Polifenole roślinne w zespole Downa 2016. Podstawowy protokół w zespole Downa.

grudzień 14, 2016 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Ten artykuł może być już podstawą medyczną do wprowadzenia określonego protokołu leczniczego dla osób z zespołem Downa. Jestem dumny z tego podsumowania, gdyż kluczową rolę w tym projekcie odegrała mama 12 letniego chłopca z zespołem Downa dr. Rosa Anna Vacca, badaczka z Włoch.

image

https://www.facebook.com/rosaanna.vacca?fref=ts

Artykuł podsumowujący pracę jej zespołu tworzy pewien protokół umożliwiający  zastosowanie polifenoli roślinnych w ZD, co było do tej pory podważane na różne sposoby przez polskich lekarzy i naukowców.

Dla mnie praca dr.Vaccy jest odpowiedzią na brak wiedzy i dezinformację, która funkcjonuje w środowisku lekarskim czego dowodem była publikacja o której pisałem tutaj:

http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-czym-jest-w-2016-roku-o-wiedzy-lekarzy.html

Wracając do raportu, tudzież w istocie dwóch raportów, które powstały dzięki uczestnictwu dr.Rosy Anny Vacci trzeba powiedzieć, że oba jednoznacznie podsumowują możliwości jakie dzisiaj mamy, kierując się głównie w kierunku znanych nam patologii związanych z nadekspresją genów, dysfunkcją mitochondriów, nadmiernym stresem tlenowym i przyspieszonym starzeniem się. Pierwszy raport, który opisuje w szeroki sposób użycie różnych polifenoli zarówno roślinnych jak i owocowych to ten poniższy:

image

http://www.zespoldowna.info/files/resveratrolo.pdf

oraz drugi który skupia się na wsparciu mitochondriów w ich funkcjonowaniu poprzez podawanie EGCG i resweratrolu to ten poniżej:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443916300497

image

a omawiałem go tutaj: http://www.zespoldowna.info/resweratrol-i-egcg-odbudowuja-powazne-uszkodzenia-w-mitochondriach-w-hipokampie-w-komorkach-prekursorowych-u-myszy-zespolem-downa.html

Wracamy jednak do tego pierwszego, którego w kluczowych punktach chciałbym Wam zaprezentować.

1.CZYM SĄ POLIFENOLE?

Dla wielu z Was to czym są EGCG, resweratrol nie jest zbyt istotne. Jednak ważne jest wg. mnie by to wiedzieć, że są to metabolity roślin, które pojawiają się jako ich odpowiedź na stres środowiskowy, uszkodzenie. EGCG, resweratrol, kwercytyna, hydroksytyrozol (polifenol oliwek), kurkuma są taką częścią różnych warzyw, roślin.

2.POLIFENOLE TRUDNO SIĘ WCHŁANIAJĄ.

Autorzy próbują zdefiniować na podstawie różnych badań naukowych możliwości zwiększenia absorpcji poszczególnych polifenoli. Wskazują, że to jest ich dziś największym problemem w działaniu i szczególnie tutaj odnoszą się do resweratrolu. Wskazują, że gdyby poprawić ich wchłanianie, to skuteczność niektórych procesów terapeutycznych byłaby większa.

Przy czym przypominam, że istnieje dzisiaj wiele sposobów zwiększenia ich efektywności poprzez zastosowanie dodatkowo DHA, lecytyny czy witaminy C.

3.JAK DZIAŁAJĄ POLIFENOLE?

Autorzy przedstawili to na wykresie, który prezentuję poniżej.

image

EGCG najwyżej umieszczony polifenol, działa według autorów, na 5 głównych procesach w zakresie leczenia osób z zespołem Downa:

a) jest to proces stymulacji przez EGCG  szlaku sygnalizacyjnego cAMP/PKA  stymulacji fosforylizacji

b) jest to  proces obniżania i oczyszczania wolnych rodników (ROS)

c) jest to proces wyhamowania nadaktywności potrojonego genu DYRK1A, co prowadzi do zwiększenia aktywności PGC-1α (kluczowego regulatora biogenezy i funkcjnonowania mitochondriów) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057551/

d) jest to proces aktywizacji SIRT 1 poprzez deacetylację PGC-1α

e) jest to proces poprawiający fosforylację AMPK https://pl.wikipedia.org/wiki/AMPK

Wszystkie te procesy są zaznaczone ciemnozielonym kolorem.

Autorzy nie dodali tutaj istotnego działania regulującego aktywność genu DNMT3L poprzez EGCG, która to jest kluczowa dla metylacji w ZD o czym pisałem poniżej.

http://www.zespoldowna.info/egcg-reguluje-funkcjonowanie-genow-z-rodziny-dnmt.html

Resweratrol i jego działanie jest zaprezentowane ciemnobrązowym kolorem. Wykorzystanie resweratrolu w leczeniu osób z ZD, jak to piszą autorzy, koncentruje się na:

a) wzroście fosforylizacji AMPK i w konsekwencji zwiększenie aktywności PGC-1α (mitochondriów)

b) aktywizacji SIRT 1 przez co następuje deacetylacja PGC-1α

c) inhibicji aktywności genu miR-155

d) uruchomienie biogenezy https://pl.wikipedia.org/wiki/Pochodzenie_%C5%BCycia

e) zwiększenie aktywności szlaku sygnalizacyjnego cAMP/PKA https://en.wikipedia.org/wiki/Adenylyl_cyclase 

Polifenol oliwki koncentruje się w swojej aktywności na:

a) redukcji wolnych rodników

b) zwiększeniu aktywności szlaku sygnalizacyjnego cAMP/PKA

4.CO OSIĄGAMY DZIĘKI POLIFENOLOM?

W efekcie jak sugerują naukowcy działanie wszystkich poLIFENOLÓW ma skuteczne działanie regulujące, protekcyjne I hamujące przyspieszony proces starzenia w wielu obszarach funkcjonowania organizmu osoby z zespołem Downa. Dr. Rosa Anna Vacca zaprezentowała to na poniższym diagramie:

image

W efekcie możemy mówić o poprawie i aktywizacji metabolizmu osoby z ZD, szerokim działaniu neuroprotekcyjnym który zdecydowanie poprawia inteligencję, pamięć osoby z ZD. Obniżeniu stresu tlenowego i koncentracji amyloidów beta opóźnia na pewno starzenie się i opóźnia proces demencji. Jak widać zatem polifenole, które obecnie lekarze odrzucają jako środek dla osób z ZD, w powyższych badaniach, faktach mogą być istotnym wsparciem dla osób z ZD. Są one tym razem bezdyskusyjne i jednoznaczne.

MOJA OPINIA:

Jest to całościowa praca podsumowująca znaczenie polifenoli w leczeniu procesów negatywnych występujących u osób z zespołem Downa. Takie podsumowanie z pewnością ogranicza dyskusję z lekarzami na temat możliwości ich wykorzystania w protokołach medycznych, ale nie jest końcem tej dysputy. Z pewnością wiedza i pewność nas rodziców, że tak jak piszę to już od 9 lat, leczenie pewnych procesów jest z pewnością już dzisiaj możliwe i daje efekty poparte badaniami, daje nam możliwości wsparcia dziecka na takim stopniu, że będzie mu po prostu łatwiej w życiu.

Zachęcam wszystkich do przestudiowania powyższego raportu w całości. Ja to zrobię jeszcze raz z pewnością.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...