Geny z rodziny OLIG, a zaburzenia neurorozwojowe w ZD i autyzmie.

kwiecień 28, 2021 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

OLIG1, OLIG2 stale są w naszych rozważaniach i analizach tytułem potrojenia. OLIG3 związany jest często z celiakią, wrażliwością na gluten w układzie immunologicznym. Na niego mają wpływ geny z rodziny OLIG, te potrojone.

https://www.zespoldowna.info/olig-1-i-olig-2-to-geny-powodujace-zaklocenia-rozwoju-mozgu-w-zespole-downa.html

Od 2010 roku wiemy, że geny OLIG1, OLIG2 wpływają negatywnie na rozwój mózgu w ZD. Najnowsze badanie skupia się na nich jako całej rodzinie, wskazując bazowy wpływ ich ekspresji na centralny układ nerwowy na różnych etapach jego rozwoju.

Kluczowy wydaje się wpływ genów na neurogenezę. Istotny wpływ mają one na rozwój komórki, aktywność neuronów, formowanie się astrocytów.

W przypadku ZD OLIG1, jak i OLIG2 zaskakują nie tyle swoją nadmierną aktywnością, co “niedopasowaną ekspresją”. W efekcie wpływa to na neurogenezę w sposób istotny hamując jej aktywność. Z innej strony patrząc nadekspresja genu OLIG2 działa istotnie negatywnie na pamięć. Dodajmy do tego, że gen ten jest odpowiedzialny za neuroinflamację w mózgu w ZD.

Ten fakt plus jego połączona aktywność z genem PTEN powodują, że OLIG2 jest celem terapeutycznym w autyzmie….i znów mamy połączenie autyzmu z ZD.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33859549/

image

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33859549/#&gid=article-figures&pid=figure-3-uid-2

Biorąc powyższe fakty zaproponowano ścieżkę leczniczą mającą inhibitować ekspresję genów z rodziny OLIG. Przypomina to istotnie leczenie onkologiczne za pomocą protein Smad, czy też dedykowanych inhibitorów.

Rozpoczynają się laboratoryjne testy tych metod. Wiadomo, że aktywność genów OLIG ma wpływ na układ nerwowy w ZD i autyzmie. Po próbach na myszach, widać istotną poprawę ich funkcjonowania przy inhibicji genów, tudzież ich kompletnym wyregulowaniu/usunięciu tych dodatkowych kopii. Naukowcy jednak nie umieją konkretnie przełożyć tej wiedzy na fakt typu: ta część układu nerwowego jest uszkodzona przez ten gen. Ma on przemożny wpływ na cały układ a nie na jego małą cześć stąd terapie jakie obecnie się kształtują przypominają te onkologiczne/całościowe.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...