Dysbioza jamy ustnej jest charakterystycznym elementem stanu zapalnego u osób z zespołem Downa

sierpień 23, 2022 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

To kolejne badanie w tym kierunku, tym razem precyzyjnie wskazujące na określone przyczyny i stan. Badacze po raz pierwszy nazywają swoje obserwacje w tym zakresie, jako mechanizmy fenotypowe dla zespołu Downa. Praca opublikowana w Nature, z pewnością rzuca nowe światło na temat stanów zapalnych ale i specyfiki ochrony jamy ustnej, zębów tytułem dysbiozy i utrzymujących się stanów zapalnych u osób z trisomią 21 chromosomu.

Jednak po kolei i jak najprościej.

1.Od 2008 roku pojawiają się prace wskazujące, że u osób z ZD częstotliwość problemów z zębami, jamą ustną w ujęciu immunologicznym jest duża.

2.Od 2016 roku pojawiały się pojedyncze prace prezentujące specyficzne dane dotyczące stanów zapalnych na tle zmiany mikrobioty jamy ustnej.

3.Doniesienia te, do tej pory można było traktować w uproszczeniu w ten sposób: “Skoro rodzice nie dbają o prawidłowe mycie zębów, to dziecko ma problem z zębami.”

4.Dzisiaj możemy powiedzieć to trochę inaczej:

-dziecko dziedziczy preferencje genetyczne, po swoich rodzicach, do określonej struktury mikrobioty (mikrobiomu) czy to tytułem polimorfizmów genów np. z rodziny HLA, czy też genów istotnie wpływających na aktywność immunologiczną

-element ten buduje specyficzną równowagę, która ulega destrukcji, gdy następuje istotny przerost określonego typu bakterii, tytułem zwiększenia aktywności któregoś z genów…jest to proces stały

-dodatkowo trisomia 21 chromosomu zwiększa/zmniejsza aktywność całego DNA, co zaburza równowagę mikrobioty “zarządzanej” genami

-w efekcie w ZD mamy specyficzny obraz mikrobioty w jamie ustnej, która z perspektywy populacyjnej jest dysbiozą uruchamiającą stan zapalny, ale nie tylko w jamie ustnej!!!

5.To patrzymy na raport.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35986204/

image

Wnioski:

Bohaterami tego raportu są bakterie: Corynebacterium, Abiotrophia i Lautropia. Jak piszą badacze, z perspektywy ich analizy, świadczą one o typologii stanu zapalnego, typowego dla ZD, w obrębie jamy ustnej. Jakie ma to znaczenie?

1.Dbanie o mycie zębów oczywiście jest krytyczne…ale też płukania jamy ustnej, by nie rozwijać możliwych patogenów.

2.W związku z tym, że bakterie krążą po organizmie, konieczne jest regularne korzystanie z probiotyków, by tworzyć zbilansowaną mikrobiotę, korygując to co zawsze geny dziedziczone, ale i te z potrojonego 21 chromosomu, będą kształtować i promować.

3.Stany zapalne w ZD bez względu o jakiej części ciała mówimy, muszą być jednoznacznie kojarzone z dysbiozą i ich leczenie musi być wsparte przyjmowaniem celowanych probiotyków jako bazy, w połączeniu ze środkami stymulującymi aktywność immunologiczna organizmu.

4.Krytyczna jest dieta kształtująca poziom histaminy, mikrobioty jako mechanizm eliminujący ryzyka wynikającego ze środowiskowego kształtowania mikrobioty osoby z ZD. U osób z dużą ilością histaminy i/lub niską aktywnością enzymu DAO w organizmie obserwowane są:

* zbyt niskie wolumeny Prevotellaceae, Ruminococcus, Faecalibacterium ,Faecablibacterium prausnitzii

* zbyt duże wolumeny Staphylococcus, Proteus, Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35565742/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30552302/

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-021-08004-3

Jak widać histamina i jej funkcjonowanie jest to krytycznym mechanizmem kształtującym mikrobiotę, który zawsze musi być uwzględniany przy terapiach u naszych dzieci.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...