z perspektywy autorów tego projektu EGCG ma istotne znaczenie w chorobie Alzheimera tytułem roli jaką może odgrywać w redukcji stresu oksydacyjnego (SOD1 w zespole potrojony będący kluczowym aspektem tego tematu w naszym przypadku), w poprawie neurogenezy, jak i właściwości antyzapalnych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5477123/figure/Fig1/

image

image

Dotychczasowa wiedza na ten temat opiera się na wielu badaniach, które jednoznacznie wskazują na istotną prewencyjną  rolę EGCG w:

*redukcji amyloidów beta poprzez wpływ na funkcjonowanie genu APP

*w wyhamowaniu aktywności czynników zapalnych takich jak cytokiny TNFα, IL-1β, IL-6

*w regulacji funkcjonowania antyutleniaczy międzykomórkowych takich jak Nrf i HO-1

W badaniach klinicznych, w zależności od stosowanych dawek, uzyskiwano wszechstronną pozytywną aktywność EGCG potwierdzającą wcześniejsze ustalenia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5477123/table/Tab2/?report=objectonly

image

W efekcie badacze stawiają pytania, które dziś powinny znaleźć swoją odpowiedź w dedykowanych badaniach klinicznych:

1.Skoro EGCG w dotychczasowych modelach jest efektywna na podstawowych polach patologii, to jaką dawkę należy zastosować?

2.Czy picie herbaty zielonej ma skuteczne działanie profilaktyczne?

3.Czy powinno być to samo EGCG, czy też pozostałe katechiny?

Z mojej perspektywy, analizując wcześniejsze badania jakie miały miejsce w przypadku ZD, kluczowym tematem dzisiaj jest uzyskanie odpowiedzi czy ma to być samo EGCG, czy EGCG z pozostałymi katechinami. Wiemy, że EGCG świetnie wpływa na poziom amyloidu beta, stan zapalny, ale czy nie jest tak że EGCG z katechinami daje więcej, poprawia połowiczny czas rozkładu, biodostępność suplementu?

Nie jest także tutaj nic powiedziane o koniecznym spójnym traktowaniu EGCG z metylacją. Skoro metylacja na odpowiednim poziomie wzmacnia oczyszczanie z amyloidu na dwóch ścieżkach poprzez regulację aktywności genu APP, jak i obniżaniu poziomu amyloidów beta, a EGCG wyhamowuje metylację, poprzez blokowanie absorpcji kwasu foliowego, to czy nie powinna terapia za pomocą EGCG być jednoznacznie połączona z “całą” metylacją?

Takie pytania będą się pojawiać, ale dzisiaj wiemy że EGCG jest jednym z efektywniejszych mechanizmów zapobiegania chorobie Alzheimera i powinniśmy z tej wiedzy skorzystać.

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-dawkowanie.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...