Koronawirus aktualizacje: genetyka i czerwone krwinki w ZD są biomarkerami wysokiego ryzyka.

kwiecień 20, 2020 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Pojawiają się pierwsze sugestie dotyczące specyfiki genetycznej osób chorych na koronawirusa. Dwa geny: G6PD i cała rodzina HLA są tutaj wskaźnikami ryzyka na to wygląda.

1.G6PD i modyfikacja aktywności czerwonych krwinek.

Zacznę od tego, że gen G6PD o którym obecnie się mówi najwięcej jako wskaźniku ryzyka zachorowania koronawirusem jest znany jako gen warunkujący określone negatywne reakcje inicjonowane zjedzeniem bobu. Choroba wynikająca z tego układu to fawizm

http://www.zespoldowna.info/dlaczego-nie-jesc-bobu.html

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, fawizmgenetycznie uwarunkowana, dziedziczna choroba związana z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Enzym ten jest kluczowy dla powstawania podstawowego komórkowego czynnika redukującego, czyli dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego. W erytrocytach niedobór NADPH wpływa na skrócenie czasu przeżycia tych krwinek i, co za tym idzie, może prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej.

Choroba spowodowana jest mutacją w genie G6PD na chromosomie X, kodującym białko pierwszego enzymu cyklu pentozowego, dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową. Niedobór enzymu prowadzi do utleniania grup sulfhydrylowych hemoglobiny i białek błony erytrocytu, co prowadzi do wytrącania się hemoglobiny w cytoplazmie (w postaci ciałek Heinza) i wewnątrznaczyniowej hemolizy.

Do wystąpienia objawów chorobowych dochodzi u osób posiadających mutację w genie G6PD po narażeniu na różne czynniki środowiskowe, z których najważniejszymi są leki, ale również spożycie bobu lub zetknięciu z jego pyłkiem. Różnice w podatności na tę chorobę wśród osób, u których występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, mogą wiązać się z różnicami w szlakach enzymatycznych, w których lewodopa przekształcana jest w dopachinon.

Fawizm należy do chorób ekogenetycznych, gdyż musi zadziałać czynnik środowiskowy, by pojawiły się objawy chorobowe, na przykład wzrost temperatury ciała, żółtaczka, obniżenie liczby erytrocytów.

Nazwa choroby – „fawizm” – pochodzi od łacińskiej nazwy bobu: Vicia faba. Spożycie jego ziaren nasila objawy[2].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedob%C3%B3r_dehydrogenazy_glukozo-6-fosforanowej

Co to oznacza? Osoby, które mają zdecydowanie mniej enzymu kodowanego przez gen G6PD, powinny uważać na bób i konsumować go w mniejszych ilościach, albo wcale. Informację kiedy i czy można znaleźć tutaj w panelu.

W przypadku starych paneli polimorfizmy tego genu są prezentowane.

W kontekście osób z zespołem Downa mamy inny istotny system powiązań:

-G6PD jest uszkadzany przez gen CBS potrojony w zespole Downa

-uszkodzony w ten sposób enzym wpływa na metabolizm cukru, ale przede wszystkim na czerwone krwinki

W efekcie mamy objawy jak kruche naczynia, częste siniaki,obniżenie wydolności nerek, wzrost bilurubiny, procesy zapalne.

Popatrzmy teraz na czerwone krwinki, czyli erytrocyty. Ich głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu. Czas ich życia to tylko około 120 dni, gdy limfocytów B to nawet 20 lat (co oznacza, że wadliwie działające limfocyty B utrzymują się przez ponad 30% życia osoby z ZD, w złej funkcjonalności).

“…metabolizm dojrzałych erytrocytów pośrednio odzwierciedla systemową metaboliczną homeostazę i jej zmiany w zależności od czynników fizjologicznych, takich jak starzenie.” W poniższym raporcie wykazano, że: ” trisomia 21 (T21), jest czynnikiem etiologicznym zespołu Downa (ZD), powodującym przewlekły stan zapalny (autozapalny), sprzyjający zmianom w zakresie długości życia erytrocytów, ich wielkości (makrocytozę) i homeostazie redoks.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5745140/

“Wyniki (badań spektrometrycznych) wskazują na powszechną deregulację metabolizmu erytrocytów w ZD, w tym znaczną wewnątrzkomórkową akumulację mleczanu, aminokwasów (z wyjątkiem metioniny), purynowych katabolitów, metabolitów glutationu, kwasów karboksylowych, kwasów żółciowych (zwłaszcza sprzężonych) i acylo-skoniugowanych karnityn”.

Co to oznacza?

1.Są to pierwsze tego typu badania dotyczące krwi w ZD.

2.Wskazują one na zmianę metabolizmów erytrocytów, istotnego składnika krwi, potwierdzające PRZYSPIESZONE STARZENIE SIĘ.

3.Erytrocyty zawierają podwyższony poziom markerów reakcji redoks.

4.Podwyższony poziom utlenionych puryn potwierdza zaburzenia metabolizmu energetycznego w ZD.

5.”Markery metaboliczne erytrocytów w ZD obejmowały purynowe katabolity, takie jak hipoksantyna, jak również metabolity związane z immunomodulacją / zapaleniem, takie jak:

(1) sprzężone kwasy żółciowe (markery zmian w mikrobiomie),

(2) kwasy karboksylowe fumaran i bursztynian,

(3) kynurenina, produkt utleniania tryptofanu,

łączący obecne obserwacje z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi współistniejącymi z ZD.”

http://www.zespoldowna.info/o-odpornosci-w-zespole-downa-po-wizycie-u-lekarza.html

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,173954,25869526,covid-19-genetyczny-defekt-moze-miec-zwiazek-z-przebiegiem.html

Dodajmy teraz jeszcze ten cytat z powyższego artykułu i będziemy wiedzieć wszystko:

“Naukowcy dość szybko zaobserwowali, że w krajach, w których niedobór G6PD jest częsty, przebieg pandemii SARS-CoV-2 wydaje się zdecydowanie cięższy niż gdzie indziej. Pierwsze cztery kraje na liście najbardziej dotkniętych zakażeniami (USA, Hiszpania, Włochy, Francja, stan na 17.04.20) to te, które są również w czołówce występowania zaburzenia genetycznego.”

“Niedobór G6PD to zaburzenie genetyczne wrodzone (najczęstsze zaburzenie enzymatyczne na świecie), skutkujące niedokrwistością hemolityczną, a w efekcie żółtaczką, osłabieniem, przewlekłym zmęczeniem, a także skróceniem oddechu (w wyniku ogólnego obniżonego dotlenienia organizmu). Czasem objawy u pacjenta pojawiają się/nasilają pod wpływem konkretnych czynników, w tym po spożyciu bobu (więcej na ten temat).”

WNIOSEK:

*Osoby z ZD mają deregulowany proces funkcjonowania czerwonych krwinek krwi i to już powoduje, że są w grupie wysokiego ryzyka

*obecność polimorfizmu genu G6PD ma tutaj mniejsze znaczenie, gdyż potrojony gen CBS i tak modyfikuje jego funkcjonowanie

*jeżeli jeszcze macie korzenie włosko-hiszpańskie tudzież macie problemy po zjedzeniu bobu stajecie się członkami grupy o zdecydowanie wysokim ryzyku zarażenia koronawirusem

*wydaje się, że obniżanie aktywności genu CBS jak apigenin, EGCG są tutaj krytyczne

http://www.zespoldowna.info/inhibitory-cbs-cz-1.html

http://www.zespoldowna.info/inhibitory-cbs-cz-2.html

*wydaje się, że ochrona mitochondriów jak i ogólne działanie rybozydu nikotynamidu, ubiquinolu może być tutaj wspierające

https://eurobloodnet.eu/covid/covid-19-information/

https://figshare.com/articles/G6PD_SARS-CoV-2_Pathogenesis/12084156

https://www.massgeneral.org/children/down-syndrome/hematologic-and-oncologic-conditions-in-down-syndrome-an-overview-for-the-primary-care-provider

image

 

2.HLA i jego polimorfizmy.

Nie od dziś wiemy, że polimorfizmy genów z rodziny HLA są ściśle związane z odpowiednią aktywność układu odpornościowego. Tym tropem idą badacze z poniższego raportu.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/asfm-igv041720.php

„W szczególności zrozumienie, w jaki sposób zmienność HLA [składnik układu odpornościowego zawierającego wiele genów] może wpływać na przebieg COVID-19, może pomóc w identyfikacji osób o wyższym ryzyku wystąpienia choroby” – twierdzą autorzy nowego badania.
Autorzy pokazują, że indywidualny HLA, haplotyp i pełna zmienność genotypu prawdopodobnie wpływają na zdolność do reagowania na zakażenie SARS-CoV-2, i zauważają, że w szczególności niektóre allele mogą być związane z cięższą infekcją, jak wcześniej wykazano z SARS- CoV.
„To pierwsze badanie, w którym zgłoszono globalne rozmieszczenie typów i haplotypów HLA z potencjalnymi konsekwencjami epidemiologicznymi w kontekście obecnej pandemii”, piszą autorzy z Oregon Health & Science University, Portland i Portland VA Research Foundation.

Jeżeli spojrzymy do naszych paneli genetycznych obecność polimorfizmów jest masowa. I tutaj ZD nic nie ma do tego!!!

image

Powiedziałbym tak:

*jeżeli jesteś wrażliwy na gluten

*jeżeli masz choroby autoimmunologiczne i to widać już po dysfunkcji tarczycy, czy tez występującej cukrzycy typu 2

to oznacza, że Twój układ odpornościowy jest na tyle rozregulowany, że możesz być w grupie ryzyka.

 

Cóż dysfunkcje w obszarach funkcjonowania obu genów są związane z brakiem odporności, z dusznością, problemem z nadmierną bilirubiną. Są to tez cechy typowe dla ZD, które można określić ogólnie jako mechanizmem słabej saturacji i nadmiernym, stałym stanem zapalnym. Z tej perspektywy patrząc osoby z ZD są i będę w grupie wysokiego ryzyka i trzeba to zaakceptować.

Komentarze

1 Komentarz do “Koronawirus aktualizacje: genetyka i czerwone krwinki w ZD są biomarkerami wysokiego ryzyka.”
  1. Majka pisze:

    Ciekawi mnie, jakie są wyniki badań powyższych genów u innych dzieci z ZD? Czy faktycznie można wysnuć jakieś ogólne wnioski? U naszego Szymka na 5 identyfikatorów (pozycji), dot. genu G6PD, nie stwierdzono polimorfizmów. Na 10 wymienionych identyfikatorów w obrębie badanego genu HLA, polimorfizmy (heterozygotę) stwierdzono w dwóch przypadkach (rs10484554 i rs3869109). I jeszcze pytanie, dot. apigeninu. Jak go stosować? Nasz Szymek jest karmiony kapsułkami z rumiankiem, ale pewnie jest to za mało. Obawiamy się podawać coś innego, gdyż inne dostępne preparaty, zgodnie z opisem, są przeznaczone dla dorosłych mężczyzn.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...