Teresa o jej dawkowaniu GINKGO

maj 23, 2011 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Teresa wbrew jakimkolwiek protokołom podaje Nealowi ponad 1 000 mg dziennie GINKGO. Zapytałem ją, dlaczego i z czego to wynika. Oto jej odpowiedź:

Yes it is a very high dose. But the half life of Bilobalide is 4 hours and the half life of ginkgo is 6 hours. I am trying to balance the GABA receptor throughout the day and night. We have not seen any ill effects. No bruising, no side effects. But I am just making a logical guess, so ……..

Tak to bardzo wysoka dawka. Jednakże biologiczny okres półtrwania bilobalidów to jedynie 4 h a ginkgolidów 6 h. Próbuję zbalansować  receptory GABA na cały dzień i noc. Jak dotychczas nie stwierdziłam jakichkolwiek skutków ubocznych, nawet wylewów podskórnych. Próbuję zgadywać i myśleć logicznie….

Tutaj dodam, że Teresa oparła się na badaniach nad myszami z ZD i dokonała przeliczenia dawek jakie otrzymywały myszy do dawek dla ludzi. Zbudowała także swój harmonogram tak, by największa dawka była rano i wieczorem przed spaniem a dwie pozostałe wynikające z czasu aktywności (biologiczny okres półtrwania) w ciągu dnia w odstępstwach 4 h.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...