Nowe leki dla osób z zespołem Downa

wrzesień 27, 2012 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Zawsze wątpiłem w nas RODZICÓW, bo jesteśmy leniwi i lubimy tylko rozpaczać nad naszym losem…a nie nad losem naszych dzieci. Zawsze do tej pory “niech DOWN będzie DOWNEM” wygrywało…ale jest Alzheimer i on nasze dzieci uratuje :)

image

http://www.reuters.com/article/2012/09/25/us-alzheimers-downsyndrome-idUSBRE88O11W20120925

Amerykański Reuters donosi:

ZESPÓŁ DOWNA MOŻE BYĆ KLUCZOWY DLA NOWYCH LEKÓW W KIERUNKU CHOROBY ALZHEIMERA.

Firma Johnson&Johnson właśnie uruchamia 3 letni program badawczy, w którym wezmą udział osoby z Trisomią 21, u których zidentyfikowano wczesne zmiany demencyjne.

KIERUNEK BACE

Co to znaczy BACE? Jest to skrót odnoszący się do beta sekretazy 1, enzymu tnącego amyloid o którym pisał już Richard tutaj:

http://www.zespoldowna.info/richard-wyjasnia-istote-amyloidow-beta-w-mozgu-osoby-z-zd.html

“Z naukowego punktu widzenia beta-sekretaza przecina białko prekursorowe amyloidu do zakotwiczonego w błonie C-końcowego fragmentu, z którego gamma sekretaza odcina z kolei białko amyloidu beta. Gen kodujący beta-sekretazę pierwszą zlokalizowany jest na 11 chromosomie, a beta-sekretazę drugą na 21 (naszym!!!). Jego zwiększona ekspresja w trisomii 21 uważana jest za możliwą przyczynę wczesnego rozwoju otępienia w zespole Downa. Inhibitory beta-sekretazy budzą dużą nadzieję psychiatrów jako potencjalne leki hamujące rozwój choroby Alzheimera. Wśród nich są estry hydroksyetylenu i substancje naturalne, w tym katechiny z liści zielonej herbaty (w tym nasze EGCG!!!)”.

Tak więc BACE jako enzym tnący w istocie jest elementem “wytwarzającym” stan, który my nazywamy amyloidami beta, czyli złogami. W chorobie Alzheimera, naukowcy tak uważają, zahamowanie BACE, powstrzymanie od “cięcia” amyloidu APP może przynieść efekt w postaci powstrzymania choroby i zaprzestaniu nadmiernej produkcji amyloidu beta, a co za tym idzie od umierania komórek.

DLACZEGO TRISOMIA 21?

Od momentu ogłoszenia, że choroba Alzheimera jest niczym postać mozaikowa Trisomii 21, naukowcy chcą testować leki, suplementy, wpływające na chorobę Alzheimera i przede wszystkim demencję.

Czytając ten artykuł można wskazać na następujące kluczowe czynniki wynikające z podobieństw obu stanów:

1.Demencja w ZD jest bardzo podobna do tej, która występuje w “masowej” formie choroby Alzheimera. Jest też dziedziczna forma choroby Alzheimera i ona ma inny przebieg.

2.”Wczesna” forma demencji, jaka występuje w ZD i w “masowej” wersji choroby Alzheimera jest spowodowana albo w wyniku dodatkowej kopii “zdrowego” genu APP (trisomia) albo mutacją tego genu lub mutacją jednego z genów: preselinin 1 lub preselinin 2.

3.Doktor William Mobley będzie prowadził badania nad grupą osób z ZD, które mają uwierzytelnić ten mechanizm i dać szansę dla 400 000 osób z ZD w USA i milionów z chorobą Alzheimera na lepsze życie.

To jest dla mnie kolejna istotna dla nas sensacja!!! Dziękuję Alzheimerowi :)

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...