“…gdy poziom amyloidu beta i białek tau rośnie, to wtedy mamy do czynienia z postępującym spadkiem funkcji poznawczych…”

kwiecień 14, 2016 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Dostaję od Was pytania typu: kiedy można mówić o spadku funkcji poznawczych u dorosłej osoby z ZD. Rozmawiając z rodziną osoby już 60 letniej z ZD, usłyszałem też podobne pytanie:”…kiedy funkcjonalność osoby z ZD zaczyna być ograniczona?”

Powiem szczerze nie ma jakiś ustalonych reguł w tym zakresie. Łączenie spadku aktywności fizycznej oraz funkcji poznawczych osoby z ZD z patologią choroby Alzheimera jest właściwe, ale kiedy to następuje wciąż trwają dyskusję.

Analizując wyniki poniższych badań można powiedzieć, że w momencie gdy zarówno poziom amyloidu jest wysoki, ale także i protein tau to występuje przesłanka diagnostyczna do stwierdzenia, że to ten moment i będzie tylko gorzej od teraz. Wystąpienie wysokiego poziomu amyloidu nie jest precyzyjną przesłanką!

http://www.medpagetoday.com/Neurology/AlzheimersDisease/57314

Zazwyczaj pada Wasze pytanie w jakim wieku to występuje. Ogólnie zakłada się, że jest to wiek powyżej 35 roku życia, ale są to przypadki mocno zindywidualizowane. Z perspektywy dzisiejszej mojej wiedzy wskazuję, że osoby z polimorfizmami metylacyjnymi i na genie APOE4, APOE 3 prezentują te objawy wcześniej, pozostałe później.

Wywołany przed tablicę podczas mojej ostatniej rozmowy o osobie 60 letniej z ZD, pozwoliłem sobie zadzwonić do Wielkiej Brytanii do Sama, który ma brata 68 letniego.Oto, co on opowiedział o swoich doświadczeniach, w istocie pozostającymi w dużej zgodności z publikowaną wiedza naukową.

1.Według niego mężczyźni z ZD tracą zdolności poznawcze później niż kobiety.

2.U jego brata demencja pojawiła się niedawno.

3.Nie ma zależności między występowaniem problemów w trakcie życia typu dziura w sercu, tarczyca a występowaniem demencji. Oznacza to, ze nie można tego wiązać w sposób jednoznaczny, jako jakiś biomarker.

4.Osoby z ZD, które całe życie funkcjonowały z rodziną i to na wsi funkcjonują generalnie lepiej, niż osoby z miasta. Sam wskazuje na konieczność pracy i wysiłku, co może kształtować określone pozytywne wzorce wsparcia oraz być doskonałą rehabilitacją.

5.Najstarsza osoba z ZD z Wielkiej Brytanii jednak jest w demencji od blisko 55 roku życia czyli już ponad 20 lat.

6.Sygnały o zbliżającej się demencji są dość trywialne. Depresja, apatia, brak chęci do czegokolwiek. Są to sygnały, że dzieje się coś nie tak.

7.Sam potwierdził niski poziom witaminy D 3, jako pewien korelant z demencją, akurat było to ostanie badanie jakie zrobił przed załamaniem się stanu jego brata.

8.Demencja jest sygnałem o umieraniu organizmu, ale w przypadku ZD może to trwać i być inne niż u człowieka bez ZD.

Podsumowując chcę wskazać, że ta wiedza jest istotna, ale ona będzie się zmieniać w czasie, gdy nowe generacje będą się pojawiać, i jak będą one pochodzić z różnych regionów geograficznych.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...