TTC3 powoduje dysfunkcję mitochondriów.

styczeń 3, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Jeżeli znajdziecie lekarza, który zrozumie ten tytuł, to gratuluję. Dzisiaj potrzebujemy specjalistów, wysokiej klasy genetyków, immunologów, zajmujących się białkami. To nie są LEKARZE! Potrzebujemy by zająć się ubikwitynacją i regulacją białek, wpływaniem na kształtowanie się DNA. Trudne, wiem.

http://www.zespoldowna.info/czy-powinnismy-inwestowac-w-lekarzy.html

To co się dzieje w badaniach nad zespołem Downa, to postęp przekraczający nasze marzenia…ja nie nadążam z czytaniem raportów na ten temat publikowanych w ostatnim czasie. Co gorsza, są trudniejsze niż były, ale zespół Downa jest bardzo trudnym genetycznie tematem, czy nam się to podoba, czy też nie. Dziś raport w tym zakresie, które objęły swoim zainteresowaniem niezwykły gen, bardzo słabo poznany TTC3 wpływający na tworzenie DNA i układ nerwowy. Gen ten znajduje się w regionie krytycznym ZD 21q11.2 i 21q22.1–22.3, uważanym za obszar kreujący fenotypowe cechy w ZD.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5739749/

image

No to zaczynamy od początku i w miarę prosto Uśmiech

CO TO JEST DNA?

Najprościej jest nośnikiem informacji genetycznej.

Łańcuch nici DNA zawiera informację genetyczną:

  • o kolejności aminokwasów w białkach (która stanowi niewielki ułamek sekwencji DNA – u człowieka około 1,5%)
  • o sekwencji licznych RNA niekodujących
  • regulacji ekspresji genów oraz
  • sekwencji o niejasnym znaczeniu (stanowiących zdecydowaną większość sekwencji jądrowego DNA).

Sekwencja białek kodowana jest w postaci trójek nukleotydowych odpowiadających odpowiednim aminokwasom oraz kodonom terminacyjnym, podczas biosyntezy białka[15].

Zgodnie z pracą z 2016 roku informacja genetyczna w DNA jest zapisana nie tylko za sprawą sekwencji nukleotydów, ale także poprzez ułożenie nici DNA w nukleosomach[16][17].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_deoksyrybonukleinowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Replikacja_DNA

Warto popatrzeć na te animacje:

https://www.youtube.com/watch?v=zrOS1TEIlpI

image

https://www.youtube.com/watch?v=zo0tCc0VqRE

image

Ważna definicja: POLIMERAZA DNA.

Polimeraza DNA jest to enzym katalizujący (przyspieszający) syntezę (powstawanie) DNA w czasie replikacji lub naprawy DNA. Rolą polimerazy jest dobudowywanie komplementarne nukleotydów na nowo powstającej nici DNA. Sprawdza czy też odpowiednio wstawiła nukleotyd. Jeżeli wstawiła błędny, to musi wstawić naprawić ten błąd i wymienić go na właściwy w to miejsce. Po co ? By nie powstawały w tym miejscu trwałe mutacje. Czym są mutacje? To są nasze problemy zdrowotne, nasze cechy i nastroje mówiąc w bardzo dużym skrócie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nukleotydy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nukleotydy

Co to jest POLIMERAZA γ ?

Polimeraza DNA γ (gamma) Enzym zajmujący się syntezą mitochondrialnego, pozajądrowego materiału genetycznego. Jego działanie, jak i replikacja DNA mitochondrialnego (mtDNA) są odmienne od działania pozostałych polimeraz DNA. Jest aktywna cały czas, ponieważ synteza mitochondrialnego DNA zachodzi stale. Posiada aktywność egzonukleazy 3′-5′.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polimeraza_DNA

Teraz musimy zrozumieć, że enzym ten w skrócie nazywany POLG (DNA polymerase γ) współpracuje z TTC3, czyli genem/białkiem zlokalizowanym na 21 chromosomie w regionie krytycznym, przez co potrojonym.

Gen odpowiadający za funkcjonowanie enzymu POLG znajduje się na 15 chromosomie.

W momencie, gdy mamy zbyt aktywny gen TTC3 mamy problem z nadmierna ilością enzymu POLG, który nie ulega degradacji.Wpływa to zatem na funkcjonalność enzymu POLG i doprowadza do dysfunkcji mitochondriów.

Jeżeli przejdziemy do badań nad funkcjonowaniem polimorfizmów genu TTC3, czyli o przyspieszonej aktywności, co doprowadza do tych samych problemów, choć z mniejszym natężeniem, to jawi się nam gen TTC3 S1038C, jako czynnik ryzyka choroby Alzheimera w wieku powyżej 70 lat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27066578/

W literaturze medycznej związanej z polimorfizmami/mutacjami tego genu istnieją także takie określenia jak zespół PLOG .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5413197/

Patologia funkcjonowania polimerazy gama (PLOG), która jest podobna do tej jaka ma miejsce w ZD określana jest jako: “główna typologia, powód chorób mitochondriów”. Przypomnę, że PLOG jest związany z utrzymywaniem mitochondrialnego DNA. Jakie są objawy tych opisanych w tym przypadku chorób?

1.Choroba Alpersa-jest neurodegeneracyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Alpersa

2.Dziecięce miopatie obejmujące mięśnie, wpływające na funkcjonalność mózgu i wątroby.

https://ghr.nlm.nih.gov/condition/childhood-myocerebrohepatopathy-spectrum

3.Choroba Friedreicha, FRDA1 (ataksja Friedreicha, bezład Friedreicha, dziedziczna ataksja rdzeniowa, ang. Friedreich’s ataxia) – choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Friedreicha

4.Typowa ataksja zespół objawów określających zaburzenia koordynacji ruchowej ciała. Stanowi jedną z manifestacji wielu chorób centralnego układu nerwowego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ataksja

5.Typowa oftalmopareza (zez, niezborność oczu) wynikająca ze źle funkcjonujących mięśni.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ophthalmoparesis

Podobne do tego co nasze dzieci prezentują? W wielu wypadkach tak. Zatem pozostaje mi podsumować ten wpis redefiniując definicję ZD w następujący sposób:

ZESPÓŁ DOWNA JEST:

CAŁOŚCIOWYM ZABURZENIEM GENOMU, KTÓREGO DESTABILIZACJA W POSTACI HYPOMETYLACJI I HIPERMETYLACJI NA RÓŻNYCH POZIOMACH, ZMIENIONEJ UBIKWITYNACJI, POWODUJE PRZYSPIESZONE STARZENIE SIĘ ORGANIZMU, BŁĘDNE TWORZENIE I REPLIKACJĘ DNA. TRISOMIA 21 CHROMOSOMU STAJE SIĘ TUTAJ JEDYNIE MECHANIZMEM INICJUJĄCYM ZMIANY, WZMACNIAJĄCYM EFEKTY POLIMORFIZMÓW RODZICIELSKICH, WLICZAJĄC W TO TYPOLOGIĘ ZMIAN DLA TEGO 21 CHROMOSOMU prowadzącym do wcześniejszej, zakodowanej genetycznie, śmierci osoby z tą wadą i progresywnym pogorszeniem się jakości życia będącym efektem zaburzeń i stanów chorobowych, wpływających na pogorszenie się funkcji poznawczych w miarę trwania życia, na utrzymywanie się stałej, nadmiernej, złej reakcji immunologicznej, dysfunkcji mitochondriów destabilizującej produkcję energii komórkowej, zaburzonej komunikacji, sprawności ruchowej i możliwości prowadzenia samodzielnego życia.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...