EGCG 2018. Dawkowanie.

Zbliżamy się do końca naszego podsumowania dotyczącego EGCG. Pozostaje nam ostatnia kwestia: dawka.

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-mitochondria-inhibicja-dyrk1a-czy-poprawa-funkcji-poznawczych.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-czy-egcg-czy-tez-inhibitor-dyrk-1-a.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-czy-egcg-jest-najwazniejszym-suplementem-w-zd.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-samo-czy-z-innymi-katechinami.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-czy-istnieje-interakcja-miedzy-egcg-z-genem-sod1-tak-jak-to-ma-miejsce-z-genem-dhfr.html

http://www.zespoldowna.info/podaje-egcg-juz-10-lat-czyli-o-epoce-poza-egcg.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-od-narodzin-do-smierci-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-wplywa-na-mikrobiote.html

Co wiemy na ten moment?

Z KOFEINĄ CZY BEZ.

1.Na pewno nie wolno podawać EGCG z kofeiną.

2.Jedyny wyjątek to dla dorosłych, by w krótkim okresie czasu zwiększyć efektywność jej działania, ale nie może być to dłużej niż 6-8 tygodni.

NA PEWNO DZIAŁA W KIERUNKU POPRAWY PRACY MITOCHONDRIÓW

JEST INHIBITOREM DYRK 1 A

1.Efektywność inhibicji zależy od dawkowania, od sposobu podawania.

2.Efektywność inhibicji jest wciąż dyskutowana i zdania są podzielone w stosunku do tego czy czyste EGCG jest wystarczająco efektywne, czy też musi być z innymi polifenolami herbaty zielonej.

NAJWAŻNIEJSZYM EFEKTEM PODAWANIA EGCG JEST

1.Wsparcie dla mitochondriów (bezdyskusyjne).

http://www.zespoldowna.info/resweratrol-i-egcg-odbudowuja-powazne-uszkodzenia-w-mitochondriach-w-hipokampie-w-komorkach-prekursorowych-u-myszy-zespolem-downa.html

2.Inhibicja genu DYRK1A (poziom inhibicji jest dyskutowany, gdyż efekty badań na myszach nie odpowiadają temu co się dzieje z człowiekiem i jego komórkami)

3.Wsparcie pamięci.

4.Wsparcie funkcji poznawczych (temat dyskutowany, gdyż u każdej osoby uzyskuje się inne efekty)

http://www.zespoldowna.info/egcg-nie-jest-juz-eksperymentem-rodzicow-to-jest-juz-bardzo-wazne-przeslanie.html

http://www.zespoldowna.info/czy-egcg-jest-na-chorobe-alzheimera.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-w-leczeniu-choroby-alzheimeraz-wyraznym-postepem-dla-zespolu-downa.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3674815/

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp202640b

https://www.alzdiscovery.org/cognitive-vitality/ratings/egcg

NAJWAŻNIEJSZYM EFEKTEM PODAWANIA EGCG+POZOSTAŁE KATECHINY JEST…

to samo co powyżej i trudno dziś powiedzieć co jest lepsze.

INDUKUJE PRACĘ POTROJONEGO W ZD GENU SOD1

1.Indukcja ta może być marginalnym tematem, jeżeli odpowiednio dobierzemy dawki.

2.Ta aktywność może być pomijalna, gdy wspomożemy się DHA, które inhibituje SOD1, ale też poprawia absorpcję EGCG.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28458007/

https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/73166

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2013/836760/

PODSTAWOWE BADANIE DOTYCZĄCE ZESPOŁU DOWNA DOTYCZYŁY POPRAWY FUNKCJI POZNAWCZYCH.

…i analizowanie ich w tym kierunku jest zwodnicze, bo nie wiemy dlaczego te funkcje się poprawiły. Czy był to efekt mitochondriów, czy inhibicji DYRK1A, czy obniżenia stanu zapalnego, czy jeszcze coś innego…

http://www.zespoldowna.info/egcg-reguluje-funkcjonowanie-genow-z-rodziny-dnmt.html

Jak widać nie mamy jednoznacznych podstaw by określić dawkę i sposób podawania opierając się na tych informacjach. Wracamy zatem do badań hiszpańskich o których wspomniałem powyżej.

Było badaniem klinicznym – II etap ClinicalTrials.gov, number NCT01699711.

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(16)30034-5/fulltext

image

WNIOSKI Z TYCH BADAŃ:

1.Użyte zostało EGCG.

2.Uczestnicy mieli 16-34 lata.

3.Stosowano dawkę 9 mg/kg/dzień wynikającą ze wcześniejszych badań jako minimalną, przy której obserwowano jednoznaczne wyniki.

4.”At 12 months, participants treated with EGCG and cognitive training had significantly higher scores in visual recognition memory…inhibitory control…and adaptive behaviour. No differences were noted in adverse effects between the two treatment groups.”

czyli "Po 12 miesiącach uczestnicy leczeni EGCG i wspomagani treningiem kognitywnym mieli znacznie wyższe wyniki w zakresie funkcjonowania pamięci wzrokowej … kontroli hamowania … i zachowaniu adaptacyjnym. Nie zaobserwowano różnic na poziomie efektów ubocznych między dwiema grupami terapeutycznymi."

5.We wcześniejszym badaniu prowadzonym przez  Rafaela de la Torre i Jeana Delabar u dorosłych osób z ZD, które nigdy nie brały wcześniej EGCG, te badania nie były aż tak pozytywne. Mówimy o osobach powyżej 36 roku życia.

http://www.zespoldowna.info/czy-mozesz-podac-linka-gdzie-znajde-podstawowe-badania-nad-egcg-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/jakie-dawki-egcg-stosowac-u-doroslych-z-zespolem-downa.html

Popatrzmy jeszcze raz na modele aktywności herbaty zielonej i jej wszystkich katechin, a nie tylko EGCG. Przyjęto na dziś następujący model aktywności polifenoli herbaty zielonej:

image

https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-016-0179-4

…opisany w następujący sposób:

1. EGCG zwiększa żywotność komórek, zmniejsza reaktywne formy tlenu [65] i poziomy ekspresji markerów stresu  endoplazmatycznego i markerów apoptotycznych [66, 67].

2.Chronią komórki przed dysfunkcją mitochondrialną [68], toksycznością indukowaną 6-hydroksydopaminą (6-OHDA) [69], apoptozą indukowaną przez mitochondrialny stres oksydacyjny [70] i ekscytotoksycznością glutaminową [71].

3.EGCG również wspiera produkcję energii mitochondrialnej [72]

4.Ogranicza stan zapalny mózgu i uszkodzenia neuronów [73, 74], co z kolei odracza pojawianie się objawów starzenia się, ale wydłuża długość życia [75], poprawia zdolności poznawcze i zdolność uczenia się pacjenta [62, 76, 77].

5.EGCG nie tylko działa neuroprotekcyjnie, ale także pobudza neuroresorpcję poprzez promowanie wzrostu neurytów [78].

6.Jest chelatorem żelaza w organizmie, którego kumulacja powoduje śmierć komórki. Leczenie EGCG zapobiegające gromadzeniu się żelaza w AD i PD ukazało jego zdolność do regulowania APP poprzez efekt chelatacji, a jednocześnie redukując poziomy toksyczne peptydu beta amyloidu [102]. Tłumienie poziomów TNF-alfa i IL-1 beta wraz z hamowaniem aktywności NF-kB odnotowano także in vitro, co oznacza, że właściwości chelatujące żelazo poprzez aktywność EGCG odgrywają ważną rolę w immunologii[103]. Kinetyka i mechanizmy tworzenia kompleksu między żelazem a EGCG wskazują, że jedna cząsteczka EGCG jest w stanie zredukować do czterech gatunków żelaza (III) [104].

7.Stwierdzono, że EGCG chroni przed peroksydacją lipidów i deaminacją DNA poprzez ochronę komórek przed czynnikami inicjującymi peroksydację lipidów, tj. przed wodoronadtlenkiem t-butylu [106], 6-hydroksydopaminy [107], żelaza [108], promieniowania ultrafioletowego [109], nadtlenku wodoru [ 110] i 3-hydroksykinurenin [111].

8.EGCG chroni nie tylko poprzez  potencjał antyoksydacyjny, ale także poprzez modulację szlaków sygnałowych, regulację apopteozy i jej genów.

9.Wykazano, że EGCG wywołuje zależny od dawki efekt hamujący na transporterach presynaptycznych dopaminy DA (DAT) w komórkach dopaminergicznych, gdzie aktywacja PKC reguluje internalizację DAT i zwiększa poziomy synaptycznych DA. Efekt ten został całkowicie zniesiony, gdy aktywacja PKC została zablokowana [131]. EGCG hamował także aktywność O-metylotransferazy katecholowej (COMT), co z kolei hamowało metylację COMT związków endogennych i egzogennych, zapewniając efekt neuroprotekcyjny zarówno w modelach zwierzęcych, jak i komórkowych PD [132].

Jak modyfikują się te aktywności w zależności od dawki:

Po lewej stronie mamy regulację aktywności przy niskich dawkach. Ten efekt jest opisywany jako oczekiwany.

image

https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-016-0179-4

Z tego wynika, że odpowiednia dawka to niska dawka. Wysoka dawka może zmienić charakter antyoksydacyjny katechin. Co to znaczy?

http://www.zespoldowna.info/egcg-i-duze-dawki.html

Znów najpierw cytat:

“2.Według autorów dawka 10 mg, 20 mg/1kg/dzień wpływa pozytywnie na szkielet, jednakże nie jest pewne czy wpływa na funkcje poznawcze.

3.Autorzy badań twierdzą, że dawka 40 mg/1kg/dzień osiągała zgodnie ich oczekiwaniami efekty zarówno na poziomie poznawczym, jak i na poziomie budowy kości.

4.Testy zrobione na poziomie 50mg/1kg/dzień jednak okazały się być negatywne dla tej dawki, gdyż nie wykazały poprawy funkcji poznawczych jak i wyraźnie zaznaczyły problem na poziomie struktury kości. Oznacza to wg. naukowców, że ta dawka nie jest odpowiednia, co można uznać że maksymalne wskazania co do dawkowania to 40 mg/1kg ciała/dzień.

5.UWAGA: te doświadczenia są robione na modelu zwierzęcym. Gdy je zestawimy z badaniami Mary Dierssen w jej próbach klinicznych z udziałem osób dorosłych z ZD, widzimy istotną różnicę. Tam skuteczna minimalna dawka była na poziomie 9mg/1kg/dzień.”

Przechodzimy teraz do tego raportu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3189735/

 

image

Jak na obecne standardy jest to raczej “stary” raport z roku 2011, ale chyba jedyny całościowo odnoszący się do naszych problemów. Dyskutuje on na rożnych poziomach aktywności zagadnienia wokół EGCG.

BIODOSTĘPNOŚĆ

EGCG jest słabo absorbowane. Osiąga maksymalny poziom funkcjonowania już po 1-2 h po zażyciu i utrzymuje swoją aktywność przez 24 h.

POŁOWICZNY CZAS ŻYCIA

Tutaj osiągamy poziom około. 4 h (3,4h +/-0,3h).

PORCJE

Z tej informacji wynika konieczność podania minimum 2 razy dziennie EGCG, najlepiej 3 razy dziennie

CZYNNIKI WZMACNIAJĄCE BIODOSTĘPNOŚĆ

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3189735/

Stosowanie miękkiej wody, podawanie z witaminą C, z DHA/olejem rybim, piperyną, trzymanie EGCG w suchych i chłodnych warunkach, podawanie na czczo, wysoki poziom albumin wykorzystywanych transportu i stabilizacji EGCG.

CZYNNIKI HAMUJĄCE BIODOSTĘPNOŚĆ

Trzymanie EGCG w złych warunkach umożliwiające szybkie utlenianie produktu, problemy jelitowe uniemożliwiające wchłanianie EGCG, obecność wapna, magnezu, metali, popijanie mlekiem, polimorfizmy COMT.

NAJWIĘKSZY EFEKT EGCG

W większości badań największą skuteczność uzyskiwano, gdy podawano EGCG 94% czystości, bez kofeiny z dodatkiem witaminy C i omeg (olej rybi, DHA rybie) w proporcji między nimi (1:5)

NAJLEPSZY SPOSÓB PODAWANIA

PRZED ŚNIADANIEM 30 MIN PIERWSZA DAWKA, DRUGA PO 4 GODZINACH PO OSTATNIM POSIŁKU, NAJLEPIEJ 30 MIN PRZED KOLEJNYM POSIŁKIEM.

MAKSYMALNA DAWKA DZIENNA

800 mg EGCG bez kofeiny w tym badaniu okazywało się być bezpieczne.

SKUTKI UBOCZNE

EGCG ma właściwości chelatacyjne stąd może być zagrożeniem powodującym anemię.

HAMOWANIE funkcjonowania genu COMT może powodować pobudzenie dziecka i jego agresywność.

Osoby z dysfunkcjami nerek mogą  wykazywać hypotoksyczność przy zastosowaniu wysokich dawek.

 

MOJE WNIOSKI DO BADAŃ:

1.Pomimo wielu lat jakie minęły od rozpoczęcia badań nad EGCG wciąż jest wiele pytań i są one otwarte. Pierwsze kluczowe dla tego tematu: co jest lepsze EGCG samo, czy EGCG z innymi katechinami? Nikt na to dzisiaj nie umie jednoznacznie odpowiedzieć.

2.Taki samym problemem jest dawką: kiedy jest niska, a kiedy wysoka. Tutaj ilość wątków wciąż jest olbrzymia bez precyzji.

3.Najważniejsza kwestia dla mnie to, że nie było badań na ludziach z wyjątkiem badań nad rakiem i badaniami hiszpańskimi Dr.Mara Dierssen i dr.Rafaela de la Torre. W tych badaniach mamy kompletnie rozbieżne sugestie.

4.Zatem modele mysie nie zawsze odpowiadają “prawdzie ludzkiej”, co widać po badaniach porównawczych jakie są ostatnio robione in vitro

5.WSZYSTKIE BADANIA NIE BRAŁY POD UWAGĘ METYLACJI. Komentarze pod badaniami hiszpańskimi zawsze wskazują na dwa aspekty:

-unikanie łączenia metylacji z podawaniem EGCG jest kwestią uzyskania czystości wyniku badań klinicznych

-ale nikt nie zastanawia się o ile pomaga regulacja metylacji w ZD i obniżanie homocysteiny w wieku powyżej 10 roku życia na funkcjonowanie całego organizmu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3585739/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203607/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28478033/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01394796

https://www.nhs.uk/news/neurology/green-tea-extract-boosts-mental-ability-in-people-with-downs/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2015.00265/full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mgg3.334/full

MÓJ PROTOKÓŁ PODAWANIA EGCG:

1.Jednak wychodzę dziś z założenia, że EGCG jest zbadane w ZD lepiej i powinniśmy podawać czyste EGCG.

2.Z badań wynika, że powinniśmy zawsze podawać je jednak przed posiłkiem 30 min, co jest zmianą w stosunku do wcześniejszych informacji!

3.Powinniśmy dawać przy wsparciu witaminy C i DHA/oleju rybiego.

4.Powinniśmy podawać EGCG 2-3 razy dziennie, czyli dawka dzienna z pkt.5 powinna być podzielona na 2-3 porcje..

5.Dawka dzienna powinna być ustalona między 10 a 15 mg/kg ciała/dzień ze wskazaniem raczej do mniejszej wartości, choć są też opinie, że dawka wystarczająca to taka między 5 a 10 mg/kg/dzień.

6.Nie powinniśmy podawać więcej niż 400 mg/dzień do 16 roku życia, a powyżej do 600 mg/dzień

7.Nie wiem czy powinniśmy stosować przerwy w leczeniu, nie ma na to jednoznacznych prac.

8.Wprowadzenie suplementu do użycia musi być stopniowe nawet do 10 dni i takie samo musi być wychodzenie z terapii (do 7 dni).

 

MOJE PRZEMYŚLENIA:

Wiem, że trudno połapać się jak są wnioski do wniosków, ale spróbuję przedstawić moje przemyślenia jako rodzica w tym miejscu.

Jeżeli wiemy, że EGCG pomaga i osoby z ZD funkcjonują lepiej, to już mniej mnie zajmuje jaką ścieżką to działa. Ja widzę i łączę to mimo wszystko z dużą poprawą funkcjonowania mitochondriów. Zapewniają one energię do uczenia się, aktywności fizycznej i to zawsze super u Jaśka się łączy z podawaniem EGCG. Jestem zaskoczony nowym podejściem do podawania EGCG i wyraźnym odejściem od dawek 20-40 mg/dzień jakie w badaniach sugerowano jeszcze kilka lat temu. Wydaje mi się, że jest to związane z braniem pod uwagę innych czynników niż te, które do tej pory rozważano, jak chociażby polimorfizmy cyklu kwasu foliowego. Zaskakującym tematem jest też pojawienie się wątku dotyczącego genu SOD1. Do tej pory był marginalizowany, dziś jest już rozważany…choć bez połączenia tego z metylacją.

Wiem jednak jedno, że nie będzie jednego protokołu dla wszystkich. Polimorfizmy DHFR/MTHFR i COMT determinują podstawowy zakres dostępności tego suplementu dla osób z ZD. Ci którzy je mają nie powinni używać EGCG lub używać pod kontrolą funkcjonowania kwasu foliowego, witaminy B12 i choliny. Będziemy zatem musieli podejmować większe ryzyko w tej suplementacji, jeżeli nie będziemy znali genów cyklu kwasu foliowego u dziecka.

Pozostaje ostatnie pytanie: czy powinniśmy w ogóle dawać EGCG dzieciom z ZD?

Ja będę podawał, bo to ma sens.

Komentarze

Liczba komentarzy: 19 do “EGCG 2018. Dawkowanie.”
 1. aga pisze:

  Mam rozumieć że bez względu na wiek dziecka podajemy w tej chwili EGCG na czczo? Wcześniej u małych dzieci podawaliśmy z posiłkiem.

 2. duo pisze:

  A jak to się ma do euthyroxu który też podajemy na czczo? Najpierw euthyrox, potem egcg czy nie ma to znaczenia?

 3. Can pisze:

  Po pierwsze powinnaś podawać letrox. Po drugie po 15 minutach możesz podać już suple, a po kolejnych 15 minutach śniadanie.

 4. kamber pisze:

  W niektórych badaniach dawki z zakresu 10-29 mg/kg masy ciała (681-1997 mg dla osoby o masie ciała 68 kg), wskazywały na podwyższone aktywności AlAT i bilirubiny co wskazuje na działanie toksyczne na wątrobę. Odnotowano również toksyczne działanie na jelita, żołądek oraz nerki. Wydaje mi się, że najbardziej wiarygodnym źródłem co do dawkowania jest dokumenty EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1791

  • Can pisze:

   Dziękuję za komentarz, mam jednak prośbę abyś w sytuacji tak jak to opisujesz był precyzyjny. Ta strona nie może być w tym wymiarze „kubłem” na dowolne negatywne sugestie bo EGCG jest dla nas istotne. Po pierwsze powinna być podana specyfika tych badań. Wtedy może okazać się że dotyczy to osób z rakiem wątroby i w dodatku na poziomie ścieżek metylotransferaz. Nie podajesz też formulacji jaka została użyta a wiadomo że EGCG z kofeiną jest toksyczne już przy objętości 4 mg/ kg ciała przy przypadkach jak wyżej.w 4 badaniach na 8 Zatem proszę uważaj byś przez przypadek nie dokonał niezamierzonej manipulacji, gdyż większość z czytelników tej strony może nie zrozumieć wielowątkowości tematu, a skupi się na jednym negatywnym przesłaniu. Jeszcze raz dziękuję za komentarz i proszę uwzględnij moje uwagi.

  • Can pisze:

   Nie zgadzam się z Twoją sugestią. Problem stosowania katechin herbaty zielonej wybiegają poza świadczenia zdrowotne opisywane przez EFSA. Musisz dobrać zawsze mechanizm do efektu jaki potrzebujesz uzyskać. My nie rozmawiamy o utrzymywaniu wagi i odpowiedniej peroksydacji tłuszczy u zdrowej genetycznie osobie. My podajemy je by inhibitować błędny metabolizm i tutaj badania wskazują że uzyskujemy ten efekt gdy mamy już 5 mg katechin w organizmie. Jednak by to uzyskać potrzebujemy podawać w ZD! między 4-17 mg/kg masy ciała codziennie katechin herbaty zielonej. Jest to jednak szalenie spersonalizowane i zależy tutaj od polimorfizmów DHFR czy COMT czy DNMT3 L.

 5. Can pisze:

  Kamber też zmusił mnie do jednej uwagi, za co mu dziękuję. Po przeliczeniu osób, które się ze mną kontaktują i używają u swoich dzieci EGCG, ok5% zgłasza toksyczność EGCG u ich dzieci objawiające się: pobudzeniem, złą reakcją ogólna organizmu, łącznie z rozwolnieniem, w niektórych przypadkach alergią i wymiotami. Oznacza to i piszę o tym po raz kolejny, że istniej duża specyficzna, spersonalizowana reakcja dzieci z ZD na EGCG zależna od układu genów jakie po prostu od nas, rodziców dziedziczą.

 6. kamber pisze:

  Witam ponownie. Przyznaję rację i przepraszam za zbyt radykalne stwierdzenie. Dokument EFSA może być traktowany jako dodatkowe źródło informacji na temat dawkowania, nic ponadto.

  Dodatkowo znalazłem jeszcze takie badanie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5193539/ które może w jakiś sposób uzupełnić informacje od dawkowaniu.

  Pozdrawiam

 7. Joanna pisze:

  Czyli, nie znając polimorfizmów mojego dziecka, nie powinnam podawać EGCG?

 8. Can pisze:

  Jeżeli bym miał powiedzieć jednoznacznie to tak, ale także można “testować” podawanie patrząc na reakcję dziecka przy niskich dawkach.

 9. Monika pisze:

  Witam! Nie wiem czy dobrze trafiłam ale chciałabym prosić o jakąś podpowiedż lub pomoc w dobraniu suplementacji przy MTHFR C677C-T i A1298A-C oraz PAI-1 4G wszystkie heterozygotyczne.Z góry dziękuję i pozdrawiam Monika

 10. boa76 pisze:

  “PRZED ŚNIADANIEM 30 MIN PIERWSZA DAWKA, DRUGA PO 4 GODZINACH PO OSTATNIM POSIŁKU, NAJLEPIEJ 30 MIN PRZED KOLEJNYM POSIŁKIEM.” , czyli jeżeli dziecko je śniadanie o 8.00 to kolejną dawkę muszę podać o 12.00?

 11. a pisze:

  Dobry wieczór,
  ośmielam się do Pana napisać, bo już od jakiegoś czasu śledzę Pański blog i wydaje mi się naukowo interesujący. Moje zainteresowanie wynika z mojej rodzinnej sytuacji. Mam w bliskiej rodzinie dziecko – nie z ZD, ale z zespołem DYRK1A. Jestem bardzo ciekawa Pana opinii na temat podawania EGCG w takim wypadku. Ostatnio pani lekarz-pediatra mająca własne dziecko z ZD, zleciła stosowanie EGCG u spokrewnionego ze mną dziecka z mutacją w genie DYRK1A. Zespół DYRK1A pozostaje chorobą ultra-rzadką (na świecie zarejestrowanych jest około 700 przypadków, prawdopodobnie może być ich znacznie więcej z uwagi na to, że możliwości diagnostyczne pojawiły się stosunkowo niedawno). Będę bardzo wdzięczna, jeśli zechciałby Pan wypowiedzieć się w tej sprawie. Pozdrawiam serdecznie – i pozostaję pod wrażeniem zarówno Pana wiedzy i wnikliwości w analizie prac badawczych.
  a.

 12. Can pisze:

  A jaka jest aktywność genu DYRK1A? W opisach mówi się raczej o niewystarczającej jego ekspresji, choć nie jest to jednoznaczne. Jeżeli tak jest to EGCG będąc jego inhibitorem, będzie dodatkowo hamować jego aktywność, zatem nie powinien być podawany. Inaczej będzie gdy gen DYRK1A będzie nadmiernie aktywny.

  • a pisze:

   Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź – ja również miałam mieszane uczucia, gdy usłyszałam o terapii EGCG w zespole DYRK1A. Nie mogłam również znaleźć wiele w literaturze odnośnie stosowania EGCG u dzieci z mutacjami/delecjami w DYRK1A. W każdym razie będzie to punkt odniesienia w rozmowie z panią doktor. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...