Zespół Downa, otyłość, choroba Alzheimera i rak. O konieczności wysokiego poziomu witaminy D3 w zespole Downa.

kwiecień 13, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Teresko, my rozmawiamy o tym już od lat i ciągle miałaś wątpliwości. Wchodzimy na etap, gdy naukowcy dochodzą do tego samego wniosku, co my: zespół Downa, otyłość, choroba Alzheimera i rak łączą się w swoich ścieżkach. Korygując je możemy poprawić funkcjonowanie osób z zespołem Downa, warto na to tak popatrzeć.

Dla mnie to także pierwszy artykuł z cyklu mówiący o otyłości, o diecie bezglutenowej i bez laktozowej, o stanie zapalnym i o genach związanych z funkcjonowaniem lepytyny, a nie będących na 21 chromosomie.

http://www.mdpi.com/2076-3425/8/4/53/htm

image

JAKIE JEST POŁĄCZENIE ZESPOŁU DOWNA, OTYŁOŚCI, CHOROBY ALZHEIMERA I RAKA?

Oto podstawowe mechanizmy łączące te problemy, według powyższego raportu:

1.Choroba Alzheimera i leukemia występują istotnie częściej w ZD, gdy raki tzw. twarde zdecydowanie rzadziej niż w pozostałej populacji.

2.Nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka choroby Alzheimera i raka. W ZD otyłość i nadwaga dotyka wszystkich niemalże.

3.”Two metabolically active compounds produced by fat cells, leptin and adiponectin, are involved in this inverse relationship [4], and these compounds could play a role in the Alzheimer’s disease cancer risk pattern in DS as well. Leptin has cancer-promoting and Alzheimer’s disease-inhibiting properties, while adiponectin has opposing, cancer-inhibiting and Alzheimer’s disease-promoting ability [4].”

czyli: Dwa aktywne związki metabolicznie wytwarzane przez komórki tłuszczowe jak , leptyna i adiponektyna są zaangażowane w odwrotną zależność [4] i te związki mogą odgrywać rolę w modelu ryzyka choroby Alzheimera w chorobie nowotworowej również w ZD. Leptyna ma właściwości promujące raka i hamujące chorobę Alzheimera, podczas gdy adiponektyna ma zdolność odwrotną, czyli  hamującą nowotwory i promującą chorobę Alzheimera [4].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adiponektyna

http://www.zespoldowna.info/leptyna-histamina-reakcja-immunologiczna-i-szczepienia.html

Tak o tym pisałem w powyższym artykule:

“Leptyna uderza bezpośrednio w działanie limfocytów T (tregów) , tak zaburzonych w ZD, że powodują immunosupresję, czyli istotny brak odporności….a w dalszej kolejności związane jest to z kaskadą choroby Alzheimera…Mając leptynooporność w ZD, mamy do czynienia z dużą ilością leptyny w organizmie. Oznacza, to zwiększenie histaminy i zwiększenie aktywności mastocytów i błędnej reakcji immunologicznej w ZD!”

4.Poziom leptyny u dzieci i młodych osób z ZD jest zawsze podniesiony, czyli mamy stan kreowania i wzmacniania patologii raka, z drugiej strony hamowania choroby Alzheimera. U dorosłych osób z ZD, sytuacja ta się zmienia. Adiponektyna zaczyna dominować promując chorobę Alzheimera, hamując raka.

5.Leptyna redukuje aktywność BACE 1 odpowiedzialnej za “cięcie” amyloidu. Leptyna redukuje amyloid beta i jego szkodliwe działanie. Te czynniki powodują działanie anty-Alzheimerowe. Działanie adiponektyny jest działaniem prozapalnym.

6.W kontekście raka, leptyna działa stymulująco na hormony i cytokiny zapalne jak IL-1, czy TNF, gdy adiponektyna ma działanie odwrotne hamujące wiele typów raka.

7.W ZD leptyna wpływa na metabolizm genu APP. Leptyna wpływa na stan “gotowości do umierania” co uważa się, za inicjację kaskady choroby Alzheimera w kontekście apoptozy. Niski poziom leptyny u dorosłych z ZD jest uważany za mechanizm przyspieszonego, błędnego działania BACE1.

8.Niska leptyna jest jednak korygowana wysokim poziomem adiponektyny w kontekście APP i BACE1, które przy nadmiernej aktywności są genami ryzyka raka piersi. Wysoki poziom adiponektyny jest czynnikiem ochronnym, ale jej skutkiem ubocznym jest akumulacja amyloidów beta, stan zapalny i stres tlenowy.

9.Podobne regulacje mają miejsce w przypadku istotnych ścieżek opisywanych jako: p53, Wnt, Notch mających wpływ nie tylko na gen APP ale i DYRK1A oraz mikro RNA.

WNIOSKI:

1.Leptyna i adiponektyna są kluczowymi biomarkerami, które powinniśmy kontrolować i regulować!

2.Leptyna i adiponektyna wpływają na procesy zapalne, starzenie się i chorobę Alzheimera w sposób odwrotny.

3.Najlepszym mechanizmem wsparcia tutaj jest odpowiedni wysoki poziom witaminy D3, która redukuje poziom leptyny.

4.Wzrost adiponektyny zapewni kurkuma, DHA, glycyna, oliwa z oliwek, dynia, awokado, czekolada.

Zafascynował mnie ten temat i obiecuję że to dopiero nasz początek obejmujący te hormony. Dla mnie może to być mechanizm, który regulowany może zmienić w sposób istotny jakość życia naszych dzieci, tych małych i tych dorosłych.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...