Artykuły oznaczone jako 'delecja'


Inteligencja osób z zespołem Downa.

Listopad 9, 2015 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Inteligencja osób z ZD to ilość genów na dodatkowym 21 chromosomie. To delecje. To metylacja, acetylacja i inhibicja. Skrajnie trudne pojęcia…ale my je znamy i umiemy sobie z nimi radzić już dziś!

Jeszcze o trisomii częściowej 21 chromosomu, czyli co mówią delecje

Styczeń 16, 2014 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Czy trisomia częściowa zmienia funkcjonowanie dziecka z ZD? Tak to jest oczywiste. Każda mniejsza ilość genów będących w nadekspresji to coś korzystnego dla organizmu. Jednakże czy można mieć pewność, że to nie skutkuje czymś negatywnym dla dziecka ZD? Wciąż to jest przecież dodatkowy “bagaż” genów.