Rybie omega 3 w połączeniu z EGCG odbudowuje aktywność kompleksu I w mitochondriach-pierwszy etap badań

kwiecień 8, 2021 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Bardzo ważne: jest to pierwsza faza badań klinicznych przy udziale osób z zespołem Downa do 8 lat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8002266/

image

Współautorką raportu jest mama sportowca z zespołem Downa znana Wam dr.Rosa Anna Vacca. Jest to pierwsza faza badań w tym kierunku mająca za zadanie określenie profilów bezpieczeństwa dla stosowanego protokołu. Grupa badawcza objęła dzieci z ZD w wieku od 1 roku do 8 lat. Zastosowano EGCG bezkofeinowe w dawce 10 mg/kg/dziennie w zawiesinie z omegami 3 (DHA) pochodzenia rybiego.

Taki dobór suplementów wynika z dwóch czynników:

-kompleks I w mitochondriach jest pod dużym wpływem nadekspresji genu DYRK1 A

-omegi 3 rybie (głównie DHA) są mechanizmem nie tylko antyzapalnym, ale poprawiającym biodostępność EGCG

Zgodnie ze standaryzacją badań, zawsze w badaniach klinicznych stosuje się w pierwszej kolejności analizę bezpieczeństwa podawanej dawki, typu suplementu/flawonu jakie się podaje. Ten etap miał takie kluczowe zadanie.

Ważne w przypadku stosowanie EGCG jest dokonanie oceny jak będzie inhibitował działanie genu DHFR odpowiedzialnego za metabolizm kwasu foliowego.

W wyniku przeprowadzonych prac potwierdziło się:

-konieczność suplementacji kwasem foliowym w trakcie podawania EGCG

-bezpieczeństwo stosowanych substancji zarówno co do ich toksyczności jak i wskazywanych dawek

Poziom prac podstawowych zatem zakończył się pozytywnie. Nie mniej oczywiście badano także efektywność podawania czystego EGCG (>90%) dostarczanego z omegami 3 pochodzenia rybiego na kompleks I i V łańcucha energetycznego w mitochondriach. Przed rozpoczęciem suplementacji w próbkach kontrolnych z ZD wynik był na poziomie odpowiednio:

-kompleks I 55,5%

-kompleks V 56,5%

w stosunku do grupy porównawczej. Po zakończeniu suplementacji odbudowano funkcjonalność obu kompleksów energetycznych na poziomie 100%!

Co ważniejsze, odbudowa PRAWIDŁOWEGO funkcjonowania kompleksu I, ograniczyła produkcję szkodliwego ROS, co oczywiście też przekłada się na odbudowę i efektywność funkcjonowania całego łańcucha energetycznego.

Ciekawym wątkiem była analiza podawanej suplementacji na rozwój dziecka. Jak piszą autorzy, pomimo problemów ze znalezieniem osób z ZD do tego badania w wieku od 1 do 8 lat, to uzyskano następujące wyniki sugerujące, że w wieku poniżej 2 lat EGCG i omegi nie muszą mieć wpływu na rozwój dziecka w zakresie funkcji społecznych, kognitywnych, komunikacji. W przypadku grupy powyżej 2 lat nie analizowano skutków podawania suplementów, gdyż tutaj występuje efekt dobranej dawki do osiągniętych wyników i długoterminowy wpływ efektywności energetycznej mitochondriów na możliwości motoryczne, poznawcze i komunikacyjne.

Badania oczywiście są wieloetapowe i będą kontynuowane.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...