Witaminy E,D, A, gen BCMO1 i ich wpływ na redukcję choroby Alzheimera.

grudzień 22, 2016 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

To nie pierwszy raz ma miejsce, gdzie prezentowane są badania wskazujące na regulacyjny zakres funkcjonowania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w chorobie Alzheimera. Dzisiaj kolejne badania pokazujące jak istotna jest witamina A w tym kontekście.

Zacznę od tego, że istotnym faktem jest to, że w naszych panelach prezentowany jest polimorfizm genu BCMO 1, który ma istotny wpływ na aktywność i ilość witaminy z grupy A. Gen ten przekształca karetonoidy (prekursory witaminy A, antyutleniacze) do retinolu metabolicznej formy witaminy A.

image

I tak rs7501331 BCMO1 A379V oraz rs12934922 BCMO1 R267S obniżają w sposób istotny konwersję beta karotenów do retinolu (witaminy A). Jeżeli w obu przypadkach mamy układ homozygotyczny, to aż o 57% spada konwersja. W przypadku badań szczegółowych dotyczących kobiet układ homozygotyczny TT to aż o 69% mniej retinolu, a w układzie heterozygotycznym 32%. W efekcie daje to hyperkarotonemię, gdyż organizm odkłada karoten nie mogąc go zmetabolizować, co jest szkodliwe. W przypadku obu polimorfizmów konieczne jest podawanie retinolu a nie karetonoidów, które są powszechnie stosowane jako farmaceutyczna forma witaminy A.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19103647/

Witamina A jako retinol jest kluczowa dla aktywizacji receptora RXR ( Retinoid X Receptors), podobnie jak DHA. Witamina A w postaci retinolu aktywizuje także receptor RAR (Retinoic Acid Receptors). Oba receptory są istotne dla aktywizacji protein łączących DNA (czynników transkrypcyjnych), które regulują ekspresję genów.

RXR jest także kluczowy dla regulacji genu VDR stymulującego absorpcję witaminę D 3 jak i dla hormonów tarczycy, które potrzebują RXR by pracować efektywnie. Stąd przy problemach z tarczycą i trudnościami w jej regulacji witamina A (retionol) może być kluczowym regulatorem.

Z perspektywy całego układu immunologicznego witamina A zwiększa aktywność Th2 a zmniejsza Th1 i Th17, co jest skrajnie istotne dla funkcjonowania systemu immunologicznego w jelitach.

Z perspektywy mózgu retinol (witamina A) odgrywa istotną rolę zwiększającą neuroplastyczność mózgu oraz neurogenezę. To wpływa w sposób kluczowy na funkcjonowanie hipokampu i podwzgórze. W efekcie ma kluczowe znaczenie dla problematycznego w ZD LTP i kształtowania pamięci.

http://www.zespoldowna.info/dlugotrwale-wzmocnienie-synaptyczne-ltp-mechanizm.html

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwzg%C3%B3rze

 

Dawkowanie dla dzieci powinno być na poziomie maksymalnie do 8 000 iu, dla dorosłych dawka dzienna typu 10 000 iu uważana jest właściwą. Należy pamiętać, że witamina A konkuruje z witaminą D i K, co oznacza że przy braniu witaminy A w postaci suplementu zawsze konieczne są dodatkowe dawki witaminy D3 i K2.

 

Przechodzimy teraz do roli witaminy A (retinolu) w chorobie Alzheimera. Pierwszy poniższy raport stwierdza: deficyt witaminy A prowadzi do zwiększenia poziomu amyloidu beta, a co za tym idzie do progresji choroby Alzheimera.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335034

image

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133786/

Powyższy raport analizuje indywidualnie mozliwy wpływ witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i ich możliwy wpływ na postęp choroby Alzheimera. W nim po raz pierwszy czytam, że retinol ma istotny wpływ na EKSPRESJĘ GENÓW APP, BACE1, PS1, PS2, ADAM 9, ADAM 10,  IDE, gdzie APP znajduje się na naszym 21 chromosomie i z perspektywy zespołu Downa jest genem kluczowym.

Wszystkie wymienione witaminy czyli A, E, D3, K mają istotny wpływ na ilość amyloidu beta oraz fosforylację protein tau w mózgu i jego czyszczenie, stąd w zespole Downa powinniśmy dążyć do funkcjonowania tych witamin na górnych poziomach ich norm. W wielu badaniach nad chorobą Alzheimera poziom tych witamin są określane jako bardzo niskie, przez co progres demencji i poziomu amyloidów jest istotnie wyższy. Doskonałym podsumowaniem znaczenia powyższych witamin w patologii choroby Alzheimera jest poniższa tabela, pokazująca jak bezwzględnie są one potrzebne człowiekowi by zachować właściwe funkcjonowanie mózgu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133786/table/ijms-17-01785-t001/

image

Źródła pokarmowe witaminy A:

Do najbogatszych naturalnych źródeł witaminy A dla człowieka należą: tran rybi (30 mg RAE[a]/100 g), wątroba i podroby (2–28 mg RAE/100 g), słodkie ziemniaki (1 mg RAE/100 g), marchew (835–850 μg RAE/100 g), jarmuż (500–700 μg RAE/100 g), szpinak (ok. 500 μg RAE/100 g), dynia (300–400 μg RAE/100 g)[7].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_A#.C5.B9r.C3.B3d.C5.82a_pokarmowe_witaminy_A

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...