Nowy panel MTHFR UK cz.3 detoksykacja i mitochondria

wrzesień 3, 2019 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Detoksykacja organizmu jest bardzo istotnym elementem jego funkcjonowania. W szczególnie w ZD jest to krytyczne i w nierównowadze. Stale powtarzam, podczas naszych spotkań, że głównym problemem w ZD jest stres oksydacyjny i to z panelu świetnie można “wyciągnąć”…ale nie ma tutaj istotnych nowości.

http://www.zespoldowna.info/potwierdzenie-koncepcji-akumulacja-miedzi-tytulem-nadmiernego-stresu-oksydacyjnego-i-potrojenia-genu-sod1-prowadzi-do-niestabilnosci-zachowan-w-zespole-downa.html

W tym elemencie panelu nie było dużo zmian. Wciąż analizujemy SOD2 i potrojony SOD1 plus ścieżka glutationu i genu GSS. Należy zwrócić uwagę na zmniejszoną ilość glutationu w ZD w stosunku do całej ścieżki SOD.

http://www.zespoldowna.info/kiedy-trzeba-kontrolowac-amoniak-dlaczego-jest-malo-glutationu-w-zespole-downa.html

Degradacja cysteiny w istocie powoduje, że:

-mamy olbrzymią produkcję amoniaku jako substratu tych wszystkich przyspieszonych reakcji chemicznych

-mamy problem z oczyszczaniem organizmu z amoniaku i siarczków oraz olbrzymi deficyt aktywności genu SUOX

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-9-cbssuox-nosbhmt-w-zespole-downa.html

-“normalny” poziom produkcji glutationu, niewspółmiernie niski do potrojonej aktywności genu SOD1, który nadprogramowo redukuje wolne rodniki do poziomu ponadtlenku wodoru H2O2. Nierównowaga z tego wynikająca ma typowy charakter stresu tlenowego typowego dla stanów onkologicznych u osób bez ZD, gdzie proporcja GSH:GSSG (glutationu utlenionego) jest taka sama w obu przypadkach.

http://www.zespoldowna.info/sod1-i-antyutleniacze-w-zespole-downa.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3506742/

image

image

“W ZD kluczową rolę w metabolizmie mitochondriów, odgrywa gen nazywany NRIP1, jest on potrojony, gdyż znajduje się na 21 chromosomie. PGC-1α kluczowy gen dla odpowiedniego funkcjonowania mitochondriów jest zależny od potrojonego w ZD genu NRIP1! Jest też zależny od stabilnego działania genów DYRK1A i RCAN1.

4.W analizie panelu kluczowym genem jest gen PGC-1α, występuje on w nim pod nazwą PPARGC1A, który jak popatrzymy na STRINGA jest ściśle powiązany wzajemnie z genem NRIP1, a ten przypomnę jest destrukcyjny.

5.Kolejny gen UCP2, który jest analizowany w funkcjonowaniu mitochondriów jest ściśle skorelowany z funkcjonowaniem leptyny i adiponektyny w ZD, które są prezentowane w panelu za pomocą genów ADIPOQ i LEPR.”

http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-jest-problemem-dysfunkcji-mitochondriow-od-urodzenia-az-do-choroby-alzheimera.html

image

Układ genów jaki tutaj widzimy nie jest istotnym ryzykiem. Ścieżki SOD2 przy odpowiednim wykorzystaniu antyutleniaczy, powinny być odpowiednio i wystarczająco wsparte.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...