Resweratrol i EGCG odbudowują poważne uszkodzenia w mitochondriach w hipokampie w komórkach prekursorowych u myszy zespołem Downa

lipiec 21, 2016 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Bardzo dziękuję Teresce za przesłanie tego raportu. Z drugiej strony żałuję, że pojawia się tak późno, gdyż we Wrocławiu próbuje się zbudować pewną bazę teoretyczną w tym temacie, by móc przeprowadzić próbę na osobach z ZD.

Ale wracamy do raportu jaki otrzymałem od Teresy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rka_prekursorowa

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443916300497

Wiemy, że w zespole Downa funkcje komórek prekursorowych, funkcjonowanie mitochondriów jest uszkodzone. Wiemy, że resweratrol i EGCG są w stanie korygować te błędy.

Badacze włoscy postanowili przetestować tą tezę na myszach  z zespołem Downa. Wnioski do jakich doszli potwierdzają ją i tak:

image

“…EGCG, also the natural polyphenol resveratrol, which displays a neuroprotective action in various human diseases but never tested in DS, restores oxidative phosphorylation efficiency and mitochondrial biogenesis, and improves proliferation of NPCs. “

…EGCG, tak samo jak naturalny polifenol resweratrol, który prezentuje działanie neuroprotekcyjne w różnych chorobach u człowieka, ale nigdy nie był testowany w zespole Downa, odbudowuje utleniającą efektywność fosforylacji i biogenezę mitochondriów oraz poprawia rozwój komórek prekursorowych.

Podoba mi się ten wniosek, gdyż wiem że resweratrol wykorzystujemy tak samo długo jak EGCG, prawie 10 lat i widzimy z autopsji, że poprawia istotnie funkcjonowanie mitochondriów i całego organizmu osoby z zespołem Downa.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...