“Na chorobę Alzheimera wpływa 20-30 różnych czynników”.

maj 24, 2019 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Czytając kolejny artykuł jaki dotyczy choroby Alzheimera i jej bardzo spersonalizowanego układu, wiem że mamy różne możliwości, różne przyczyny a jej hamowanie, spowolnienie jest co raz bardziej realne.

“Dr Bredesen bada przyczyny choroby Alzheimera i ma zasadniczo odmienne spojrzenie na chorobę. Uważa, że płytki amyloidowe występujące w mózgach chorych na chorobę Alzheimera i pacjentów z demencją są dowodem odpowiedzi zapalnej na pewne czynniki.
„To, co widzimy, jeśli ludzie mają spadek funkcji poznawczych, to jest to zazwyczaj reakcja gdzieś na od 10 do 25 czynników przyczyniających się do tego stanu”, powiedział dr Bredesen. Niektóre z tych czynników nazywał „dementogenami”.
„Dementogen to substancja chemiczna, która zwiększa ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych” – wyjaśnia Bredesen.

Według Bredesena, dementogeny obejmują różne substancje: metale, takie jak rtęć występująca w niektórych rybach; toksyny organiczne, takie jak benzeny występujące w produktach czyszczących, pestycydach i tworzywach sztucznych oraz biotoksyny obfite w niektóre pleśnie i pleśnie.”

Czytając artykuł o jego podejściu nagle okazuje się, że analizując i reagując na dementogeny za pomocą różnego rodzaju terapii korygujących ten stan, możemy ograniczyć ryzyko, spowolnić rozwój choroby, jak i w niektórych przypadkach skorygować-odwrócić ją!

https://www.omicsonline.org/open-access/reversal-of-cognitive-decline-100-patients-2161-0460-1000450-105387.html

Popatrzcie jakie czynniki są przez niego badane i na podstawie których ludzie są leczeni:

*gen i jego polimorfizmy ApoE3/4

*PET poziomu amyloidu beta

*wysokoczułe CRP

*insulinę na czczo

*hemoglobinę

*homocysteinę

*witaminę B12

*fT3

*TSH

*globulinę

*profil lipidowy

*cynk

*czynnik dopełniacza 4a

*transformujący czynnik wzrostu beta-1 (TGF-β1

*metaloproteaza macierzy

Większość z tych badań jest do zrobienia w Polsce i do przygotowania celowej suplementacji/diety. Zatem warto robić badania by wiedzieć więcej!

Przypominam o tym fakcie: niski poziom homocysteiny, jak i cysteiny może być istotnym czynnikiem korygującym ryzyko choroby Alzheimera, ale podejście do kobiet i mężczyzn się różni na poziomie kwasu foliowego i diecie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30924734/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...