Metformina a wątroba.

lipiec 27, 2023 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Na to wygląda, że wątroba wciąż jest tematem na topie i wraca efektywność podawania metforminy w ZD, w kontekście jej skutków ubocznych. Zatem po kolei.

https://www.zespoldowna.info/czy-podalbym-metformine-raczej-nie.html

W powyższym wpisie macie temat skutków ubocznych podawania metforminy w układzie ogólnym, opisany. Jednak dzisiaj będziemy analizować wpływ metforminy na wątrobę osoby z ZD. Tutaj trzeba wrócić do kolejnych faktów, które opisywałem już tutaj:

https://www.zespoldowna.info/jak-diagnozowac-problemy-z-watroba-u-dziecka-z-zespolem-downa.html

Jakie padły tam główne stwierdzenia?

1.Krytycznym i populacyjnym problemem w zespole Downa jest stłuszczeniowe zapalenie wątroby w różnym stopniu tzw. NAFLD.

2.W efekcie pojawia się problem leptynooporności, insulinooporności  zaburzeń metabolizmu cukru, obok typowych czynników dietetycznych, metabolicznych czy genetycznych.

3.W efekcie należy zrobić badania okresowe w tym kierunku tak jak to opisałem tutaj:

https://www.zespoldowna.info/badania-okresowe-2023.html

Jak to ma się do metforminy, jaki skutek daje użycie metforminy w przypadku wątroby o stłuszczeniu nie związanym z alkoholem.

Pierwszy raport: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.1027484/full

Wniosek z raportu:

“Pacjenci z cukrzycą typu 2, którzy otrzymywali metforminę <300 cDDD lub stosowali metforminę w dawce <10 i 10–25 DDD/miesiąc, byli w grupie wysokiego ryzyka rozwoju NAFLD. Wyniki tego badania wykazały również, że pacjenci z T2DM otrzymujący metforminę iz wysokimi wynikami w skali DCSI byli narażeni na wysokie ryzyko rozwoju NAFLD.”

Mój komentarz: jak widać rozwój NAFLD czyli niealkoholowego stłuszczenia zapalnego wątroby, jest w tym raporcie zależny od dawki i długości stosowanego leku. Co jest ważne: NIE TRZEBA MIEĆ PROBLEMÓW Z WĄTROBĄ, BY JE MIEĆ PO ZAŻYWANIU METFORMINY.

Raport drugi: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2019/0215/p262.html

Wniosek z raportu dotyczący dzieci:

“Dwa RCT (N = 172) oceniające metforminę (1000 do 1500 mg na dobę) w porównaniu z placebo u dzieci z otyłością i NAFLD nie wykazały poprawy w histologii wątroby na podstawie biopsji, poziomów ALT i AST, BMI ani insulinooporności. A mniejsze badanie z randomizacją (n = 50; średni wiek: 15 lat) wykazało, że metformina (850 mg dwa razy dziennie) poprawiła ocenę ultrasonograficzną stłuszczenia wątroby, ale nie poprawiła poziomu ALT i AST.”

Mój komentarz: metformina u dzieci z już istniejącymi problemami z wątrobą nie wykazała zmian, ale w badaniu opisano krótkoterminowe podawanie metforminy. To o czym my rozmawiamy jest czymś innym. Metformina ma stanowić długotrwały system wzmacniania metabolizmu insuliny, przez co ma wpływać na rozwój osoby z ZD. Co do takiego podejścia, możemy mieć wątpliwości, czy jednak nie wywoła problemu o czym mówił pierwszy artykuł.

Raport trzeci:https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-019-1200-8

Wniosek z raportu: Lek rosiglitazone jest lepszy od metforminy, gdy mówimy o skutecznym działaniu i braku skutków ubocznych w przypadku posiadania NAFLD.

Mój komentarz: metformina jest produktem wskazywanym głównie dlatego, że uzyskuje się widoczny efekt odchudzenia. W momencie analizy szczegółowej i kierunkowej, jej parametry działania są zdecydowanie słabsze niż innych środków mających usprawniać ścieżkę insuliny.

Raport czwarty:https://www.mdpi.com/1648-9144/59/5/997

Wniosek z raportu: metformina działa skutecznie w zależności od polimorfizmów. Ten w badaniu nie jest polimorfizmem populacyjnym.

Mój komentarz: niestety jak każdy lek, jest analizowana na grupach populacyjnych i dostosowywana do populacji badanej. Jednakże populacje ten nie muszą mieć problemów z wątrobą, jak to ma miejsce w ZD. Może to jednak stanowić ukryte zagrożenie, o czym nie wiemy, gdyż nie robimy powszechnie paneli DNA by to wiedzieć. Potwierdza to poniższy raport: https://www.nature.com/articles/s41419-023-05623-4

Wskazuje on na fakt, że: “…wykazaliśmy, że funkcjonalny LEPR jest niezbędny, aby leczenie metforminą było skuteczne, a długoterminowe leczenie metforminą może sprzyjać progresji NAFLD u osób niewrażliwych na leptynę.”

Moja ostateczna konkluzja w tym temacie: nie jestem przekonany do podawania metforminy w ZD. Jej skutki uboczne są na tyle powszechne, że w sytuacji osób z ZD, powinny być one jednoznacznie brane pod uwagę, przy takich chociażby dwóch kwestiach:

*leptynooporności

*stłuszczeniu wątroby istniejącym tudzież będącym zagrożeniem przy długotrwałym jej podawaniu

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...