Co podaje się z suplementów w Brazylii?

czerwiec 26, 2023 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Tego typu raport naukowy jest niezwykłością. Prezentowałem taką kohortę z Holandii, teraz zatem Brazylia. Co używają rodzice dzieci z ZD by ich wspierać i jak to koreluje z badaniami krwi. Dla mnie kolejne potwierdzenie jednego: jesteśmy dużo dalej niż te wszystkie kraje ze świadomością tego co jest potrzebne, jak to kontrolować i jak korygować. Cieszy mnie to niezmiernie.

Tutaj pisałem o Holandii:

https://www.zespoldowna.info/europejska-analiza-suplementow-witaminowych-cz-2-poczatek.html

https://www.zespoldowna.info/europejska-analiza-suplementow-witaminowych-cz-3-kogo-dotyczy.html

https://www.zespoldowna.info/europejska-analiza-suplementow-witaminowych-cz-4-dlaczego-rodzice-suplementuja-swoje-dzieci.html

https://www.zespoldowna.info/europejska-analiza-suplementow-witaminowych-cz-5-po-co-zostal-zrobiony-ten-raport.html

Przechodzimy zatem do raportu z Brazylii. Dotyczy on 102 osób z ZD wieku 3 mce-16 lat. Raport ten demograficznie jest zbliżony do populacji europejskiej, tak samo pod względem dochodów. W momencie, gdy czytam te uwarunkowania widzę duże podobieństwo przekrojowe do tego co mamy w Polsce.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002175572300075X?via%3Dihub

1.Jakie suplementy są w użyciu? Popatrzcie na tą tabelę poniżej. Podzielona jest ona na grupy wiekowe. Infants są to dzieci w wieku do 2 lat, children dzieci w wieku do 12 roku życia i teenagers w wieku do 16 lat

image

Najwięcej używa się suplementów w przedziale wiekowym od 3 miesiąca do 12 roku życia.

Najczęściej używanymi suplementami są:

*witamina D 60,8%

*cynk

*witamina C

*omegi

*żelazo

*witamina A

*kurkuma

*witamina E

*probiotyki

Z badań krwi największym problemem jest dyslipidemia oraz niski poziom witaminy D3.

image

W badaniu także analizowano problemy tzw. sprzężenia jakie towarzyszą ZD. Kluczowym problemem w Brazylii jest niedoczynność tarczycy, jak widać z poniższego zestawienia.

image

W raporcie skupiono się na wielu problemach. Bardzo ciekawie podkreślono temat wątroby, który jest u nas ciągle dyskutowany:

“Osoby z T21, nawet nieotyłe, mają tendencję do rozwoju stłuszczenia wątroby. Valentini i in. zaobserwowali, że nieotyłe dzieci z T21 wykazywały średnie poziomy TNF-α wyższe niż zgłaszane w populacji ogólnej i wykazywały niewytłumaczalne podwyższenie poziomów AST, co sugeruje zwiększone ryzyko ogólnoustrojowego stanu zapalnego nieznanego pochodzenia, co mogłoby wyjaśniać ich podatność na niealkoholowe stłuszczenie wątroby.Ponadto zaburzenia czynności wątroby mogą być również wywołane przez obturacyjny bezdech senny, który często obserwuje się u dzieci z T21. Przewlekłe przerywane nocne niedotlenienie indukuje stres oksydacyjny w wątrobie. Inne czynniki powszechnie obecne w T21, które mogą stwarzać ryzyko dla czynności wątroby i markerów stanu zapalnego, obejmują zaburzenia mieloproliferacyjne/nieprawidłową mielopoezę, celiakię i inne choroby autoimmunologiczne, powstawanie kamieni żółciowych z powodu zmniejszonej ruchliwości pęcherzyka żółciowego, predyspozycje do poważnych hepatotropowych infekcji wirusowych i chorób przewlekłych.”

Moje podsumowanie tego wątku: jeżeli jest takie zagrożenie to próby wątrobowe powinny być na stałe wdrożone do badań okresowych jako mechanizm detekcji zmian strukturalnych wątroby przynajmniej raz w roku. Zgodzę się przy tym, że jeżeli wątroba jest systemowo uszkodzona to podawanie dużych dawek EGCG może wpływać niekorzystniej na jej funkcjonowanie…ale pierwotnym czynnikiem jest uszkodzenie wątroby.

Wracamy do raportu. Zaskoczył mnie niski poziom osób z celiaką w tej grupie: jedynie 2 osoby.

Z perspektywy analizy porównawczej, w Brazylii, głównym problemem jest niedobór witaminy D3, ale już nie cynku i żelaza, które systemowo jest suplementowane.

Analiza homocysteiny i witamin z grupy B w kontekście metylacji stwierdza jedynie odchylenia u 26% osób w badaniu, ale bez istotnych konkluzji.

Co jest ciekawe, w tym badaniu nie ma w ogóle EGCG, kurkumy, resweratrolu. Lekarze, którzy przygotowali raport wskazali na dużą jego selektywność, co jest determinowane dochodami, ale też brakiem wiedzy na temat spersonalizowanego podejścia do suplementów. Rodzice robią to na co ich stać i co jest sugerowane przez system ochrony zdrowia, a ten tak samo jak i u nas nie wie, tego co powinien wiedzieć.

Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć?

1.Spersonalizowane podejście do suplementacji jest konieczne. Jak widać na przykładzie Brazylii, cynk który na całym świecie jest problemem w postaci niedoborów, tutaj nie wykazuje takiego poziomu, co może wiązać się z dietą.

2.Witamina D3 jest powszechnym problemem, ale też jest tutaj największa wiedza na ten temat.

3.Pomimo dużej dostępności do świeżych owoców, suplementacja witaminą C jest zaskakująco duża. Nie napisano z czego to wynika, ale zaskakuje.

4.Trzeba wprowadzić badania prób wątrobowych do naszych badań okresowych.

Czego mi brakuje w temacie?

1.Lekarze nie rozumiejąc metylacji nie skupili się na jej wzorcach, a wniosek był dość płytki w ich wykonaniu

2.Dobrze podsumowano dislipidemię, ale nie zaproponowano jak na nią działać

3.Wskazano na problem niedoczynności tarczycy, ale znów zabrakło informacji jak sobie z tym radzić, jakie powinno być podejście.

Moje podsumowanie:

nie jest istotne jak głęboko poszła analiza, ważne że jest i ważne że koreluje z badaniami z krwi. Im więcej będzie takich tym lepiej, tym większa wiedza populacyjna i lepsze dopasowanie suplementacji. To jest wiedza bezcenna.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...