“Czy serce zoperowane jest zdrowe?”

marzec 29, 2023 by
Kategoria: Serce

Zostałem wywołany do tablicy tym pytaniem. Moja opinia: serce które zostało zoperowane jest anatomicznie zdrowe, jeżeli operacja chirurgiczna pozwoliła odbudować wadę. Serce zoperowane według mnie jednak nie jest jednak tak efektywne, jak to które było bez wady. Wymaga wsparcia metabolicznego na poziomie mitochondrialnym, treningu przystowawczego do wysiłku, zmian ciśnienia. To co de facto robią sportowcy, ale tutaj mamy do czynienia z innym poziomem koniecznej adaptacji. Czy to wystarczy? U Janka się to potwierdza, że wystarcza, ale jego wada nie była na tyle duża. Jak zwykle są to tematy spersonalizowane, ale obiecuję, że poszukam bardziej precyzyjnej odpowiedzi.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...