“Jak Roundup działa na człowieka?”

lipiec 27, 2017 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Opierając się na badaniach naukowych można jednoznacznie stwierdzić, że roundup oddziaływuje na nasze jelita przede wszystkim. Ja pozwoliłem sobie na analizę dwóch wypowiedzi, by przybliżyć ten temat.

Pierwsza analizuje mechanizm działania glifosatu i roundup-u. Przypomnę, że ten pierwszy jest podstawowym składnikiem roundup-u, który w ramach tego produktu ma dodatki wzmacniające jego działanie.

image

http://reset.me/story/mit-scientist-uncovers-link-between-glyphosate-gmos-and-the-autism-epidemic/

Czytając ten artykuł dowiadujemy się jak działa produkt, jakie są jego podstawowe toksyczne mechanizmy u ludzi.

“…the problem is that bacteria DO have a shikimate pathway and we have millions of good bacteria in our guts — our ‘gut flora,’” Seneff continued. “These bacteria are essential to our health. Our gut isn’t just responsible for digestion, but also for our immune system. When glyphosate gets in our systems, it wrecks our gut and as a result our immune system.”

Roundup działa na rośliny blokując cykl kwasu szikimowego, który jest kluczowy dla roślin, bakterii ze względu na kwas foliowy, aminokwasy. Właśnie…stosując roundup oddziaływujemy w pierwszej kolejności u siebie na nasze bakterie jelitowe. Jeżeli je zabijamy dzięki roundupowi, to deregulujemy nasz układ odpornościowy. Co to oznacza…problemy zdrowotne (rak, celiakia), autyzm (w połączeniu z bardzo dużym deficytem witaminy D3), problemy psychiatryczne w dużym skrócie (z brakiem równowagi mikrobioty).

W szczegółach zidentyfikowano następujące ścieżki upośledzane przez glifosat:

-zabija bakterie dobroczynne pozwalając na rozwój patogenów

-blokuje funkcjonowanie CYP-ów (cytochrom P450)

-chelatuje istotne metale jak mangan, żelazo i kobalt

-przerywa metabolizm kwasu foliowego, metioniny i aminokwasów, zaburzając funkcjonowanie neuroprzekaźników i wad płodu

-destabilizuje metabolizm siarczanów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_szikimowy

https://en.wikipedia.org/wiki/Shikimate_pathway

https://skeptoid.com/blog/2013/05/04/roundup-and-gut-bacteria/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC440734/

 

Popatrzmy na drugi artykuł, który pokazuje statystykę jedynie ilości zużycia roundupu i epidemii autyzmu w USA. Z tej perspektywy patrząc co drugie dziecko urodzone po 2025 roku w USA będzie miało autyzm. Jest to korelacja, choć autorzy wciąż podkreślają, że nie mają precyzyjnego dowodu, że jest to ścisłe powiązanie.

http://www.collective-evolution.com/2017/02/14/monsanto-pesticides-vaccines-autism-if-we-continue-on-this-route-all-children-will-be-autistic-be-autistic-by-2025/

image

Na czym opierają swoją tezę autorzy tej analizy?

Po pierwsze sam roundup jest 125 razy bardziej toksyczny od glifosatu i okazuje się być jednym z najbardziej toksycznych herbicydów.

“It is commonly believed that Roundup is among the safest pesticides. This idea is spread by manufacturers, mostly in the reviews they promote, which are often cited in toxicological evaluations of glyphosate-based herbicides. However, Roundup was found in this experiment to be 125 times more toxic than glyphosate. Moreover, despite its reputation, Roundup was by far the most toxic among the herbicides and insecticides tested. This inconsistency between scientific fact and industrial claim may be attributed to huge economic interests, which have been found to falsify health risk assessments and delay health policy decisions”

R. Mesnage et al., Biomed Research International, Volume 2014 (2014) article ID 179691

http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1003518

Po drugie wskazują, na fakt rozprzestrzeniania się używania upraw GMO dostosowanych do używania roundupu, z faktem pojawiania się autyzmu.

Ja wciąż wracam do faktu z przed roku i z dzisiaj, gdy na terenie “zielonych płuc” Polski, czyli terenów Mazur, Podlasia nagle zauważyliśmy nadmierny wzrost urodzeń dzieci z rakiem, a obecnie “pojawiających się” dzieci z autyzmem, czego wcześniej nie doświadczaliśmy.

Zgadzam się przez to z autorami tego raportu, że wpływ roundupu może być silną korelacją “budującą” epidemie różnych problemów, które nie są logicznie uzasadnione samymi uwarunkowaniami genetycznymi tylko właśnie środowiskowymi.

Czy powinienem coś dodać? Chyba już nie.

Z perspektywy potencjalnej ciąży wskażę, że warto zachodzić w ciążę, gdy rolnicy nie używają już roundupu…tylko kiedy to jest…bo nawet na jesieni jest oprysk kukurydzy by szybciej zeschła…

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...