Zespół Downa jest problemem dysfunkcji mitochondriów od urodzenia, aż do choroby Alzheimera.

lipiec 20, 2018 by
Kategoria: Metabolizm

Tytuł miał być inny, gdyż pojawiło się pytanie dotyczące istotności kwasu liponowego w leczeniu mitochondriów.Tak zgadzam się, że kwas alfa liponowy w tym kierunku jest idealny powiedziałbym…gdyby nie ten CBS i siarka o czym już napisałem wczoraj.

Z drugiej strony przychodzi czas na analizę polimorfizmów genów PGC-1α, NRIP1 i całej grupy genów związanych z funkcjonowaniem mitochondriów, a będących w panelach genetycznych. Wiem, że znów będzie nudno i trudno, ale taka jest wiedza: na początku nudna i trudna, potem ciekawa i do wykorzystania…a do tego dochodzi zespół Downa.

Zaczynamy od wyjaśnień:

1.Zespół Downa a mitochondria, wsparcie polifenolami.

http://www.zespoldowna.info/polifenole-roslinne-w-zespole-downa-2016-podstawowy-protokol-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-mitochondria-inhibicja-dyrk1a-czy-poprawa-funkcji-poznawczych.html

http://www.zespoldowna.info/rcan-1-i-mitochondria.html

http://www.zespoldowna.info/zdrowe-mitochondria-moga-zatrzymac-rozwoj-choroby-alzheimera.html

PODSTAWOWA KONKLUZJA  W KONTEKŚCIE ZESPOŁU DOWNA:

Bez polifenoli takich jak EGCG, resweratrol, trudno w ZD stabilizować mitochondria. To nie tylko mitochondria, ale przede wszystkim stabilizacja funkcjonowania genów zespołowych, takich jak DYRK1A, czy RCAN1 jest tutaj kluczowa (dodam, że DHA jest w tym ostatnim przypadku bardzo istotne). Janek funkcjonuje w górach dzięki temu na pewno, widzimy różnicę w zależności od tego co dostaje.

“EGCG najwyżej umieszczony polifenol, działa według autorów, na 5 głównych procesach w zakresie leczenia osób z zespołem Downa:

a) jest to proces stymulacji przez EGCG  szlaku sygnalizacyjnego cAMP/PKA  stymulacji fosforylizacji

b) jest to  proces obniżania i oczyszczania wolnych rodników (ROS)

c) jest to proces wyhamowania nadaktywności potrojonego genu DYRK1A, co prowadzi do zwiększenia aktywności PGC-1α (kluczowego regulatora biogenezy i funkcjnonowania mitochondriów) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057551/

d) jest to proces aktywizacji SIRT 1 poprzez deacetylację PGC-1α

e) jest to proces poprawiający fosforylację AMPK https://pl.wikipedia.org/wiki/AMPK

Wszystkie te procesy są zaznaczone ciemnozielonym kolorem.”

image

“Resweratrol i jego działanie jest zaprezentowane ciemnobrązowym kolorem. Wykorzystanie resweratrolu w leczeniu osób z ZD, jak to piszą autorzy, koncentruje się na:

a) wzroście fosforylizacji AMPK i w konsekwencji zwiększenie aktywności PGC-1α (mitochondriów)

b) aktywizacji SIRT 1 przez co następuje deacetylacja PGC-1α

c) inhibicji aktywności genu miR-155

d) uruchomienie biogenezy https://pl.wikipedia.org/wiki/Pochodzenie_%C5%BCycia

e) zwiększenie aktywności szlaku sygnalizacyjnego cAMP/PKA https://en.wikipedia.org/wiki/Adenylyl_cyclase

Polifenol oliwki koncentruje się w swojej aktywności na:

a) redukcji wolnych rodników

b) zwiększeniu aktywności szlaku sygnalizacyjnego cAMP/PKA “

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443909002427

2.PANEL

W panelu mamy następujące geny:

image

image

 

3.W ZD kluczową rolę w metabolizmie mitochondriów, odgrywa gen nazywany NRIP1, jest on potrojony, gdyż znajduje się na 21 chromosomie. PGC-1α kluczowy gen dla odpowiedniego funkcjonowania mitochondriów jest zależny od potrojonego w ZD genu NRIP1! Jest też zależny od stabilnego działania genów DYRK1A i RCAN1

https://en.wikipedia.org/wiki/NRIP1

image

https://string-db.org/cgi/network.pl?taskId=tDiQDREBA1Ze

4.W analizie panelu kluczowym genem jest gen PGC-1α, występuje on w nim pod nazwą PPARGC1A, który jak popatrzymy na STRINGA jest ściśle powiązany wzajemnie z genem NRIP1, a ten przypomnę jest destrukcyjny.

5.Kolejny gen UCP2, który jest analizowany w funkcjonowaniu mitochondriów jest ściśle skorelowany z funkcjonowaniem leptyny i adiponektyny w ZD, które są prezentowane w panelu za pomocą genów ADIPOQ i LEPR.

https://en.wikipedia.org/wiki/UCP2

image

https://string-db.org/cgi/network.pl?taskId=wzwboy7XZM0J

http://www.zespoldowna.info/adiponektyna-i-polimorfizm-genu-adipoq-czyli-o-otylosci.html

http://www.zespoldowna.info/leptyna-i-trojglicerydy-tluszcze-cholesterol.html

http://www.zespoldowna.info/leptyna-histamina-reakcja-immunologiczna-i-szczepienia.html

6.Występuje cała rodzina genów z rodziny NDUFS związanych z funkcjonowaniem mitochondriów w zakresie oddychania komórkowego. Kluczową rolę w tym odgrywa NADPH.

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH – forma zredukowana, NAD+ – forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego. Różne pochodne tego związku są akceptorami elektronów i protonów w procesach utleniania komórkowego. Pełnią też rolę koenzymów oksydoreduktaz.

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy występuje w organizmach żywych w postaci jonów (NAD+ i NADP+) oraz w formie zredukowanej (NADH i NADPH).

  • NAD+ – forma utleniona dinukleotydu
  • NADP+ – ester fosforanowy dinukleotydu
  • NADH – forma zredukowana NAD+
  • NADPH – forma zredukowana NADP+

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dinukleotyd_nikotynoamidoadeninowy

7. Z innej strony patrząc: jeżeli popatrzymy na te dokumenty:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698981

image

https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(17)31211-6/fulltext

image

to możemy wyciągnąć następujące wnioski, że kluczowy wydaje się w tym kwas alfa liponowy…albo metformina lek na cukrzycę, hamujący przy okazji absorpcję witaminy B12.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087733

image

 

Przechodzimy do analizy:

JAK ANALIZOWAC POLIMORFIZMY?

Krytycznym polimorfizmem w tym zakresie jest polimorfizm genu PGC-1α, gdyż istotnie jest deregulowany w ZD.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17108241

Polimorfizmy tego genu są związane z jego słabszą biogenezą, mniejszą efektywnością działania. W ZD może się to przekładać na zwiększenie:

-stanów zapalnych,

-pojawienie się insulinooporności

-mniejsze napięcie mięśniowe, słabszą aktywność i wydajność energetyczną,

-zwiększenie ilościowe toksyn, także tych pochodzących z metabolizmu leków tytułem słabej wydajności genu NRF 2 oraz genu PXR, występujących w panelu

image

image

NRF2 jest jednak także pod silnym wpływem genu CBS, potrojonego w ZD i tak konkludowałem na ten temat:

“…wskazując przez to, że nadmiar siarkowodoru jest mechanizmem kompensacyjnym w ZD. Jeżeli popatrzymy na artykuły opisujące funkcje NRF2 i jego aktywność, to okazuje się, że ten mechanizm kompensacyjny nadmiernej ilości siarkowodoru w ZD, polega na aktywowaniu właśnie genu NRF2 ale i GST, HO-1 i wykorzystania go do utrzymania jak najlepszej formy mózgu, układu nerwowego i neuronów…ale może się okazać, że to wciąż jest zbyt mało.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27883916

Zatem NRF2 może w ZD być pod wpływem 2 ścieżek: nadmiernej ilości cystationiny, w konsekwencji siarkowodoru i złego funkcjonowania mitochondriów.

http://www.zespoldowna.info/nrf2-gen-z-waszych-paneli-i-choroby-alzheimera.html

Gen UCP2 jest genem w wyraźnym pobudzeniu, gdy mamy do czynienia z polimorfizmem. W takim ujęciu może być ryzykiem otyłości i cukrzycy.

Polimorfizmy genów z rodziny NDUFS regulują funkcjonowanie NADH w metabolizmie energetycznym poprzez transport elektronów. Brak NADH powoduje brak energii ATP.

http://www.zespoldowna.info/prekursor-nad-dla-zespolu-downa-autyzmu-i-dobrej-ciazy.html

 

PROTOKÓŁ LECZNICZY

Do przygotowania protokołu leczniczego istotne jest podsumowanie naszych wcześniejszych dywagacji. Ja to zrobiłem korzystając z prac między innymi mamy chłopaka z ZD z Włoch, dr.Vacca. Tak prezentuje ona swoje podejście:

image

http://www.avventuno.org/wp-content/uploads/2018/05/2017-Mitochondria-DS_Vacca.pdf

Wskazuje ona, że podstawowe mechanizmy to:

-EGCG w dawce 10 mg/1kg ciała/dziennie

-resweratrol i tutaj moja sugestia 5-7 mg/1kg ciała/dziennie

metformina brak ustaleń

-koenzym Q10 4 mg/1kg ciała/dziennie

-melatonina

http://www.smgebooks.com/down-syndrome/chapters/DS-17-05.pdf

Z perspektywy literatury poświęconej mitochondriom kluczowe suplementy wzmacniające ich pracę, korygujące polimorfizmy, błędy metabolizmów to:

-mitoQ

-PQQ

-rybozyd nikotynamidu

-NADH

-karnityna

-fermentowany czerwony ryż

-karnityna

-aspiryna

-leczenie hormonami tarczycy

Na koniec przypomnę: zdrowe mitochondria gwarantują w zespole Downa jakościowe życie i mniejsze ryzyko choroby Alzheimera.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...