Metylacja w ZD jest inna i zależna od trisomi 21.

luty 3, 2023 by
Kategoria: Metabolizm

To kolejny raport jednoznacznie wskazujący na odmienny wzór metylacji w ZD. Jest to też pierwsze badanie, które skupiło się na SAM/SAH w ZD i porównało to do tego jaki wzór jest w populacji. Zatem naukowcy prezentują tutaj informację, że SAM/SAH w ZD jest 1,82/1, gdy w populacji 3,6/1. Konkluzje są też oczywiste: należy regulować metylację tak jak to się robi w każdym problemie, który nie ma tego dodatkowego określenia: zespół Downa.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9751312/

image

Co to wszystko znaczy? Popatrzmy, co piszą naukowcy z Włoch w raporcie, obserwując aż 164 osoby z zespołem Downa.

Wniosek 1.

We reported a statistically significant difference of THF (p-value = 0.0041), 5-methyl-THF (p-value = 0.015) and SAH (p-value = 0.0001) plasma levels between DS and control groups (see Table 2). Concerning 5-formyl-THF and SAM, the difference is not statistically significant (respectively p-value = 0.8103 and 0.1853) (see Table 2).

Czyli

Odnotowaliśmy statystycznie istotną różnicę poziomów THF (wartość p = 0,0041), 5-metylo-THF (wartość p = 0,015) i SAH (wartość p = 0,0001) między grupami DS i kontrolnymi (patrz Tabela 2). Jeśli chodzi o 5-formylo-THF i SAM, różnica nie jest istotna statystycznie (odpowiednio wartość p = 0,8103 i 0,1853) (patrz Tabela 2).

Oznacza to, że osoby z ZD miały istotnie inną wartość metabolitów kwasu foliowego w postaci THF, 5 MTHF, jak i SAH, czyli S-adenozylohomocysteiny. Tutaj pokażę to, co było prezentowane już 10 lat temu w 2013 roku przez dr.Jill James. Po lewej stronie macie THF jako kwas foliowy i jego inny metabolizm, tytułem ZD. Także tutaj dr.Jill James prezentuje efekt obniżonego SAM/SAH.

image

Wniosek 2.

SAH and SAM were found to be significantly higher in young individuals with DS compared to control subjects of comparable age, and the median SAM/SAH ratio was lower in individuals with DS. We find here that, following data in Table 1, the SAM/SAH mass median ratio is 1.511 in subjects with DS and 3.008 in control subjects, suggesting that SAM/SAH median ratio in subjects with DS is half (exactly 0.50) compared to control subjects. SAM/SAH ratio is a well known indicator of cellular methylation capacity and when it is decreased can correlate with reduced methylation potential (38, 39). An alteration of the methylation capacity is reported in DS and was connected to aging acceleration supporting the notion that DS is a progeroid trait (40)

czyli

Stwierdzono, że SAH i SAM były na znacznie wyższym poziomie u młodych osób z ZD w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej w porównywalnym wieku, a mediana stosunku SAM/SAH była niższa u osób z ZD. Stwierdzamy tutaj, że zgodnie z danymi w Tabeli 1, stosunek mediany masy SAM/SAH wynosi 1,511 u osób z ZD i 3,008 u osób z grupy kontrolnej, co sugeruje, że mediana stosunku SAM/SAH u osób z ZD wynosi połowę (dokładnie 0,50) w porównaniu z grupą kontrolną. Stosunek SAM/SAH jest dobrze znanym wskaźnikiem zdolności komórek do metylacji, a gdy jest obniżony, może korelować ze zmniejszonym potencjałem metylacji (38, 39). Zmiana zdolności metylacji jest zgłaszana w ZD i była związana z przyspieszeniem starzenia, co potwierdza pogląd, że ZD jest cechą progeroidową (40).

Wniosek ten de facto łączy zmianę metylacji, czyli efektywności metabolizmu witamin z grupy B, TMG, cynku i magnezu ze zmianą tempa starzenia się. W momencie, gdy mamy niewłaściwy wzór metylacji, a tak w ZD jest tytułem trisomii 21, SAM/SAH jest dużo mnie efektywny. Pomimo wyższych wartości SAM i SAH, wykorzystanie ich jest gorsze. Kolejny argument by suplementować witaminami z grupy B, TMG i cynkiem nasze dzieci. Tutaj podrzucam linki do podstawowej wiedzy w tym zakresie, bo warto wrócić do tego:

https://www.zespoldowna.info/potencjalne-biomarkery-w-zespole-downa-wedlug-profesor-rima-obeid-cz-1.html

https://www.zespoldowna.info/potencjalne-biomarkery-w-zespole-downa-wedlug-profesor-rima-obeid-cz-2-o-proporcji-sam-i-sah.html

https://www.zespoldowna.info/potencjalne-biomarkery-w-zespole-downa-wedlug-profesor-rima-obeid-cz-3-fosfolipidy-metylacja-i-amyloid-beta.html

https://www.zespoldowna.info/konferencja-na-malcie-wystapienie-profesor-jill-james-cz-1.html

https://www.zespoldowna.info/konferencja-na-malcie-wystapienie-profesor-jill-james-cz-2-czyli-epigenetyka.html

Ten wniosek wskazuje także na konieczność utrzymywania wyższego bufora (norm) dla witamin z grupy B w ZD. Tak jak to prezentowała dr.Jill James, a potem dr. Rima Obeida i jak widać to w tym badaniu. Suplementacja witaminami z grupy B jest krytyczna by usprawnić metylację i zwiększać jej efektywność!

Wniosek 3.

Patrząc na powyższe zdanie, nie można nie powołać poniższego wniosku z badania, ale mając przy tym w głowie wnioski z wykresu dr.Rimy Obeidy poniżej i powyższego dr.Jill James:

image

Our results suggest that THF plasma concentration is lower than normal in subjects with DS and the median concentration ratio between DS and control groups is 0.66 (see Table 2), that is a 2:3 ratio, strongly suggesting a correlation with the imbalanced original event or the presence of a third Hsa21.

czyli

Nasze wyniki sugerują, że stężenie THF w osoczu jest niższe niż normalnie u osób z ZD, a mediana stosunku stężeń między osobami z ZD a grupami kontrolnymi wynosi 0,66 (patrz Tabela 2), czyli stosunek 2:3, co silnie sugeruje korelację z niezrównoważonym pierwotnym zdarzeniem lub obecnością trzeciego Hsa21.

Co więcej, naukowcy dodają, że zmiana obecności i efektywności wykorzystania tego metabolitu kwasu foliowego w postaci THF, jest niezależna od wieku, co może oznaczać, że jest to jednoznaczny efekt potrojenia 21 chromosomu.

Konkluzja znana nam od 2013 roku, do tego punktu jest tylko jedna: podawanie kwasu foliowego, czyli witaminy B9 w postaci 5MTHF z witaminą B2 (ryboflawiną) jest krytycznym elementem wzmocnienia metabolizmów związanych z cyklem kwasu foliowego.

Dodam jednak od siebie: pamiętajcie, że mamy bardzo spersonalizowane wzorce metylacji. Sama witamina B9 z B2 to za mało by stabilizować cały proces i tutaj znów się przypomnę, że potrzeba wszystkich witamin z grupy B ale i TMG z cynkiem.

Wniosek 4

Braki witamin napędzających metylację powodują określone problemy chorobowe. Naukowcy przypominają, że wyjątkowe w ZD braki kwasu foliowego w metabolizmie łączone są z problemami typowej neuropatologii mózgu. W przypadku witaminy B12 z gorszym poziomem funkcji poznawczych. Naukowcy wnoszą by stosować suplementację poprawiającą metylację, chociażby z tego powodu i prezentują przykłady, gdzie to działa…a w ZD nawet nie ma badań klinicznych w tym oczywistym temacie.

Podsumowując napiszę tak.

Nie wiem czym wyrażenie zespół Downa, tudzież trisomia 21 naraziło się, ale wszędzie gdzie to jest możliwe stosuje się poprawianie metylacji jako leczenie problemu, a tutaj nie. ZD był odkryciem tego tematu, gdyż dr.Jill james opisała to już w 1999 roku właśnie w kontekście trisomii i nic…nic się od tamtego czasu nie zmieniło. Leczymy wszystko, gdzie tylko się wspomni, że to jest konieczne i podajemy witaminy z grupy B bez wahania i to często w nadmiarze, nieumiejętnie bo to jest mechanizm wsparcia czy to w ciąży, czy w starzeniu, czy w problemach jelitowych, czy w chorobach psychiatrycznych, otyłości, sprawności fizycznej… a tutaj nie.

ZD jest problemem metabolizmu, który od urodzenia wymaga wsparcia metylacji aż do śmierci. Daje to istotne szanse na lepsze i dłuższe życie…i jakoś to mimo wszystko nie dociera. Szkoda.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...