Kolejny biomarker choroby Alzheimera do zastosowania w zespole Downa.

czerwiec 6, 2019 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

“Neurofilamentowy polipeptyd świetlny (NFL), znany również jako lekki łańcuch neurofilamentowy, jest białkiem neurofilamentowym, które u ludzi jest kodowane przez gen NEFL.  Neurofilamentowy łańcuch lekki jest biomarkerem, który można zmierzyć za pomocą testów immunologicznych w płynie mózgowo-rdzeniowym i osoczu, i odzwierciedla uszkodzenie aksonów w wielu różnych zaburzeniach neurologicznych w szczególności w chorobie Alzheimera.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31156181/

Zrobiono badanie na temat użyteczności zastosowania tej metody u osób z ZD. Wyniki potwierdziły precyzyjny przekaz dotyczący występowania kaskady choroby Alzheimera, spadku funkcji poznawczych oraz samej neurodegeneracji.

Problem jest w tym, że nie znalazłem w Polsce miejsca, gdzie można by to zrobić, a powinno być.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...