Homocysteina większa niż 20 µmol/l i co dalej?

styczeń 9, 2018 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Podzieliłem sobie przedziały homocysteiny na 3 grupy. Pierwsza, której poziom uznaję za akceptowalny, już opisałem. Teraz zacznę od tej, co uważam za istotne zagrożenie. Jest to grupa prezentująca homocysteinę powyżej 20 µmol/l i tutaj potrzeba wiedzy, logicznej wiedzy.

http://www.zespoldowna.info/homocysteina-pierwsze-badanie.html

Jeżeli popatrzymy na homocysteinę i jej rolę, to bardzo łatwo wskazać problemy jakie z jej wysokim poziomem istnieją…pod warunkiem podstawowej wiedzy i logiki…która została rozpropagowana przez Amy Yasko i jej Neurological Research Institute oraz Bena Lyncha.

Oto wykres metylacji regulujący metabolizm homocysteiny i metioniny przygotowany przez Amy Yasko, który będzie bazą do naszej dyskusji.

image

Inna prezentacja tego tematu, też bardzo klarowna jest poniżej.

http://www.zespoldowna.info/media/HLIC/1e27bc8d4010b4bfd8078d8c2809eed5.png

http://www.zespoldowna.info/media/HLIC/1e27bc8d4010b4bfd8078d8c2809eed5.png

Na diagramie widzimy w istocie kilka istotnych cykli i ich punkty krytyczne. Musimy je przeanalizować, by móc podejmować racjonalne i logiczne decyzje.

Pierwszym cyklem jest cykl cysteiny. Dlaczego ten jest pierwszy?

To tutaj substraty wcześniejszych reakcji “spadają” do dalszej aktywności.

Punktem krytycznym tego cyklu jest gen CBS. Od niego wiele tutaj zależy.

image

PODSTAWOWY METABOLIZM: HOMOCYSTEINA-CYSTEINA-GLUTATION

PODSTAWOWA SUBSTANCJA: HOMOCYSTEINA

KOFAKTORY: Gen CBS by dobrze funkcjonował potrzebuje witaminy B6 i seryny, a witamina D3 reguluje jego ekspresję.

http://www.zespoldowna.info/czy-wiesz-ze-gen-cbs-potrzebuje-seryny-i-witamine-b6.html

http://www.zespoldowna.info/witamina-d-3-reguluje-ekspresje-genu-cbs-i-duzej-grupy-genow-odpowiedzialnych-za-choroby-neurodegeneratywne.html

http://www.zespoldowna.info/jak-analizowac-badania-mthfr-uk-gen-cbs-glutation-amoniak.html

http://www.zespoldowna.info/analiza-metylacji-cz-bhmt-i-cbs.html

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-9-cbssuox-nosbhmt-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/czy-gen-cbs-w-zespole-downa-jest-niszczacym-czynnikiem-w-zespole-downa.html

EKSPRESJA: Polimorfizmy genu CBS są przedmiotem dyskusji. W ZD niepodważalnie są to tzw. geny “upregulation”, czyli przyspieszające metabolizm. Podobnie uważa Amy Yasko, ale dla autystów i osób chorych na jelita. Analizując całościowe dane nie można jednak precyzyjnie określić czy na pewno tak jest i to na wszystkich allelach tego genu.

GENY POWIĄZANE: CBS-SUOX-BHMT-NOS3-MTHFRA1298C

PROBLEMY: Polimorfizm genu CBS może spowodować “ściągnięcie” z cyklu istotną ilość homocysteiny, gdy jest przyspieszony, tak jak w ZD. Mamy do czynienia wtedy z istotnym spadkiem homocysteiny…ale niektóre allele tego genu odpowiedzialne są za homocystenurię, czyli nadmierną ilości homocysteiny. Oznacza to w istocie tak silne spowolnienie pracy tego genu, że “wypycha” on homocysteinę z tego cyklu tytułem samego polimorfizmu. Bardzo często ma to miejsce także tytułem braku odpowiedniej ilości witaminy B6, a za to odpowiedzialny jest gen PDXK chociażby.

PROBLEMY POWIĄZANE: polimorfizmy BHMT, polimorfizmy AHCY, polimorfizmy SUOX, nadmierna ilość amoniaku, tauryny,

KLUCZOWY PARAMETR CYKLU: POZIOM CYSTEINY

POMOCNICZE PARAMETRY: POZIOM WITAMINY B6, SERYNY, CYSTATIONINY

 

Cyklem drugim jest tzw. skrót metylacyjny, w który remetylacjia homocysteiny odbywa się dzięki grupom metylowym dostarczanym przez cholinę. Kluczowym genem jest tutaj gen BHMT. W ZD jest to kluczowy cykl.

image

PODSTAWOWY METABOLIZM: HOMOCYSTEINA-METIONINA

PODSTAWOWA SUBSTANCJA: CHOLINA

KOFAKTORY: CYNK

EKSPRESJA: polimorfizmy genu BHMT są mniej efektywne. Oznacza to, że metabolizm jest wolniejszy.

GENY POWIĄZANE: DMGDH

http://www.zespoldowna.info/cholina-i-poprawne-dzialanie-genu-bhmt-jest-tak-samo-wazne-jak-kwasu-foliowego-i-genu-mthfr.html

http://www.zespoldowna.info/polimorfizmy-genow-skrotu-metylacyjnego-tez-sa-ryzykiem-urodzenia-dziecka-z-zespolem-downa.html

PROBLEMY: wysoka homocysteina, 

PROBLEMY POWIĄZANE:zahamowanie funkcjonowania skrótu metylacyjnego przy “wymuszeniu” homocysteiny do cyklu cysteiny

KLUCZOWY PARAMETR CYKLU: w istocie nie ma, gdyż efekt tego cyklu daje określony, współdzielony z innymi cyklami poziom metioniny.

POMOCNICZE PARAMETRY: cynk, cholina

 

Kolejnym cyklem jest cykl kwasu foliowego, czyli dostarczenie za pomocą kwasu foliowego grupy metylowej potrzebnej do remetylacji homocysteiny. Podstawowe geny to: FOLR, DHFR,MTHFD1,SHMT1,MTHFR,

PODSTAWOWY METABOLIZM: HOMOCYSTEINA-REMETYLACJA HOMOCYSTEINY

PODSTAWOWA SUBSTANCJA: KWAS FOLIOWY

KOFAKTORY: WITAMINA B2, WITAMINA B3, MAGNEZ,WITAMINA B6

EKSPRESJA: polimorfizmy genów w cyklu kwasu foliowego są uważane za polimorfizmy spowolnione. Oznacza to, że metabolizm jest wolniejszy.

GENY POWIĄZANE: GCH1, MTR

image

http://www.zespoldowna.info/dlaczego-gen-mthfr-jest-tak-wazny-dla-czlowieka.html

http://www.zespoldowna.info/nie-ilosc-a-jakosc-nie-chcenie-a-geny-determinuja-ile-kwasu-foliowego-powinno-byc-suplementowane.html

http://www.zespoldowna.info/zbyt-duzo-kwasu-foliowego-a-za-malo-pozostalych-witamin-z-grupy-b.html

PROBLEMY: wysoka homocysteina,  niedobory różnych form kwasu foliowego, niedobory witamin z grupy B, NADH,

PROBLEMY POWIĄZANE: wyhamowanie tego cyklu, co jest negatywne w niektórych przy jest szczególnie łatwe na ścieżce dietetycznej np. przez picie herbaty, kawy, cykl ten może być kluczowy dla zdrowej ciąży, jak i leczenia wysokich stanów zapalnych organizmu, niedobory czynnika BH4, wysoki poziom amoniaku

KLUCZOWY PARAMETR CYKLU: w istocie nie ma, gdyż efekt tego cyklu daje określony, współdzielony z innymi cyklami poziom metioniny.

POMOCNICZE PARAMETRY: kwas foliowy, witamina B2, magnez, witamina B6

 

Kolejnym etapem jest cykl kobalaminy, który uwzględnia to samo, co cykl kwasu foliowego, czyli dostarczenie grup metylowych do cyklu metioniny. Kluczowym genem jest tutaj gen MTR i MTRR.

PODSTAWOWY METABOLIZM: HOMOCYSTEINA-REMETYLACJA HOMOCYSTEINY

PODSTAWOWA SUBSTANCJA: KOBALAMINA (WITAMINA B12)

KOFAKTORY: WITAMINA B2, WITAMINA B3,

EKSPRESJA: polimorfizmy genów w cyklu kobalaminy są uważane za polimorfizmy spowalniające metabolizm.

GENY POWIĄZANE: MTRHFR, MAT1, FUT2,

image

PROBLEMY: wysoka homocysteina,  niedobory metylokobalaminy,

http://www.zespoldowna.info/czy-za-wady-cewy-nerwowejntd-odpowiada-tylko-kwas-foliowy-zdecydowanie-nie.html

http://www.zespoldowna.info/fut-2-mtrr-mthfr-c-677-t-i-jelita.html

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-11-rola-genow-mthfr-mtrr-mtr-dhfr-shmt-rfc-mthfd.html

PROBLEMY POWIĄZANE: problemy jelitowe, dysbioza

KLUCZOWY PARAMETR CYKLU: w istocie nie ma, gdyż efekt tego cyklu daje określony, współdzielony z innymi cyklami poziom metioniny.

POMOCNICZE PARAMETRY: kobalamina (witamina B12), cynk, witamina B2, witamina B3,

 

Kolejnym cyklem jest cykl metioniny. W momencie, gdy gen MTR dokonuje dzięki grupom metylowym dostarczonym przez kwas foliowy i kobalaminę, remetylacji homocysteiny, ta zamienia się w metioninę. W momencie dodania cząsteczki energii ATP, którym to procesem zajmuje się gen MAT, mamy wyprodukowany SAMe, czyli S-adenozylometioninę, podstawowy donor grup metylowych w metylacji. Metylacja kończy się oddaniem grup metylowych i degradacją s-adenozylohomocysteiny do poziomu homocysteiny wracającej do cyklu i grupy adenozyny. Istotnym elementem tej części cyklu, jest fakt “wzbogacania” cyklu o metioninę pochodzącą z diety.

image

http://www.zespoldowna.info/lit-trwaja-dalsze-prace-nad-jego-zastosowaniem-w-zespole-downa-u-tych-osob-ktore-maja-polimorfizm-comt-mtr-i-mthfr.html

http://www.zespoldowna.info/mat-1-i-wysoka-homocysteina.html

http://www.zespoldowna.info/?s=AHCY

PODSTAWOWY METABOLIZM: METIONINA-SAME-ODDANIE GRUPY METYLOWEJ-DEGRADACJA ADENOZYLOHOMOCYSTEINY

PODSTAWOWA SUBSTANCJA: METIONINA

KOFAKTORY: MAGNEZ, WITAMINA B3

EKSPRESJA: polimorfizmy genów w cyklu metioniny są uważane za polimorfizmy spowalniające metabolizm.

GENY POWIĄZANE: MTR, CBS, AHCY, PEMT.

 

Jeżeli mamy wysoką homocysteinę, to oglądając powyższe cykle na ich podstawowych metabolizmach, możemy w sposób precyzyjny ustalić jej przyczynę. Jak to zrobić?

1.Należy zbadać główne metabolity procesu (substancje podstawowe):

-cysteinę

-homocysteinę

-metioninę

jako aminokwasów.

2.Z drugiej strony należy dokonać analizy podstawowych substancji i  kluczowych kofaktorów:

-witaminy B6, seryny

-kwasu foliowego (witaminy B9), kobalaminy (witaminy B12), ryboflawiny (witaminy B2), niacyny (witaminy B3)

-magnezu, cynku, witaminy D3

3.Należy także zbadać istotny parametr określający czy przyczyną jest metabolizm metioniny, czy homocysteiny poprzez zbadanie:

-s-adenozylometioniny (SAM)

-s-adenozylohomocysteiny

-i ich proporcji

4.Na koniec należy uwzględnić substancje mogące hamować metylację i ją przyspieszać jak: kortyzol, suplementację, stan zapalny, dietę, leki i choroby autoimmunologiczne jako przykład.

5.Biorąc pod uwagę skomplikowalność problemu nie wyobrażam sobie zdefiniowania problemów bez badania polimorfizmów genów biorących tutaj udział, jak i określenia stanu zapalnego jelit, dysbiozy mogących wpływać na deficyty i absorpcję istotnych substancji wymienionych powyżej.

Jeżeli to nie pomaga włączamy etap 2 diagnozy wyspecjalizowany i spersonalizowany do danej osoby, uwzględniający czynniki absorpcji,  polimorfizmy genów pobocznych, transportujących, receptorów, ale o tym każdorazowo musimy rozmawiać osobno.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2729516/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10896698

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5085763/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...