Autystyczne geny są ściśle powiązane z dysfunkcjami, jakie występują u dzieci z tym problemem.

Listopad 2, 2018 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Mamy 102 geny w typologii autyzmu, wiemy że znaczna ich część odnosi się do niepełnosprawności intelektualnej…ale pojawiły się pytania, czy są inne typologie.

Wracam zatem do artykułów, które opisywały te odkrycie i postaram się podpowiedzieć, jakie wnioski badacze jeszcze podkreślają w swoich komentarzach.

1.W tym raporcie wskazuje się, że kluczowymi genami dla autyzmu są: CHD8, TBR1, ANK2, PTEN. Są one na pewno związane z niepełnosprawnością intelektualną.

2.Występują przy tym pewne prawidłowości.Osoby mające te polimorfizmy, będące autystami zaczynają chodzić dość późno bo w wieku 18 miesięcy. Osoby nie mające błędów na zbadanych wszystkich genach w grupie kontrolnej, chodzą przed 14 miesiącem.

https://www.spectrumnews.org/news/genetics-plays-outsized-role-autism-large-study-shows/

https://www.spectrumnews.org/news/autism-genes-show-stronger-ties-related-conditions/

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181018082657.htm

3.Z tego także wynika fakt, że autyzm może być elementem dziedzicznym, gdyż mutacje/polimorfizmy rodzicielskie są przekazywane na dziecko, choć epigenetyka reguluje jego głębokość.

4.Dzieci z autyzmem i dużym zaburzeniem intelektualnym, w większym stopniu są otyłe. Nie wynika to tylko z formy nawyków żywieniowych i braku aktywności. Jest to związane także z faktem dziedziczenia genów regulujących metabolizm.

Patrząc na te wnioski skonkluduję:

od wielu lat powtarzam, że nasze dzieci i ich problemy są takie jakie my mamy i jakie im przekazujemy. Każde leczenie, działanie zachowawcze, regulujące te problemy, ma szansę zmienić nasze dziecko w istotnym stopniu…wciąż to powtarzam: nie choroba zmienia nasze dzieci, ale geny jakie my im przekazujemy, wzmocnione przez aktywność choroby, wady genetycznej.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...