APP kontroluje wzrost i dojrzewanie komórek w mózgu

kwiecień 23, 2014 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Czy ktoś zwróci uwagę na ten tytuł? Czy ktoś przeczyta ten wpis i zrozumie jak kluczowe jest te zdanie dla naszych dzieci? Czy ta wiedza pójdzie w świat, bo to jest KOLEJNY MILOWY KROK w kierunku leczenia osób z zespołem Downa i chorobą Alzheimera?

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140421094415.htm

image

Do tej pory właśnie tak rozumieliśmy chorobę Alzheimera w zespole Downa: patologia układu neurologicznego między innymi pod wpływem potrojonych genów APP, S100B, RCAN 1 prowadziła do pojawianie się złogów amyloidowych już podczas ciąży. Zastanawiano się nad rolą APP. Wskazywano na szkodliwe działanie amyloidów, czy uszkodzeń w mikrotubulach. Dzisiaj już wiemy więcej i jest z pewnością przełomowa informacja!

APP kontroluje wzrost i dojrzewanie komórek w mózgu, co jest krytyczne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu!

APP wpływa na molekułę microRNA-574-5-p. Mikro RNA są to molekuły, które wpływają na ekspresję genów.

Rolą microRNA-574-5-p jest wspomaganie produkcji nowych neuronów w mózgu. Rola APP w tym przypadku polega na przeciwstawieniu się aktywności tej molekuły w taki sposób by nowo powstałe neurony wspomagały funkcjonowanie mózgu. Inaczej mówiąc APP kontroluje wzrost i dojrzewanie komórek, bez którego to procesu, neurony byłyby “nie wyregulowane” i nie wspomagałyby funkcjonowania mózgu.

Jak to się przekłada na zespół Downa i chorobę Alzheimera? Przypomnę tylko, że choroba Alzheimera jest niczym mozaikowa postać ZD.

Po pierwsze mamy potrojony gen APP, których ekspresja jest rozregulowana w wyniku obecności dodatkowego tego trzeciego genu, jak i innych genów w efekcie zwiększenia ich ilości. To powoduje, że zarządzanie microRNA-574-5-p, przez APP jest nieskuteczne i nieefektywne, co powoduje problemy neurologiczne. Zatem cele terapeutyczne muszą być wymierzone w:

- albo regulację ekspresji APP co jest obecnie w jakimś stopniu możliwe poprzez suplementy

-albo o czym mówi powyższy raport w microRNA-574-5-p, który prowadzi do deregulacji w funkcjonowaniu komórek

Podsumowując te doniesienia powinniśmy zauważyć następujące efekty:

http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/24584353/Amyloid_precursor_protein_regulates_neurogenesis_by_antagonizing_miR_574_5p_in_the_developing_cerebral_cortex_

image

1.APP REGULUJE NEUROGENEZĘ POPRZEZ KONTROLĘ microRNA-574-5-p.

2.APP można stymulować poprzez kurkumę, choć mechanizmy nie są w szczegółach znane.

http://www.jbc.org/content/285/37/28472.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23276558

3.Dzieci z lepszą neurogenezą mogą uzyskiwać lepsze efekty…ale o tym w kolejnym wpisie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...