NOP a geny w panelach.

styczeń 18, 2018 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Pytacie się jakie geny wskazują na możliwe niepożądane odczyny po szczepienne. Odpowiem w dużym skrócie.

Bez względu czy jest to dziecko z ZD, czy z autyzmem w panelach występują te same problemy przy NOPach w ujęciu statystycznym. Najczęściej występującym polimorfizmem przy NOPach w panelach jest polimorfizm genu HLA DQA2.

image

Ja go zestawiam zawsze z polimorfizmami genów Il- 6 i CTLA 4, jako tymi które mogą wzmocnić złą reakcję immunologiczną. Występowanie w NOPach poniższych polimorfizmów jest wysokie przy układzie CTLA4 min. heterozygota/homozygota, a IL-6 174 homozygota.

image

image

Drugim najczęściej występującym polimorfizmem przy NOPach w panelach jest oczywiście MTHFR C677T.

image

…ale co jest ciekawe sam MTHFR C677T w ujęciu statystycznym nie jest tak wrażliwy samoistnie, jak wtedy gdy występuje z polimorfizmem DHFR, gdy jest on homozygotyczny.

image

Nie można pominąć tutaj też genu GAD 1 ulegającego istotnemu wpływowi szczepionek tytułem zatrucia aluminium, które hamuje funkcjonowanie tego enzymu.

image 

Jest kilka genów, które dość często występują w układzie obiektywnym, ale trudno jednoznacznie przypisać im jednoznaczną rolę w złej reakcji po szczepiennej jak geny odpowiedzialne za degradację laktozy MCM6, czy karotenów BCMO1. Na pewno wpływ histaminy i dysbioza ma też wpływ na to jak dzieci reagują na szczepienie, ale nie widać tutaj istotnych korelacji statystycznych na genach typu DAO, receptorach histaminowych czy FUT2.

Należy pamiętać przy tym, że panel nie obejmuje kluczowych CYPów dla analizy metabolizmu szczepień, jak i nie jest przygotowany w tym celu, zatem możemy mówić tylko o ujęciu statystycznym korelowanym do istniejących i podanych polimorfizmów oraz faktu, że u dziecka NOP wystąpił.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...