Czy balans między RCAN1 a CN jest kluczem dla choroby Alzheimera w zespole Downa?

lipiec 31, 2020 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Badania nad chorobą Alzheimera w zespole Downa sięgają głębiej i głębiej. Przypomina mi to odkrywanie nowych światów. Gdy wydaje się nam, że już wiemy wszystko, znów coś nas zaskakuje. Tym razem relacja między RCAN1 a CN wydaje się być kluczowa.

https://www.zespoldowna.info/genetyczny-czynnik-powodujacy-uposledzenie-funkcji-poznawczych-u-osob-z-zespolem-downa.html

https://www.zespoldowna.info/hormon-wzrostu-a-rcan1.html

https://www.zespoldowna.info/ekspresja-genu-rcan-jest-zmienna-nie-tylko-w-czasie-ale-i-w-zaleznosci-od-miejsca.html

https://www.zespoldowna.info/tauryna-na-gen-rcan1-w-zespole-downa.html

https://www.zespoldowna.info/likopen-ratuje-to-co-rcan1-psuje.html

https://www.zespoldowna.info/rcan-1-i-mitochondria.html

https://www.zespoldowna.info/rcan-1-i-tarczyca.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalcyneuryna

Dzisiejszy raport analizuje powiązanie ekspresji genu RCAN1 i jego funkcji inhibicyjnych w stosunku do białka o nazwie kalcyneuryna w skrócie CN. Białko to jest krytyczne dla rozwoju człowieka i jego ilość ma znaczenie dla funkcjonowania kluczowych procesów.

https://medicalxpress.com/news/2020-07-detangle-protein-interaction-implicated-syndrome.html

Tą relację świetnie opisywała Teresa wiele lat temu, a ja miałem możliwość przetłumaczenia jej artykułu.

image

http://version10.5.string-db.org/cgi/network.pl?taskId=wp9NmaVHF7EH

image

https://www.zespoldowna.info/dwa-wazne-geny-na-d-dyrk-1a-i-dscr-1.html

“W ZD (komórka B) jest (mój przypis: teoretycznie) 1,5 razy więcej dwóch genów, o których dzisiaj mówimy DYRK1A i DSCR1 (czyli RCAN1). DSCR1 (RCAN1) i DYRK1A to różowe owale na rysunku. DSCR1(RCAN1) zmniejsza (ilościowo) kalcyneurynę (czerwona literka T), gdy w tym samym czasie DYRK 1 A wypycha NFATc (zielony owal) poza jądro komórkowe.

Ta zła nierównowaga w ZD ogranicza rozwój komórki i jej rozmnażanie. Tak więc geny te zdecydowanie przerywają rozwój nowych komórek, produkcję zdrowych i normalną ich regenerację.”

https://www.zespoldowna.info/jak-dyrk1-a-wplywa-na-mozg-i-pamiec.html

Ten opis Teresy z przed blisko 10 lat dzisiejszy raport tak rozszerza:

1.Normalnie RCAN1 jest mechanizmem regulującym kalcyneurynę (CN) jej ilość. Jest jej inhibitorem.

2.W ZD jest w nadmiernej ekspresji, co powoduje że CN jest także w nadmiernej ekspresji.

3.RCAN1 jest kluczowy w chorobie Alzheimera i demencji u osób z ZD.

4.Równowaga między RCAN1 i CN jest krytyczna. W ZD nie ma tej równowagi.

Do tej pory nie znano mechanizmów stojących za tymi elementami. Badania naukowców oraz ich raport precyzyjnie to wyjaśnia:

“Grupa odkryła, że RCAN1 hamuje CN poprzez upośledzenie jego zdolności do przekazywania sygnałów do innych białek i poprzez blokowanie miejsca aktywnego, a także miejsc rekrutacji substratu białka. Hamując aktywność CN na dwa różne sposoby, RCAN1 skutecznie zapobiega wspieraniu prawidłowego rozwoju i funkcji poznawczych przez CN. Ta interakcja pomaga również wyjaśnić, w jaki sposób nadaktywność RCAN1 przyczynia się do zespołu Downa i choroby Alzheimera.”

Z tego wniosku można domniemywać, że suplementacja kalcyneuryną powinna pomóc, przy jednoczesnej inhibicji aktywności genu RCAN1. Ale czy są takie możliwości dzisiaj?

O ile znamy co jest możliwe do zrobienia z RCAN1 to w przypadku kalcyneuryny jest to problem. Dzisiaj dążymy do jej inhibicji w świecie medycznym, a nie zwiększeniu jej aktywności. Poszukując danych na ten temat nie znalazłem niczego co mogło bym nam pomóc, zatem musimy dzisiaj tylko hamować RCAN1, bo nic innego nie pozostaje.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...