“O jakich kaskadach choroby Alzheimera w zespole Downa piszesz?”

wrzesień 15, 2017 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Asia wyłapała moje słowa i teraz przychodzi mi je opisać. Z większością na pewno się zetknęliście, choć możecie być nieświadomi tego, że w ZD przychodzi to wcześniej. Z drugiej strony obiecuję, że poświęcę chwilkę i opiszę je wszystkie już niedługo dokładniej, jak odpowiem na wszystkie maile, które spłynęły do mnie po wakacjach Uśmiech

METYLACJA I ABSORPCJA NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH pierwsza kaskada.

MECHANIZM ULEGAJĄCY DYSFUNKCJI TO: NISKA METYLACJA ZWIĘKSZAJĄCA NADMIERNĄ EKSPRESJĘ GENÓW Z TRISOMII, A TO PROWADZI DO ZWIĘKSZONEJ ILOŚĆ AMYLOIDÓW BETA I DO WZMOCNIENIA NEGATYWNEGO DZIAŁANIA KOLEJNYCH KASKAD.

Bez specyficznego układu genów destabilizujących metylację, nie było by tych problemów. W dużej mierze dzieci z ZD mają tutaj już na poziomie dziedziczenia duże problemy. Z drugiej strony błędy wynikające z trisomii na ścieżce kwasu foliowego osłabiają metylację i wymuszają kompensatę metylacji na ścieżce skrótu metylacyjnego.

TARCZYCA druga kaskada.

MECHANIZM ULEGAJĄCY DYSFUNKCJI TO: SPADEK T3, CO OZNACZA BRAK STYMULACJA EKSPRESJII GENU APP, DYRK 1 A, W EFEKCIE PROWADZI TO DO ZWIĘKSZONEJ PRODUKCJI AMYLOIDU BETA. TEN FAKT SKUTKUJE SPADKIEM FUNKCJI POZNAWCZYCH.

Po tym jak Staszek napisał, że ma Hashimoto w końcu wszyscy patrzą na tarczycę i chwała Staszkowi za taki wpływ na wszystkich. Skąd u dziecka z ZD problem z tarczycą? Po pierwsze celiakia, po drugie uwarunkowania genetyczne w zakresie trisomii 21. Oba problemy związane są z genami PSMG1 i SOD1, które mają istotny wpływ na tarczycę. Czynnik pośredni to oczywiście DYRK1A. Czynniki dodatkowe to źle funkcjonująca metylacja i jelita. Z tej perspektywy dziecko z ZD nie mieści się w normach zdrowych ludzi i powinno w sytuacji gdy T3 jest poniżej 50% wartości referencyjnych być wspierane na całej ścieżce metabolicznej hormonów tarczycy.

OCZY trzecia kaskada.

MECHANIZM ULEGAJĄCY DYSFUNKCJI TO: SPADEK PRECYZJI WIDZENIA, REAKCJI NA JASNOŚĆ, BŁĄD NA OSI OKO-MÓZG W PRZETWARZANIU OBRAZU.

Zazwyczaj pojawia się to jako druga istotna dysfunkcja. Na początku astygmatyzm, który wynika z napięcia mięśniowego, niskiego typowego dla ZD, potem ostrość widzenia są sygnałem że oczy są pod dużym wpływem różnych patologicznych problemów. Amyloid beta pierwszy pojawia się w sposób oczywisty właśnie w oczach i to także jest istotnym faktem obciążającym wzrok.

HDL czwarta kaskada.

MECHANIZM ULEGAJĄCY DYSFUNKCJI: SPADEK HDLu W MÓZGU PROWADZI DO SPADKU FUNKCJI POZNAWCZYCH I DEMENCJI

Dysproporcja HDLu do LDLu jest widoczna praktycznie od 6 miesiąca…ale jest to cholesterol, HDL, LDL żywieniowy. HDL w mózgu, cholesterol w mózgu to jest inny temat. Z perspektywy badań jakie do tej pory zrobiono, dysfunkcja metabolizmu cholesterolu na tym poziomie zaczyna być kluczowa powyżej 15 roku życia, stąd dieta która reguluje cholesterol jego strukturę od urodzenia jest kluczowa. W chorobie Alzheimera spadek HDLu, wzrost LDLu, spadek poziomu karetonoidów jest biomarkerem wystąpienia demencji…a w zespole Downa jest to zbieżne.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24448787

CUKRZYCA piąta kaskada.

MECHANIZM NISZCZĄCY METABOLIZM MÓZGU, ZATRUWAJĄCY KOMÓRKI.

Zaczyna się od niewinnych sygnałów już w wieku około 5 lat. Glukoza, hemoglobina glikowana rosną. Nie jest to cukrzyca jeszcze ale istotnie podniesiony poziom cukru. Wiąże się to najczęściej z dietą i słusznie, gdyż osoby z ZD powinny jeść jak najmniej węglowodanów, ale…w ZD mamy do czynienia ze zbyt dużą ilością insuliny, która dostaje się do mózgu przerywając istniejące metabolizmy i trując komórki za pomocą złogów, splątek  neurofibrylarnych, protein tau.

http://www.alzheimers.net/2015-10-14/how-alzheimers-could-be-type-2-diabetes/

OTĘPIENIE NACZYNIOPOCHODNE szósta kaskada.

MECHANIZM POLEGA NA USZKODZENIU MÓZGU TYTUŁEM ZŁEGO PRZEPŁYWU KRWI DO MÓZGU

Zacznijmy od definicji:https://pl.wikipedia.org/wiki/Ot%C4%99pienie_naczyniopochodne

Otępienie naczyniopochodne, otępienie naczyniowe (ang. vascular dementia, VaD) – otępienie spowodowane naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu. Jest to niejednorodna grupa zaburzeń, o różnej patogenezie i zróżnicowanym obrazie klinicznym. Może być spowodowane licznymi drobnymi zawałami (udarami) kory mózgu lub struktur podkorowych mózgu, stąd określenie otępienia wielozawałowego (ang. multi-infarct dementia, MID). Należy tu również otępienie spowodowane pojedynczym udarem mózgu (otępienie poudarowe, ang. post-stroke dementia). Gdy uszkodzenie mózgu spowodowane jest nieprawidłowościami małych naczyń, np. w przebiegu wieloletniego, nieleczonego nadciśnienia tętniczego, ma postać rozlanego uszkodzenia istoty białej i określane jest jako leukoencefalopatia podkorowa lub choroba Binswangera. Otępienie naczyniopochodne może współistnieć z chorobą Alzheimera, określane jest wówczas jako otępienie mieszane (ang. mixed dementia). W klasyfikacji DSM-5 pojęcie otępienia naczyniowego zastąpiono terminem większego naczyniowego zaburzenia neuropoznawczego (ang. major vascular neurocognitive disorder). Stosuje się również szersze pojęcie naczyniowego upośledzenia funkcji poznawczych (ang. vascular cognitive impairment), obejmujące także konsekwencje naczyniowego uszkodzenia mózgu poprzedzające pełnoobjawowe otępienie.

https://www.alzheimers.org.uk/info/20007/types_of_dementia/5/vascular_dementia

Nie ma typowych badań w tym kierunku zrobionych w ZD, jednak symptomy otępienia jakie pojawiają się po 40 roku życia są związane w typologii z tym problemem, niszczącym funkcjonowanie stopniowe mózgu oraz spadek funkcji poznawczych. W tym okresie pojawiają się także napady padaczkowe, które znów łączone są z patologią funkcjonowania układu krwionośnego w mózgu.

ZAKRZEPICA siódma kaskada

MECHANIZM POLEGA NA SPECYFICZNYM KRZEPNIĘCIU KRWI PRZEZ CO ORGANIZM JEST SŁABIEJ ODŻYWIANY.

Nie opisano tego jeszcze w artykułach naukowych, ale jest to częsta uwaga rodziców i przede wszystkim ośrodków w których osoby z ZD przebywają. Ich krew w wieku powyżej 40 staje się specyficzna, zagęszczona, gorzej cyrkuluje. Można domyślać się, że wiąże się to z obecnością i amyloidów beta i protein tau w układzie krwionośnym , co jest wykorzystywane w detekcji choroby Alzheimera obecnie. Dziś jest to zaskakujące dla lekarzy zajmujących się osobami z ZD.

AMYLOID BETA I PROTEINA TAU ósma kaskada

MECHANIZM DZIAŁANIA TOKSYCZNYCH ZLOGÓW AMYLOIDOWYCH I SPLĄTEK PROTEIN TAU JEST JEDNOZNACZNY: NISZCZY MÓZG, UKŁAD KRWIONOŚNY I CAŁY ORGANIZM

Ta kaskada jest konsekwencją objawów, mechanizmów, genów które już opisywałem. Ich jednoznaczne pojawienie się, rozpoczyna proces patologicznie przyspieszonej śmierci.

DEMENCJA kaskada dziewiąta

MECHANIZM JEST EFEKTEM KASKAD OPISANYCH POWYŻEJ

Zły przepływ krwi, cukrzyca, źle działająca tarczyca, amyloidy beta, proteiny tau to wszystko prowadzi do demencji, która jest początkiem trwania, a nie życia osoby z ZD. O ile typologia choroby Alzheimera traktuje demencję jako jeden z ostatnich, krótkotrwałych etapów, to w ZD ten stan może trwać latami.

PODSUMOWANIE:

Nie opisałem wszystkich kaskad, które według mnie występują np. tej związanej z osteoporozą, która jest istotnym biomarkerem zaburzeń metabolicznych. Zakładam, że podczas badań tegorocznych nad tymi elementami pojawią się też nowe elementy jak te związane z funkcjonowaniem jelit czy białaczki w patologii choroby Alzheimera. W konsekwencji będziemy rozwijać i systematyzować je, a dzisiaj podaję te które są dla mnie najbardziej oczywiste i najbardziej związane z chorobą Alzheimera w ZD.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...