Z jakiego powodu osoby z zespołem Downa trafiały do szpitali w latach 1997-2014 w Hiszpanii

listopad 8, 2022 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

W Polsce nie ma takich statystk. Nie ma nawet zbiorczych danych przybliżających problemy osób z ZD. Stąd z ciekawością przeczytałem te, dość odległe w sumie czasowo dane.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36308056/

Zacytuję:

“Prawie jedna trzecia pacjentów (31,8%) została przyjęta więcej niż raz. Śmiertelność skorygowana względem wieku wyniosła 15,7%. Najczęstszymi schorzeniami współistniejącymi były przewlekła obturacyjna choroba płuc (25%), niedoczynność tarczycy (18,6%) i padaczka (14,3%). Oddziały o największej liczbie przyjęć to interna (26,3%), pulmonologia (6,9%) oraz chirurgia ogólna (5,25%).”

Pomimo lat, jestem przekonany, że rozkład statystyczny wciąż jest podobny nawet w Polsce. Nie wyczytałem i nie umiem określić przypadków białaczki w ostatnich latach, ale to także musi być wzięte pod uwagę.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...