Mężczyźni z ZD częściej chorują na chorobę Alzheimera w wieku powyżej 60 lat

lipiec 27, 2021 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Poszukiwano jakiegoś podziału, wskazania połączenia ryzyka choroby Alzheimera z płcią u osób z zespołem Downa. Uważało się, że jednak kobiety są tutaj zagrożone większym odsetkiem zachorowań. Wynikało to też z dłuższego ich życia i większej przeżywalności.

W najnowszym badaniu na ten temat, po odciągnięciu wymienionych powyżej elementów, okazało się że jednak to mężczyźni chorują częściej na chorobę Alzheimera. Przy bardzo rozbieżnych w grupach wiekowych danych, wskazano w istocie jeden taki przedział wiekowy: powyżej 60 lat. W pozostałych grupach wiekowych nie ma takiego consensusu.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34279450/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...