Równowaga w mózgu, poprawi jego funkcjonowanie w zespole Downa czyli o szczepionce na ratowanie mózgu.

Listopad 8, 2018 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Zdanie brzmi trywialnie, więc jak to zrobić moglibyście się spytać….ale jak te zdanie będzie brzmiało tak: ”Przywracanie homeostazy mikrogleju i astrogleju za pomocą immunizacji DNA …” to brzmi już zupełnie inaczej, no i trzeba “rozebrać” to zdanie na czynniki pierwsze by je zrozumieć.

Jednakże nie będziemy tak robić, tylko przedstawię “suchą” informację, ale ważną:

Jeżeli podalibyśmy iniekcję zawierającą kod DNA ( Aβ-CoreS ), to mamy szansę na “…redukcję cech neuropatologicznych choroby Alzheimera, co przyczynia się do patogenezy zespołu Downa. Wśród nich są podwyższenie poziomu rozpuszczalnego beta-mózgowego, nagromadzenie nierozpuszczalnej Aβ, tauopatia, aktywacja mikrogleju i astrogleju…”

W efekcie staje się taka iniekcja lekiem istotnie korygującym neurodegenerację mózgu osoby z zespołem Downa….świetne!

….gdyż w poniższym raporcie uzyskano to na myszy TS65Dn z trisomią 21. Oczywiście trzeba zauważyć niedoskonałość tego modelu, gdyż myszy z ZD nie prezentują w pełni tych cech co ludzie z potrojonym 21 chromosomem, ale to już jest istotny postęp, który tworzy następującą konkluzję:

Nasze wyniki wskazują, że okresowe szczepienia przeciwko Aβ u myszy Ts65Dn ułatwiają oczyszczanie Aβ, zmniejszają mikroglej w hipokampie i pomagają przywrócić cechy homeostazy mikrogleju. Oznacza to zmniejszenie nadpobudliwości mikrogleju, zwiększenie rozgałęzienia komórek mikrogleju i podniesienie markerów homeostatycznych

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088915911830744X?via%3Dihub

W efekcie, o ile ten model zwierzęcy znalazłby swoje odzwierciedlenie w modelu ludzkim, takie okresowe szczepienie łagodziłoby neuropatologie bilansując mikroglej i astroglej w pierwszej kolejności. Hamowałoby degenerację mózgu, co z drugiej strony dawałoby możliwość utrzymania wysokiej efektywności działania mózgu, utrzymanie sprawności pamięci przy niskim stanie zapalnym i niskim poziomie amyloidów beta…nic więcej nam w istocie nie trzeba na ten moment, jeżeli chodzi o mózg. Uśmiech

Komentarze

1 Komentarz do “Równowaga w mózgu, poprawi jego funkcjonowanie w zespole Downa czyli o szczepionce na ratowanie mózgu.”
  1. Can pisze:

    Takich szczepionek jest teraz 4, w tym ta która już używana na osobach z ZD w Bostonie. Każda ma nieco inne działanie, ale sprowadza się to do tego samego: ratowanie homeostazy w mózgu w jakiś tam sposób.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...