Choroba Alzheimera rozwija się tak samo w zespole Downa jak i u osób mających dziedziczną jej formę.

maj 30, 2022 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Jest to kolejne przełomowe osiągnięcie naukowców. Wskazują oni, że chorobę Alzheimera należy leczyć z jednej strony i to determinuje długość życia osób z ZD. Z drugiej strony ma podobny charakter pod względem zmienności, jak u osób mające dziedziczny autosomalny, dominujący charakter tej choroby.

Co to znaczy? Najpierw definicja:

Sposób dziedziczenia autosomalny dominujący (dziedziczenie AD[1]) – w genetyce sposób dziedziczenia, w którym cecha dziedziczona jest w sprzężeniu z chromosomami innymi niż chromosomy płci i ujawnia się zarówno w układzie heterozygotycznym jak i homozygotycznym (w przeciwieństwie do dziedziczenia autosomalnego recesywnego).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedziczenie_autosomalne_dominuj%C4%85ce

Badanie objęło dane z tysięcy wcześniejszych raportów w tym CDC. Badało zmienność czynników, jakie mają wpływ na rozwój choroby Alzheimera. Jednocześnie w badaniu na bazie danych statystycznych próbowano ustalić  korelację wieku, płci między populacją osób z ZD, jak i osób dotkniętych autosomalnym, dominującym charakterem dziedziczenia choroby. Wiek detekcji tzw. onsetu to ca. 54 lat, wiek śmierci to ca.58 lat.  Są one zgodne w obu grupach populacyjnych.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792538

Co to może oznaczać?

1.Konieczność poszukiwania leku dla obu grup by przedłużyć ich czas życia, gdyż parametry wskazują na duże podobieństwo przebiegu. Jest to o tyle pozytywne, że zwiększa liczbę osób dla których takie leczenie powinno byś skonstruowane.

2.Negatywny obraz pokazuje pewien stale powtarzający się, maksymalny zasięg przeżywalności osób z ZD. Jednak jest tutaj uwaga badaczy, że de facto analizowali osoby, które umierały do 2019 roku. Oznacza to, że populacyjnie osoby, które obecnie żyją mogą mieć inną perspektywę życia tytułem wsparcia i suplementacji, która z dużą pewnością modyfikuje metabolizmy, stany zapalne zwiększając możliwości osób z ZD.

3.Korelacje statystyczne, nie muszą być wyrocznią. Są wskazówką, że pewne procesy są podobne, na tle faktów. Nie wskazują na mechanizmy i nie analizują ich, więc potrzeba by było kolejnych badań by te dane walidować na odpowiednim poziomie.

PODSUMOWANIE:

Dane wskazują na duże podobieństwo statystyczne. Pozwala to na bardziej szerokie podejście co do poszukiwania leku, jednak nie determinuje go z perspektywy patologii i przebiegu choroby.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...