Polimorfizmy genu MTHFR są ryzykiem leukemii w polskich badaniach.

luty 8, 2018 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Zaskoczyło mnie to badanie i to, że jest polskie! Wnioski są tutaj jednoznaczne i to szokuje. Polimorfizmy MTHFR są czynnikiem ryzyka leukemii u polskich dzieci.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pubmed/29390492-the-methylenetetrahydrofolate-reductase-677t-1298c-haplotype-is-a-risk-factor-for-acute-lymphoblastic-leukemia-in-children/?from_term=MTHFR&from_sort=date&from_page=2&from_pos=1

The MTHFR 677T allele alone or in combination with the MTHFR 1298C allele significantly increases the risk of development of ALL in Polish population under 18 years of age. Further studies of haplotype composition in subjects with the 677CT/1298AC genotype are necessary to assess the risk of childhood ALL.

Allel MTHFR 677T sam lub w połączeniu z allelem MTHFR 1298C znacznie zwiększa ryzyko rozwoju leukemii ALL u polskiej populacji w wieku poniżej 18 lat. Dalsze badania kompozycji haplotypu u osób z genotypem 677CT / 1298AC są niezbędne do oceny ryzyka ALL u dzieci.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...