Jod, selen, cynk czyli co jest najważniejszego w pracy tarczycy i gdzie są najważniejsze błędy.

maj 21, 2015 by
Kategoria: Tarczyca

Rozmawiając z Martą wczoraj, zrozumiałem że wciąż nie rozumiemy precyzyjnie hierarchii ważności procesów zachodzących w tarczycy i ich ograniczeń w zespole Downa. Dzisiaj zatem skupię się na minerałach, witaminach i konwersji T 4 do T 3, by to uporządkować.

1.Wydzielanie hormonów i ich konwersja. Podwzgórze i TRH.

Funkcjonowanie hormonów tarczycy zaczyna się w podwzgórzu. Tam produkowany jest hormon TRH, który pobudza przysadkę mózgową do wydzielania hormonu TSH. Neuroprzekaźnik dopamina hamuje jego działanie, a noradrenalina pobudza.

ZESPÓŁ DOWNA:

W zespole Downa od lat 70tych ubiegłego wieku wskazuje się na zaburzenia funkcjonowania podwzgórza. Wskazuje się na odmienną ilość neuroprzekaźników, które regulują jego funkcjonowanie. Zarówno dopamina, jak i noradrenalina są obecnie przedmiotem badań, które mają stworzyć protokoły lecznicze w kierunku stabilizacji ich funkcjonowania.

http://www.jped.com.br/conteudo/02-78-04-295/ing.pdf

http://www.zespoldowna.info/noradrenalina-jest-skuteczna.html

http://www.zespoldowna.info/rola-neurotransmiterw-w-mzgu-osb-z-zd.html

WNIOSEK:

Jeżeli już na samym początku procesu TRH może źle funkcjonować w ZD, to powinniśmy w naszych analizach eliminować ten etap przy diagnostyce i ocenie całego procesu funkcjonowania tarczycy!!!

 

2.Wydzielanie hormonów i ich konwersja. Przysadka i TSH.

TSH regulowane jest także przez dopaminę, której jest zbyt mało w ZD. Jest hormonem wymagającym energii komórkowej, która w ZD jest w istotnym deficycie. Łącząc te dysfunkcje z tematem błędnie działającego hormonu TRH, wątpliwe jest by hormon TSH działał zgodnie z tym co jest określone normami.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1031800/

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-0004.1974.tb01699.x/abstract;jsessionid=733EBA08DAACF1570D35400CF78C6762.f03t04

WNIOSEK:

Jest istotna ilość argumentów świadcząca za tym, że w ZD TSH działa wadliwie. Mechanizmy, które nim sterują są obarczone błędem, który wpływa na ilość i czas wydzielanego hormonu.

 

3.Budowa hormonów tarczycy, ich zależności.

Najważniejszym hormonem tarczycy jest T 3, jest on ponad 3 krotnie bardziej aktywny od prohormonu T 4. By oba mogły być wyprodukowane musi mieć tarczyca dostęp do jodu. Jod nie jest wytwarzany przez organizm człowieka i pochodzi z diety.

T 3 jest hormonem głównie funkcjonującym w komórkach, gdy T 4 jest dominującym hormonem we krwi i ma o ponad połowę czas życia dłuższy. Hormon T 3 powstaje w komórkach w wyniku aktywności dejodazy (enzymu zawierającego selen) z prohormonu T 4, czyli uwolnienia jednego atomu jodu z T 4 do poziomu T 3. W tym procesie kluczowym składnikiem jest selen.

Braki witaminy A i żelaza mogą zaostrzyć deficyty jodu.

ZESPÓŁ DOWNA:

Jod.

Nie ma badań precyzujących deficyty jodu u osób z ZD. Wskazuje się w tych nielicznych, że blisko 20% osób z ZD wykazuje w badaniach deficyty. jednak pozostaje w tym przypadku pytanie: co jest deficytem? W momencie podawania jodu osobom bez wcześniejszych objawów jego braku, zdecydowanie lepiej funkcjonuje tarczyca.

Selen.

Nie ma szerokich badań w zakresie funkcjonowania selenu u osób z ZD. Publikacje, które są wskazują na możliwość wystąpienia braków selenu, co jest związane z nadmierną aktywnością genu SOD 1.

“Our results support the suggestion that thyroid hypofunction in patients with Down’s syndrome in some way is linked to the low serum levels of selenium found in these patients”

http://link.springer.com/article/10.1385%2FBTER%3A78%3A1-3%3A35#page-1

WNIOSEK:

Wszystko wskazuje na to, że pewna część osób z ZD ma istotne braki obu pierwiastków. Pojawiają się też sugestie, że normatywy dla tych pierwiastków w ZD powinny być na innym poziomie niż u ludzi bez ZD. Stąd konieczne są indywidualne podejścia co do suplementacji. Moim zdaniem w tym wypadku dużo bardziej istotna jest dieta zawierające te pierwiastki niż sama suplementacja.

 

http://lpi.oregonstate.edu/mic/minerals/iodine

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...