“Czy dzieci z zespołem Downa mogą mieć przeszczep serca?”

maj 18, 2022 by
Kategoria: Serce

Tak mogą mieć. Osobiście znam jednego chłopca z Niemiec po przeszczepie i uważam, że funkcjonuje lepiej niż wcześniej. Trzeba pamiętać, że serce takie jest “oczyszczone” z negatywnej ekspresji genów z potrojonego 21 chromosomu i nie ma tych problemów mitochondrialnych, występujących niejako “klasycznie” w zespole Downa.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35574952/

Czytając powyższy raport można stwierdzić, że:

-współczynnik przeżywalności takich operacji na poziomie 88% jest standardowy

-w latach 1992-2020 w bazach medycznych zarejestrowano 26 takich operacji

-mediana wieku dzieci to ok. 8,5 roku

Dzieci po operacji przebiegały proces rekonwalescencji tak samo jak pacjenci pediatryczni bez ZD.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...