SAM/SAH w chorobie Alzheimera

sierpień 23, 2023 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Informacja od Ani: “Jarku u nas w przypadku osób z ZD i osób z chorobą Alzheimera robi się badanie SAM/SAH, a potem odpowiednio dobiera się SAMe”. To opinia w kontekście naszej dyskusji o tym czym jest wskaźnik/indeks SAM/SAH. Popatrzmy bliżej zatem o tym co mówi Ania.

Nie ma takich możliwości w Polsce to wiemy, by systemowo to się działo. Jednak to co pisze Ania, nie jest czymś nowym. Choroba Alzheimera daje efekt w postaci zaburzenia metylacji. Zatem jeżeli mamy dostęp do badań i zrobimy obok badań okresowych (takich jak homocysteina, witaminy: B9, B12, D3) także badanie SAM/SAH to uchwycimy dokładnie korelację i nauczymy się, jakie są deficyty i na jakim poziomie. Najczęściej dotyczy to z różnych powodów SAM. Zatem z tej perspektywy bardzo często, niejako na skróty, podaje się suplement o nazwie SAMe i daje to dobre efekty.

https://www.zespoldowna.info/badania-okresowe-2023.html

Pojawia się przy tym od prawie 2016 roku na stronach poświęconych chorobie Alzheimera cała teoria/wykładnia podawania i można to śmiało zastosować też u dorosłych z ZD.

https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-016-2296-8

https://www.alzdiscovery.org/uploads/cognitive_vitality_media/S-Adenosylmethionine-Cognitive-Vitality-For-Researchers.pdf

W badaniach nad chorobą Alzheimera, indeks SAM/SAH nie jest tylko miernikiem metylacji, ale przede wszystkim miernikiem ryzyka wystąpienia demencji oraz w konsekwencji śmierci.

https://www.nature.com/articles/s41598-022-16242-y

Czytając chociażby powyższy raport widać istotną korelację: wysoki poziom SAM to niskie ryzyko demencji i choroby Alzheimera. Stąd autorzy raportu potwierdzają i wskazują konieczność regulacji SAM. Wskazują tutaj, że nawet powinien mieć zastosowanie suplement jak SAMe, gdyż wpływa to na liczbę antyoksydantów, glutationu w organizmie, co może stanowić chociażby element protekcyjny.

Odwrotnie naukowcy pokazują, że wysoki poziom SAH jest czynnikiem ryzyka dla demencji.

W efekcie padają konkluzje dla samego indeksu SAM/SAH:

“Niniejsze badanie wykazało również, że wyższy poziom stosunku SAM/SAH w surowicy był istotnie powiązany z niższym ryzykiem demencji i śmierci. Wyższe poziomy stosunku SAM/SAH w surowicy oznaczają zwiększone poziomy wytwarzania SAM i oczyszczania SAH, a zwiększone wytwarzanie SAM i oczyszczanie SAH mogą z kolei poprawić funkcje poznawcze i wydłużyć życie poprzez tłumienie stresu oksydacyjnego, ograniczenie akumulacji amyloidu-β i fosforylowanych białek tau, także ograniczenie uszkodzeń naczyń.”.

Jakie to są konkluzje dla nas?

1.Dieta jest ważna, gdyż ona reguluje metylację, a to oznacza że wpływa na pewno na SAM.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9143066/

2.Owszem SAM/SAH jest podstawowym biomarkerem metylacji i prezentuje najbardziej precyzyjnie punkty krytyczne o których tutaj pisałem. Jednak przy braku dostępności/powszechności tego badania w Polsce, powinniśmy się opierać na badaniach okresowych jakie zaproponowałem. Choć nie są one precyzyjne, to mogą sugerować podobne elementy jak to robi SAM/SAH.

3.Z powyższej perspektywy ocena SAM przez pryzmat “złożenia” poziomów homocysteiny, witaminy B9, witaminy B12, witaminy D3, ale i cynku może pokazać potencjalny wynik SAM i zdeterminować nasze działania poznawcze na inny poziom…czyli wtedy już zrobić SAM/SAH.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...